7 клас. Алгебра. ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ.

Пояснюється модель графічного розв’язування рівнянь, яка розкривається на прикладах розв’язку двох рівнянь. Модель відтворюється у побудові графіків двох функцій в одній системі координат і знаходженні абсцис точок перетину цих графіків. Можливий також випадок відсутності коренів рівняння, якщо графіки не мають точок перетину. Розглядаються рівняння, для яких будуються графіки функцій у = , у =, лінійної функції та лінійної функції, що містить змінну під знаком модуля. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.