8-й клас Українська мова

8 клас. Українська мова. Тире між підметом і присудком
8 клас. Українська мова. Тире між підметом і присудком
8 клас. Українська мова. Узгодження головних членів речення
8 клас. Українська мова. Узгодження головних членів речення
8 клас. Українська мова. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
8 клас. Українська мова. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
8 клас. Українська мова. Означено-особові речення
8 клас. Українська мова. Означено-особові речення
8 клас. Українська мова. Узагальнено-особові речення
8 клас. Українська мова. Узагальнено-особові речення
8 клас. Українська мова. Види односкладних речень
8 клас. Українська мова. Види односкладних речень
8 клас. Українська мова. Головні й другорядні члени речення
8 клас. Українська мова. Головні й другорядні члени речення
8 клас. Українська мова. Граматична помилка та умовне позначення її. Частина 1
8 клас. Українська мова. Граматична помилка та умовне позначення її. Частина 1
8 клас. Українська мова. Граматична помилка та умовне позначення її. Частина 2
8 клас. Українська мова. Граматична помилка та умовне позначення її. Частина 2
8 клас. Українська мова. Односкладі прості реч. з головним членом присудком. Односкладні реч. як частина складного
8 клас. Українська мова. Односкладі прості реч. з головним членом присудком. Односкладні реч. як частина складного
8 клас. Українська мова. Повні й неповні речення
8 клас. Українська мова. Повні й неповні речення
8 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки
8 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки
8 клас. Українська мова. Розділові знаки в простому реченні. Частина 1
8 клас. Українська мова. Розділові знаки в простому реченні. Частина 1
8 клас. Українська мова. Способи вираження присудка. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
8 клас. Українська мова. Способи вираження присудка. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
8 клас. Українська мова. Тире між підметом і присудком.
8 клас. Українська мова. Тире між підметом і присудком.
8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Просте речення. Двоскладне речення»
8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Просте речення. Двоскладне речення»
8 клас. Українська мова. Голов. й другоряд. члени реч. Підмет і присудок. Способи вираження підмета.
8 клас. Українська мова. Голов. й другоряд. члени реч. Підмет і присудок. Способи вираження підмета.
8 клас. Українська мова. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.
8 клас. Українська мова. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.
8 клас. Українська мова. Речення поширені і непоширені.
8 клас. Українська мова. Речення поширені і непоширені.
8 клас. Українська мова. Розділові знаки в простому реченні. Частина 2
8 клас. Українська мова. Розділові знаки в простому реченні. Частина 2