Підготовлено проєкт Концепції реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року

Підготовлено проєкт Концепції реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року
Дата: 06.08.2023

Міжвідомчою робочою групою при Відділенні психології та спеціальної педагогіки НАПН України розроблено проект Концепції реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року.

Виклики, що стоять передукраїнським суспільством – російсько-українська війна, повоєнне відновлення країни, реформування освітньої сфери, постковідне суспільство – зумовлюють оновлення й реформування психологічної служби системі освіти України з метою підвищення ефективності її діяльності. Постає необхідність переорієнтації зусиль працівників Служби на реабілітацію та абілітацію мільйонів людей – не лише учасників освітнього процесу, а й усіх мешканців територіальних громад, насамперед, ветеранів війни, переселенців, евакуйованих, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, пенсіонерів й ін.

У процесі підготовки Концепції Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України провів 8 фокус-груп, 2 онлайн-семінари і анкетування близько 500 працівників Служби та виявив проблемні місця у її функціонуванні, що стримують розвиток та потребують змін. Також учені Центру здійснили SWOT-аналіз діяльності та визначили сильні і слабкі сторони Служби, представили потенціальні загрози й можливості її розвитку.

У результаті роботи експертних груп та міжвідомчої робочої групи (до складу якої увійшли представники Кабінету Міністрів України, МОН України, професійних громадських організацій, працівники психологічної служби системи освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, науковці) визначено і конкретизовано пріоритетні напрями реформування Служби, запропоновано шляхи і напрями участі Служби в реалізації  Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Пріоритетними напрямами реформування служби мають бути:

1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей.

2. Вдосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу.

3. Запровадження системи супервізії у Службі.

4. Розроблення і запровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація).

5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг мешканцям ТГ.

6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників.

7. Покращення умов праці фахівців.

8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби.

9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час.

Підготовлений проект може бути покладений в основу розроблення стратегії і плану розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2030 року і синхронізований з Національною стратегією освіти і науки до 2030 року та Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Проєкт Концепції реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року надіслано Міністерству освіти і науки України для використання.

Пресслужба НАПН України за інформацією УМО

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: