9-й клас Українська мова

9 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (1)
9 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (1)
9 клас. Українська мова. Розділові знаки при цитатах
9 клас. Українська мова. Розділові знаки при цитатах
9 клас. Українська мова. Кома між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Кома між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Кома між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Кома між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (2)
9 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (2)
9 клас. Українська мова. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами
9 клас. Українська мова. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами
9 клас. Українська мова. Крапка з комою між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Крапка з комою між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Орфографія
9 клас. Українська мова. Орфографія
9 клас. Українська мова. Пунктуація
9 клас. Українська мова. Пунктуація
9 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (1)
9 клас. Українська мова. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (1)
9 клас. Українська мова. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення
9 клас. Українська мова. Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення
9 клас. Українська мова. Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення
9 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік
9 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік
9 клас. Українська мова. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови
9 клас. Українська мова. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови
9 клас. Українська мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
9 клас. Українська мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
9 клас. Українська мова. Заміна прямої мови непрямою
9 клас. Українська мова. Заміна прямої мови непрямою
9 клас. Українська мова. Мовні аспекти вивчення речення (види речень)
9 клас. Українська мова. Мовні аспекти вивчення речення (види речень)
9 клас. Українська мова. Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа)
9 клас. Українська мова. Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа)
9 клас. Українська мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
9 клас. Українська мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами
9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами