7-й клас Хімія

7 клас. Хімія. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю ел.
7 клас. Хімія. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю ел.
7 клас. Хімія. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою
7 клас. Хімія. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою
7 клас. Хімія. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі
7 клас. Хімія. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі
7 клас. Хімія. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи
7 клас. Хімія. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи
7 клас. Хімія. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів
7 клас. Хімія. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів
7 клас. Хімія. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води
7 клас. Хімія. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води
7 клас. Хімія. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук
7 клас. Хімія. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук
7 клас. Хімія. Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин
7 клас. Хімія. Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин
7 клас. Хімія. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Ч. 1
7 клас. Хімія. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Ч. 1
7 клас. Хімія. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Ч. 2
7 клас. Хімія. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. Ч. 2
7 клас. Хімія. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів
7 клас. Хімія. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів
7 клас. Хімія. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі
7 клас. Хімія. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі
7 клас. Хімія. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні власт. речовини
7 клас. Хімія. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні власт. речовини
7 клас. Хімія. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії
7 клас. Хімія. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії
7 клас. Хімія. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті
7 клас. Хімія. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті
7 клас. Хімія. Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі
7 клас. Хімія. Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі
7 клас. Xімія. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми
7 клас. Xімія. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми
7 клас. Хімія. Виготовлення розчину. Розв'язування задач
7 клас. Хімія. Виготовлення розчину. Розв'язування задач
7 клас. Хімія. Реакції води з оксидами. Індикатори
7 клас. Хімія. Реакції води з оксидами. Індикатори
7 клас. Хімія. Вода у природі. Фізичні властивості води
7 клас. Хімія. Вода у природі. Фізичні властивості води