7 клас. Алгебра. ЩО ОЗНАЧАЄ У МАТЕМАТИЦІ ЗАПИС у = f(х)?

Узагальнюються та поглиблюються знання про функції, розкривається значення запису у = f(х) у математиці як математичної моделі реального процесу. Повторюються знання про функції на підставі розв’язування ряду завдань: на знаходження значень функції при заданому значенні аргументу; на знаходження значень аргументу при заданому значенні функції; на побудову графіка функції, заданої двома різними виразами на різних інтервалах області визначення. Навчальний матеріал відповідає шкільній програмі з алгебри для 7 класу, а також підручникам авторів Г. П. Бевза, А. Г. Мерзляка, Н. А. Тарасенкової та ін.