9-й клас Біологія

9 клас. Біологія. Основи клітинної інженерії
9 клас. Біологія. Основи клітинної інженерії
9 клас. Біологія. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної інженерії
9 клас. Біологія. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної інженерії
9 клас. Біологія. Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем
9 клас. Біологія. Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем
9 клас. Біологія. Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин
9 клас. Біологія. Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин
9 клас. Біологія. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери
9 клас. Біологія. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери
9 клас. Біологія. Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин
9 клас. Біологія. Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин
9 клас. Біологія. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез
9 клас. Біологія. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез
9 клас. Біологія. Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання
9 клас. Біологія. Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання
9 клас. Біологія. Структура еукаріотичної клітини. Вивчення функціональної різноманітності клітин Ч1
9 клас. Біологія. Структура еукаріотичної клітини. Вивчення функціональної різноманітності клітин Ч1
9 клас. Біологія. Структура еукаріотичної клітини. Вивчення функціональної різноманітності клітин Ч2
9 клас. Біологія. Структура еукаріотичної клітини. Вивчення функціональної різноманітності клітин Ч2
9 клас. Біологія. Ядро, його структурна організація та функції
9 клас. Біологія. Ядро, його структурна організація та функції
9 клас. Біологія. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Структура еукаріотичної клітини
9 клас. Біологія. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Структура еукаріотичної клітини
9 клас. Біологія. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ. Ч1
9 клас. Біологія. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ. Ч1
9 клас. Біологія. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ. Ч2
9 клас. Біологія. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ. Ч2
9 клас. Біологія. Ферменти, їхня роль у клітині. Лабораторне дослідження: властивостей ферментів
9 клас. Біологія. Ферменти, їхня роль у клітині. Лабораторне дослідження: властивостей ферментів
9 клас. Біологія. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери
9 клас. Біологія. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери
9 клас. Біологія. Вуглеводи та ліпіди
9 клас. Біологія. Вуглеводи та ліпіди
9 клас. Біологія. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки
9 клас. Біологія. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки
9 клас. Біологія. Повторення. Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології
9 клас. Біологія. Повторення. Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології
9 клас. Біологія. Екологічні фактори: біотичні, абіотичні та антропічні. Стабільність екосистем
9 клас. Біологія. Екологічні фактори: біотичні, абіотичні та антропічні. Стабільність екосистем