Як визначити робоче місце педагога під час канікул, якщо заклад працює дистанційно?

Як визначити робоче місце педагога під час канікул, якщо заклад працює дистанційно?

Відповідно до ст. 60-2 Кодексу законів про працю України дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

У разі запровадження дистанційної роботи ‼️працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

За погодженням між працівником і роботодавцем виконання дистанційної роботи може поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочому місці у приміщенні чи на території.

Відповідно до ст. 57-1 Закону України «Про освіту» здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду ‼️гарантується:

організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників.

Отже, керуючись вищевикладеним:

1.  Держава гарантує всім працівникам закладів освіти працювати на дистанційній формі, незалежно від того, в якому режимі працює навчальний заклад.

2.  При цьому працівник самостійно визначає робоче місце, несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці.

3.  Лише за взаємною згодою між керівником закладу освіти і педагогічним працівником дистанційна робота може поєднуватися із  виконанням педагогом роботи на робочому місці у приміщенні чи на території закладу освіти.

4.  Законом України «Про освіту»  не виокремлюється обов’язок педагогів бути в період воєнного стану під час канікул в установі закладу освіти.

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: