5-й клас Українська мова

5 клас. Українська мова. НУШ. Значущі частини слова. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова
5 клас. Українська мова. НУШ. Значущі частини слова. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова
5 клас. Українська мова. НУШ. Основа слова й закінчення. Основа як носій лексичного значення слова
5 клас. Українська мова. НУШ. Основа слова й закінчення. Основа як носій лексичного значення слова
5 клас. Українська мова. НУШ. Значущі частини слова. Префікс і суфікс. Суфікси та префікси
5 клас. Українська мова. НУШ. Значущі частини слова. Префікс і суфікс. Суфікси та префікси
5 клас. Українська мова. НУШ. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
5 клас. Українська мова. НУШ. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
5 клас. Українська мова. НУШ. Складносурядні та складнопідрядні речення
5 клас. Українська мова. НУШ. Складносурядні та складнопідрядні речення
5 клас. Українська мова. НУШ. Правопис апострофа у словах іншомовного походження
5 клас. Українська мова. НУШ. Правопис апострофа у словах іншомовного походження
5 клас. Українська мова. НУШ. Правопис м’якого знака у словах іншомовного походження
5 клас. Українська мова. НУШ. Правопис м’якого знака у словах іншомовного походження
5 клас. Українська мова. НУШ. Пряма та непряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
5 клас. Українська мова. НУШ. Пряма та непряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
5 клас. Українська мова. НУШ. Антоніми. Роль антонімів у мовленні. Антоніми в прислів’ях і приказках
5 клас. Українська мова. НУШ. Антоніми. Роль антонімів у мовленні. Антоніми в прислів’ях і приказках
5 клас. Українська мова. НУШ. Групи слів за походженням: власне українські та іншомовного походження (запозичені)
5 клас. Українська мова. НУШ. Групи слів за походженням: власне українські та іншомовного походження (запозичені)
5 клас. Українська мова. НУШ. Омоніми. Пароніми. Словник омонімів. Словник паронімів
5 клас. Українська мова. НУШ. Омоніми. Пароніми. Словник омонімів. Словник паронімів
5 клас. Українська мова. НУШ. Синоніми. Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Використання синонімів
5 клас. Українська мова. НУШ. Синоніми. Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Використання синонімів
5 клас. Українська мова. НУШ. Групи слів за вживанням: загальновживані й обмеженого вживання
5 клас. Українська мова. НУШ. Групи слів за вживанням: загальновживані й обмеженого вживання
5 клас. Українська мова. НУШ. Лексична помилка (тавтологія, калькування, росіянізми тощо)
5 клас. Українська мова. НУШ. Лексична помилка (тавтологія, калькування, росіянізми тощо)
5 клас. Українська мова. НУШ. Лінгвістичне мінідослідження:  українська лексика
5 клас. Українська мова. НУШ. Лінгвістичне мінідослідження: українська лексика
5 клас. Українська мова. НУШ. Суржик
5 клас. Українська мова. НУШ. Суржик
5 клас. Українська мова. НУШ. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
5 клас. Українська мова. НУШ. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
5 клас. Українська мова. Звертання. Непоширені й поширені звертання
5 клас. Українська мова. Звертання. Непоширені й поширені звертання
5 клас. Українська мова. Розділові знаки при звертанні
5 клас. Українська мова. Розділові знаки при звертанні
5 клас. Українська мова. Розділові знаки при однорідних членах речення
5 клас. Українська мова. Розділові знаки при однорідних членах речення