9-й клас Геометрія

9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 1
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 1
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 2
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 2
9 клас. Геометрія. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів
9 клас. Геометрія. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів
9 клас. Геометрія. Додавання і віднімання векторів
9 клас. Геометрія. Додавання і віднімання векторів
9 клас. Геометрія. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів
9 клас. Геометрія. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів
9 клас. Геометрія. Множення вектора на число. Колінеарні вектори
9 клас. Геометрія. Множення вектора на число. Колінеарні вектори
9 клас. Геометрія. Паралельне перенесення
9 клас. Геометрія. Паралельне перенесення
9 клас. Геометрія. Поворот
9 клас. Геометрія. Поворот
9 клас. Геометрія. Рівність фігур
9 клас. Геометрія. Рівність фігур
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 1
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 1
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 2
9 клас. Геометрія. Скалярний добуток векторів. Частина 2
9 клас. Геометрія. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів
9 клас. Геометрія. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів
9 клас. Геометрія. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами
9 клас. Геометрія. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами
9 клас. Геометрія. Рівняння кола і прямої
9 клас. Геометрія. Рівняння кола і прямої
9 клас. Геометрія. Тотожності: sin 180°-α=sin α ; cos 180°-α=-cos α
9 клас. Геометрія. Тотожності: sin 180°-α=sin α ; cos 180°-α=-cos α
9 клас. Геометрія. Синус, косинус, тангенс кутів від 0°до 180°
9 клас. Геометрія. Синус, косинус, тангенс кутів від 0°до 180°
9 клас. Геометрія. Многокутники. Площі многокутників
9 клас. Геометрія. Многокутники. Площі многокутників
9 клас. Геометрія. Подібні трикутники. Властивість медіани та бісектриси трикутника
9 клас. Геометрія. Подібні трикутники. Властивість медіани та бісектриси трикутника
9 клас. Геометрія. Розв’язування прямокутних трикутників
9 клас. Геометрія. Розв’язування прямокутних трикутників
9 клас. Геометрія. Чотирикутники та їх властивості
9 клас. Геометрія. Чотирикутники та їх властивості