Нові правила процедури атестації педагогічних працівників ЗЗСО

Нові правила процедури атестації педагогічних працівників ЗЗСО

Процедура атестації педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти за новими правилами

За загальним правилом відповідно до Закону України "Про освіту" та Закону України "Про повну загальну середню освіту" кожен педагогічний працівник не менше одного разу на п'ять років проходить атестацію у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України (далі також – МОН України). Тривалий час такий порядок було закріплено у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників, затвердженому наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (далі також – Типове положення № 930).

На початку 2022-2023 навчального року наказом МОН України від 09.09.2022 № 805 було затверджено нове Положення про атестацію педагогічних працівників (далі також – Положення № 805). Саме тому з першого вересня 2023 року атестація педагогічних працівників (далі також – атестація) проходитиме вже в оновленому форматі.

Для організації та проведення атестації наказом керівника закладу загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) до 20 вересня створюється атестаційна комісія. Такий наказ має містити інформацію про:

1) визначений персональний склад комісії.

• Мінімальна кількість членів атестаційної комісії складає 5 осіб.

• До роботи атестаційної комісії за власною згодою згодою долучається не більше двох представників первинних або територіальних профспілкових організацій.

2) призначені голову та секретаря комісії.

• Головою атестаційної комісії у ЗЗСО є його керівник (заступник керівника).

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Положення № 805 у випадку відсутності голови атестаційної комісії атестаційна комісія має обрати головуючим іншого члена атестаційної комісії за виключенням її секретаря.

Новоствореною комісією для проведення чергової атестації до 10 жовтня визначається та затверджується:

• список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році;

• строки проведення атестації таких педагогічних працівників;

• графік проведення засідань атестаційної комісії;

• строки та адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі.

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Положення № 805 педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі.

Крім того, у строк до 20 грудня педагогічні працівники мають можливість подати до атестаційної комісії ЗЗСО наступні заяви:

• про включення до списку працівників, які підлягають черговій атестації (довільна форма);

• про проведення позачергової атестації (форма, що передбачена у додатку № 1 до Положення № 805).

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Положення № 805 атестаційна комісія затверджує окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначає строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань.

Інформація про чергову та позачергову атестації: відповідні списки працівників, строки проведення атестації, графік засідань атестаційної комісії, строки та надання документів та адреса електронної пошти – оприлюднюється на офіційному сайті ЗЗСО, після чого до атестаційної комісії протягом п'яти робочих днів кожен педагогічний працівник має можливість подати будь-які документи, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. Положення № 805 не передбачає орієнтовного переліку таких документів або вимог до них. Для більшої зручності атестаційна комісія може надавати працівникам рекомендації щодо подання документів, однак такі пропозиції не будуть мати обов'язкового характеру; будь-які вимоги надати конкретний документ в цьому випадку не є правомірними

Комісія розглядає подані документи та за потреби перевіряє їх достовірність, встановлює дотримання інших вимог процедури з боку педагогічного працівника, що атестується, та оцінює його професійні компетентності.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення.

Для прийняття правильного рішення атестаційна комісія може запрошувати педагогічних працівників на засідання. Це не є прямим обов'язком атестаційної комісії, однак для оптимізації робочого процесу та уникнення будь-яких непорозумінь радимо за потреби залучати педагогічних працівників у таких спосіб.

Запрошення на засідання атестаційної комісії для педагогічного працівника підписується головою комісії та вручається її секретарем не пізніше п'яти робочих днів до дня проведення засідання. Передбачається, що таке запрошення надається педагогічному працівнику під підпис або надсилається у сканованому вигляді на адресу електронної пошти.

Атестаційна комісія ЗЗСО виносить рішення про результати атестації педагогічних працівників не пізніше першого квітня. Рішення атестаційної комісії ЗЗСО, як і рішення атестаційних комісії вищого рівня, може бути оскаржене з боку педагогічного працівника.

Якщо працівник не погоджується з рішенням атестаційної комісії І або ІІ рівнів він може оскаржити її рішення. Для оскарження педагог має подати апеляційну заяву упродовж семи робочих днів після отримання атестаційного листа. До листа необхідно додати копію атестаційного листа та документи, які подавалися працівником до атестаційної комісії. Апеляційну заяву можна подати як у паперовій формі, так і в електронній. Докладно процедура оскарження, вимоги щодо подання апеляційної заяви та документів викладено у IV розділі Порядку.

Оновлений порядок проведення атестації педагогічних працівників в значній мірі зберігає схожість з нині діючими правилами, однак вносить також певні коригування, обов'язкові до врахування у майбутньому. Зокрема, крім зазначеного, збільшується обов'язковий проміжок часу між проходженням попередньої та наступної атестації – міжатестаційний період не може бути меншим, ніж три роки (крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника), а сама атестація проводиться не раніше, ніж через рік після призначення на посаду.

Важливим пунктом Положення № 805 є також пряма вказівка про зарахування успішного проходження сертифікації в якості проходження атестації, а також врахування як підстави для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Згадана норма була передбачена задовго до затвердження Положення № 805, зокрема – у частині сьомій статті 49 Закону України "Про повну загальну середню освіту", однак на практиці відсутність аналогічного пункту у нині чинному Типовому положенні № 930 часто призводило до непорозумінь та порушень прав педагогічних працівників. Служба освітнього омбудсмена неодноразово звертала увагу на недопустимість такого порушення.

Попри певну схожість процедур звертаємо увагу представників закладів освіти на необхідності детального вивчення та опрацювання нового Положення про атестацію педагогічних працівників, оскільки навіть найменші відмінності можуть суттєво впливати на організаційні питання, що стосуються:

• строків вчинення дій (наприклад, у редакції Типового положення № 930 заяви на проведення позачергової атестації з боку педагогічних працівників приймаються до 10 жовтня; у редакції Положення № 805 такі заяви педагогічні працівники мають право подавати до 20 грудня)

• обсягу окремих повноважень (наприклад, у редакції Типового положення № 930 саме керівник ЗЗСО надає на затвердження атестаційній комісії списки працівників, які підлягають черговій атестації; у редакції Положення № 805 формування та подальше затвердження таких списків повністю покладається на атестаційну комісію);

• будь-яких інших формальностей (у редакції Типового положення № 930 атестаційна комісія за результатами атестації може прийняти рішення про те, що педагогічний працівник "відповідає (не відповідає)" раніше присвоєній кваліфікаційній категорії; у редакції Положення № 805 аналогічне рішення формулюватиметься як "підтверджується (не підтверджується)" раніше присвоєна кваліфікаційна категорія) тощо.

З повним текстом Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022 № 805, можна ознайомитись в розділі "Законодавство України" на офіційному сайті Верховної Ради України.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на можливості кожного звернутися за покликанням до Центру Інноваційної Освіти "Про.Світ" з будь-яким питанням щодо проведення атестації педагогічних працівників за новими правилами.

Матеріал підготували:

Микита Буров, юрист, експерт з правових питань в освіті

Надія Лещенко, експертка з питань безпеки в освіті

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Олена

Асистент вчителя атестується тільки на розряди 10-12. Чи і на категорії?

Валентин

Можливо атестуватися зi спецiалiста на першу категорiю? Дякую.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: