9-й клас Хімія

9 клас. Хімія. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
9 клас. Хімія. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
9 клас. Хімія. Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як полімери
9 клас. Хімія. Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як полімери
9 клас. Хімія. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами
9 клас. Хімія. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами
9 клас. Хімія. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від забруднювачів
9 клас. Хімія. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від забруднювачів
9 клас. Хімія. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів
9 клас. Хімія. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів
9 клас. Хімія. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники
9 клас. Хімія. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники
9 клас. Хімія. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони
9 клас. Хімія. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони
9 клас. Хімія. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
9 клас. Хімія. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
9 клас. Хімія. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій
9 клас. Хімія. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій
9 клас. Хімія. Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків)
9 клас. Хімія. Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків)
9 клас. Хімія. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їхнього перебігу
9 клас. Хімія. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їхнього перебігу
9 клас. Хімія. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок. Розчинність речовин
9 клас. Хімія. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок. Розчинність речовин
9 клас. Хімія. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки
9 клас. Хімія. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки
9 клас. Хімія. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
9 клас. Хімія. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
9 клас. Хімія. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
9 клас. Хімія. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
9 клас. Хімія. Періодичний закон Д.І. Менделєєва і періодична система хім. елементів. Будова атома.
9 клас. Хімія. Періодичний закон Д.І. Менделєєва і періодична система хім. елементів. Будова атома.
9 клас. Хімія. Хімічний зв'язок і будова речовини
9 клас. Хімія. Хімічний зв'язок і будова речовини
9 клас. Хімія. Вуглеводи. Глюкоза, якісна реакція на глюкозу
9 клас. Хімія. Вуглеводи. Глюкоза, якісна реакція на глюкозу
9 клас. Хімія. Жири
9 клас. Хімія. Жири
9 клас. Хімія. Крохмаль і целюлоза
9 клас. Хімія. Крохмаль і целюлоза