8-й клас Хімія

8 клас. Хімія. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули молекул
8 клас. Хімія. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули молекул
8 клас. Хімія. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму та кількості речовини реагентів
8 клас. Хімія. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму та кількості речовини реагентів
8 клас. Хімія. Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі
8 клас. Хімія. Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі
8 клас. Хімія. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей
8 клас. Хімія. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей
8 клас. Хімія. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Частина 1
8 клас. Хімія. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Частина 1
8 клас. Хімія. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Частина 2
8 клас. Хімія. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Частина 2
8 клас. Хімія. Періодичний закон Д. Менделєєва (сучасне формулювання). Частина 1
8 клас. Хімія. Періодичний закон Д. Менделєєва (сучасне формулювання). Частина 1
8 клас. Хімія. Періодичний закон Д. Менделєєва (сучасне формулювання). Частина 2
8 клас. Хімія. Періодичний закон Д. Менделєєва (сучасне формулювання). Частина 2
8 клас. Хімія. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність хім. елементів. Ковалентний зв'язок
8 клас. Хімія. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність хім. елементів. Ковалентний зв'язок
8 клас. Хімія. Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі
8 клас. Хімія. Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі
8 клас. Хімія. Стан електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів №11–20
8 клас. Хімія. Стан електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів №11–20
8 клас. Хімія. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні
8 клас. Хімія. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні
8 клас. Хімія. Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Ізотопи
8 клас. Хімія. Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Ізотопи
8 клас. Хімія. Періодичний закон Д. Менделєєва. Періодична система хімічних елементів, її структура
8 клас. Хімія. Періодичний закон Д. Менделєєва. Періодична система хімічних елементів, її структура
8 клас. Хімія. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні
8 клас. Хімія. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні
8 клас. Хімія. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода)
8 клас. Хімія. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода)
8 клас. Хімія. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.
8 клас. Хімія. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.
8 клас. Хімія. Найважливіші поняття хімії. Масова частка розчиненої речовини
8 клас. Хімія. Найважливіші поняття хімії. Масова частка розчиненої речовини
8 клас. Хімія. Найважливіші поняття хімії. Реакція розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса
8 клас. Хімія. Найважливіші поняття хімії. Реакція розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса
8 клас. Хімія. Розрахунки об’ємів газів — реагентів і продуктів реакцій — за хімічними рівняннями
8 клас. Хімія. Розрахунки об’ємів газів — реагентів і продуктів реакцій — за хімічними рівняннями