Як здійснити підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 5-го класу НУШ з математики? (ІІ семестр 2022/2023 навчального року)

Як здійснити підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 5-го класу НУШ з математики? (ІІ семестр 2022/2023 навчального року)
Дата: 22.05.2023

Авторка пропонує інструментарій для здійснення підсумкового оцінювання з математики учнів 5-го класу НУШ як завершення роботи з науково-методичного супроводу впровадження нової моделі оцінювання у цьому навчальному році.

Навчання,  що проходить у школах у непростих умовах воєнного стану, триває останні тижні. Постановою Кабміну визначена тривалість навчального 2022-2023 року – з 1 вересня 2022 -го до 30 червня 2023-го, але рішення про його завершення,  дату останніх дзвінків  прийматимуть місцеві адміністрації та адміністрації шкіл з урахуванням безпекової, військово-політичної ситуації.

Окремі  питання здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні  викладені у наказі МОН № 563 від 15.05.2023 року  (Додаток 1).

Відомо, що оцінювання результатів навчання, зокрема й учнів 5-их класів НУШ,  регулюються відповідними документами, витяги з яких   пропонуються вашій увазі з метою пригадування головних положень:

… Згідно з Держстандартом оцінювання учнів 5 класів має бути зорієнтованим на обов’язкові результати навчання й орієнтири їх оцінювання та на очікувані результати навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмета/інтегрованого курсу. Оцінювання результатів навчання учнів 5 класів НУШ здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН від 01.04.2022 №289.

… Для забезпечення наступності між початковою та базовою середньою освітою підсумкове оцінювання за І семестр рекомендується здійснювати за рівневою шкалою з позначенням результатів відповідними літерами та супроводженням позитивної вербальної характеристики.

…  Відповідно до Методичних рекомендацій у семестровому оцінюванні враховуються досягнення учнями груп загальних результатів навчання, тому у календарно-тематичному плані слід визначити відповідність кожного очікуваного результату певній групі загальних результатів, якої необхідно досягти на уроці.

Річне оцінювання здійснюється відповідно до облікованих у класному журналі результатів навчання школярів та відображається у Свідоцтві досягнень у графі «Характеристика результатів навчання» шляхом виставлення оцінки за кожну групу загальних результатів та «загальної оцінки результатів навчання».

 … Механізм виведення останньої визначається для кожного предмета й описується в інструментарії оцінювання в освітній програмі.

 … Якщо оцінювання проводилось у І семестрі за рівневою шкалою, а в ІІ семестрі – за бальною, при виставленні річної оцінки рекомендується орієнтуватись на оцінку за ІІ семестр.

 

У Свідоцтві  заповнюється таблиця «Характеристика результатів навчання» з декількома стовпцями, у яких зазначається:

1. Навчальні предмети, визначені затвердженою освітньою програмою закладу.

2. Результат навчання за кожним навчальним предметом. Рекомендується оцінювати сформованість таких умінь та навичок школярів із навчальних предметів, зокрема:

Математика:

• опрацювання проблемних ситуацій та створення математичних моделей;

• розв’язання математичних задач;

• критична оцінка результатів розв’язання проблемних ситуацій.

 

Як завершення  у цьому навчальному році  науково-методичного супроводу впровадження нової моделі оцінювання освітніх досягнень учнів 5-их класів НУШ шляхом створення розробок відповідного інструментарію (http://barna-consult.com/category/nush-u-5-6-klasah/nush-u-5-kl/), зокрема й у процесі вивчення математики,  вашій увазі пропонується ТДР №5 «Повторення та систематизація навчального матеріалу» (Додаток 2) і таблиці щодо виставлення оцінки за кожну групу загальних результатів та «загальної оцінки результатів навчання» (Додаток 3).

Марія Барна, кандидатка педагогічних наук, доцентка,

завідувачка кабінету координації впровадження НУШ

КЗ  ЛОР «Львівський ОІППО».

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: