10-й клас Українська мова

10 клас. Українська мова. Паралельні закінч. іменників чол. роду дав. відм., іменників знах. відм.
10 клас. Українська мова. Паралельні закінч. іменників чол. роду дав. відм., іменників знах. відм.
10 клас. Узагальнення й систематизація вивченого за рік. Лексична норма. Орфоепічна норма
10 клас. Узагальнення й систематизація вивченого за рік. Лексична норма. Орфоепічна норма
10 клас. Українська мова. Есе. Види есе, вимоги до його написання
10 клас. Українська мова. Есе. Види есе, вимоги до його написання
10 клас. Українська мова. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку
10 клас. Українська мова. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку
10 клас. Українська мова. Іменник. Повторення вивченого матеріалу
10 клас. Українська мова. Іменник. Повторення вивченого матеріалу
10 клас. Українська мова. Аргументи й докази. Полемічні прийоми
10 клас. Українська мова. Аргументи й докази. Полемічні прийоми
10 клас. Українська мова. Орфоепічна помилка. Милозвучність
10 клас. Українська мова. Орфоепічна помилка. Милозвучність
10 клас. Українська мова. Основні правила вимови голосних звуків
10 клас. Українська мова. Основні правила вимови голосних звуків
10 клас. Українська мова. Основні правила вимови приголосних звуків
10 клас. Українська мова. Основні правила вимови приголосних звуків
10 клас. Українська мова. Паралельні закінч. іменників чол. роду дав. відм., іменників знах. відм.
10 клас. Українська мова. Паралельні закінч. іменників чол. роду дав. відм., іменників знах. відм.
10 клас. Українська мова. Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання
10 клас. Українська мова. Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання
10 клас. Українська мова. Словозміна іменників ІV відміни
10 клас. Українська мова. Словозміна іменників ІV відміни
10 клас. Українська мова. Узагальнення і систематизація «Лексична норма»
10 клас. Українська мова. Узагальнення і систематизація «Лексична норма»
10 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік. Орфог.норма. Морфол. норма
10 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік. Орфог.норма. Морфол. норма
10 клас. Українська мова. Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок
10 клас. Українська мова. Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок
10 клас. Українська мова. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки
10 клас. Українська мова. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки
10 клас. Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні
10 клас. Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні
10 клас. Українська мова. Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови
10 клас. Українська мова. Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови
10 клас. Українська мова. Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів
10 клас. Українська мова. Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів
10 клас. Українська мова. Слова власне українські й запозичені
10 клас. Українська мова. Слова власне українські й запозичені