10-й клас Хімія

10 клас. Хімія. Роль органічної хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем
10 клас. Хімія. Роль органічної хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем
10 клас. Хімія. Зв’язки між класами органічних речовин
10 клас. Хімія. Зв’язки між класами органічних речовин
10 клас. Хімія. Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування
10 клас. Хімія. Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування
10 клас. Хімія. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації
10 клас. Хімія. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації
10 клас. Хімія. Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості
10 клас. Хімія. Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості
10 клас. Хімія. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів
10 клас. Хімія. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів
10 клас. Хімія. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини
10 клас. Хімія. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини
10 клас. Хімія. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)
10 клас. Хімія. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)
10 клас. Хімія. Хімічні властивості етену та етину
10 клас. Хімія. Хімічні властивості етену та етину
10 клас. Хімія. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини
10 клас. Хімія. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини
10 клас. Хімія. Алкени та алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів та алкінів
10 клас. Хімія. Алкени та алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів та алкінів
10 клас. Хімія. Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія
10 клас. Хімія. Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія
10 клас. Хімія. Класифікація органічних сполук. Ковалентні карбон-карбонові зв'язки
10 клас. Хімія. Класифікація органічних сполук. Ковалентні карбон-карбонові зв'язки
10 клас. Хімія. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини
10 клас. Хімія. Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини
10 клас. Хімія. Теорія будови органічних сполук
10 клас. Хімія. Теорія будови органічних сполук
10 клас. Хімія. Склад, властивості застосування окремих представників органічних речовин
10 клас. Хімія. Склад, властивості застосування окремих представників органічних речовин
10 клас. Хімія. Склад, властивості, застосування вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)
10 клас. Хімія. Склад, властивості, застосування вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)
10 клас. Хімія. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери
10 клас. Хімія. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери
10. Хімія. Каучуки і т.п.
10. Хімія. Каучуки і т.п.
10 клас. Хімія. Ароматичні аміни. Анілін
10 клас. Хімія. Ароматичні аміни. Анілін