Збірник "Громадянська компетентність як ключова у формуванні демократичного суспільства України"

Збірник "Громадянська компетентність як ключова у формуванні демократичного суспільства України"
Дата: 01.10.2023

Громадянська компетентність як ключова у формуванні демократичного суспільства України (за матеріалами засідання круглого столу з міжнародною участю) / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО імені Анатолія Назаренка, 2023. 227 с.

У збірнику вміщено матеріали засідання круглого столу «Громадянська компетентність як ключова у формуванні демократичного суспільства України», яке відбулося 31 травня 2023 року. В наукових публікаціях порушено питання громадянської компетентності і демократичного суспільства України в історичному, політичному й ціннісному ракурсах; ролі дошкілля у формуванні громадянської компетентності українця; формування громадянської компетентності учнів в контексті викладання предметів громадянської та історичної, мовно-літературної, мистецької, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей, а також системи цінностей у повоєнній демократичній Україні. Адресовано науковцям, педагогам та керівникам ЗЗСО, фахівцям центрів професійного розвитку педагогічних працівників, а також усім, кому цікаві питаня формування громадянської компетентності українського суспільства.

Повна версія

Окремі статті

Балан К.

Фoрмувaння грoмaдянcькoї кoмпeтeнтнocтi в кoнтeкcтi виклaдaння прeдмeтiв coцiaльнoi i здoрoв’язбeрeжувaльнoї гaлузi тa гaлузi фiзичнoї культури

Веремійчук С.

Урок позакласного читання в 5 класі. Вадим Дорошенко «Герой, син героя» (зі збірки оповідань для дітей «Героям слава!»)

Верстюк В., Швець Х.

Сучасні методи формуванняг громадянської компетентності учнів 5-6 класів в умовах НУШ

Вітка І.

Залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької діяльності на уроках фізики

Вуєк Ю.

Особливості функціонування закладу освіти в період воєнного стану

Ганаба С.

«Закон бочки або якірного ланцюга»: розмисли про виховання культури громадянськості

Гаврилюк Л.

Роль демократичного громадянського суспільства у формуванні громадянської компетентності

Гладун В.

Концептуальні засади розвитку громадянської компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти

Горяніна М.

Формування громадянської компетентності учнів початкової школи в контексті викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Гриб О.

Формування громадянської компетентності учнів НУШ (5 клас) у курсі «Досліджуємо історію і суспільство»

Карпенко Т.

Формування мовленнєвої компетенції молодших школярів: адаптація до умов війни

Кондратюк Л.

Система цінностей у повоєнній демократичній Україні: погляд сьогодення

Кондратюк Ю.

Громадянська компетентність як основний чинник формування відповідального громадянина на уроках математики

Ксьондзик Л.

Шляхи формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти

Ліскович О.

Формування громадянської компетентності учнів у контексті викладання фізики

Левицька Х.

Громадянська компетентність і демократичне суспільство України: історичний, політичний, ціннісний ракурс

Маланчук С.

Громадянська освіта як ключовий вектор трансформації української освітньої галузі

Махмутова А.

Мистецтво у часи війни

Мельник З.

Система цінностей у повоєнній демократичній Україні: погляд сьогодення

Мединська А.

Громадянська компетентність у британському суспільстві та шляхи її інтеграції у систему середньої освіти

Пaрик A.

Укрaїнa – форпоcт cвободи

Пастух Л.

Теоретико-практичні аспекти формування демократичних ціннісних орієнтацій здобувачів освіти

Пометун О.

Формування демократичних цінностей учнів у навчанні курсу громадянської освіти: погляд сьогодення

Прокопчук Л.

Формування громадянської компетентності учнів у процесі вивчення англійської мови

Ратушняк Н.

Громадянські цінності в контексті формування демократичного вчителя

Ремех Т.

Громадянська освіта як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій здобувачів освіти

Сєрова Г.

Навчання учнів сталого розвитку в контексті формування громадянської компетентності

Сулима О.

Формування громадянської компетентності учнів в контексті викладання зарубіжної літератури

Шевчишена О.

Розвиток ціннісних орієнтацій дітей та підлітків в умовах викликів сьогодення: психолого-педагогічний аспект

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: