Атестація педагогів: юридичні аспекти у відповідях

Атестація педагогів: юридичні аспекти у відповідях

Відповідає Лілія Орел

1. Чи можна атестувати педагога, який не має педагогічної освіти?

Це Положення поширюється на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність та посади яких віднесено до педагогічних, згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року No 963 (п. 2 Розділ І Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 р. No805).

Отже, в Положенні No805 зазначено, що його дія поширюється на працівників, які здійснюють педагогічну діяльність. А педагогічну діяльність мають право здійснювати працівники і без педагогічної освіти (ст. 58 Закону України «Про освіту»).

2. Як атестаційна комісія оцінює професійні компетентності педагогічного працівника?

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення (абз.2 п.4 Розділ ІІІ Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 р. N805)

Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I цього Положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності) (п.6 Розділу ІІІ Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 р. No805).

Отже, педагогічний працівник не зобов'язаний подавати до атестаційної комісії своє професійне портфоліо, підтвердження ведення сайту, блогу і т.д. Відповідна інформація подається за бажанням педагога.

Атестаційна комісія оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків, тобто враховується виконання посадової інструкції та інших нормативних актів. А також враховуються вимоги професійного стандарту (за наявності).

3. Чи можлива позачергова атестація педагога з його власної ініціативи?

Позачергова атестація педагогічного працівника освітній рівень, стаж роботи на посадах педагогічних працівників якого відповідає вимогам, визначених у пунктах 8, 9 цього розділу, може проводиться за його ініціативою та/або за однією з таких умов:

1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

2) наявності освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня;

3) успішного проходження сертифікації (п. 6 Розділу І "Положення про атестацію педагогічних працівників" від 09.09.2022 р. No805).

Сполучник "або" вказує на право альтернативи - або за ініціативою педагогічного працівника; або за однією з перелічених вище умов.

Отже, педагогічний працівник має право ініціативи на позачергову атестацію без виконання перелічених умов.

4. Який стаж роботи педагогічного працівника враховується для присвоєння кваліфікаційної категорії?

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років (п.9 Розділ І Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 р. N805).

Отже, для присвоєння кваліфікаційної категорії враховується стаж роботи на педагогічних посадах (загальний педагогічний стаж), а не стаж на посаді, з якої атестується педагогічний працівник.

5. Який має бути проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації?

Міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються (п. 7 Розділ І Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 No805)

Отже, міжатестаціний період не може бути меншим ніж три роки. Але якщо позачергова атестація проводиться за ініціативою працівника, цей період може бути менше ніж три роки, навіть і через рік.

6. Якщо педагог викладає кілька предметів, чи потрібно підвищувати кваліфікацію з предметів, що є обов’язковими для вивчення?

Педагогічні працівники, які МАЮТЬ педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти (абз.1 п. 12 Розділ І Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 N805).

Якщо в міжатестаційний період педагогічного працівника ДОВАНТАЖЕНО годинами з інших предметів (інтегрованих курсів), то присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на ВСЕ педагогічне навантаження до чергової атестації (абз. 5 п. 12 Розділ І Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 No805).

Виходячи зі змісту абзацу 1 пункту 12 Розділу І Положення необхідною умовою є підвищення кваліфікації з навчальних предметів, що є обов'язкові для вивчення річного навчального плану закладу освіти.

А абзац 5 пункту 12 Розділу І Положення не вимагає проходження підвищення кваліфікації педагогом з тих предметів, якими його довантажено в міжатестаційний період.

Отже, якщо педагогічний працівник атестується і ВЖЕ МАЄ педагогічне навантаження з кількох предметів, то МАЄ підвищити кваліфікацію з тих предметів, які є обов'язковими для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.

Якщо працівника в міжатестаційний період ДОВАНТАЖЕНО годинами з інших предметів (тобто після атестації), Положення No805 не вимагає проходження підвищення кваліфікації з цих предметів.

7. Чи достатньо для звільнення працівника висновку атестаційної комісії ?

Як зазначив Верховний суд України (постанова від 30.05.2018 у справі No 297/3092/15-ц - «Суд може визнати звільнення працівника правильним, якщо встановить, що воно здійснене на підставі фактичних даних, які підтверджують, що через недостатню кваліфікацію працівник не може належним чином виконувати покладених на нього трудових обов'язків, а від переведення на іншу роботу відмовився. Висновок суду про недостатність в особи кваліфікації, що перешкоджає належним чином виконувати посадові обов'язки, не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії й показаннях свідків за відсутності інших об'єктивних даних щодо недостатньої кваліфікації, якими можуть бути, зокрема документи, звіти, плани, доповідні та інші докази неякісного чи неналежного виконання трудових обов'язків».

Отже, виходячи з матеріалів справи, звільнення працівника не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії. Мають бути інші дані та докази неналежного виконання трудових обов’язків працівником.

8. Який розмір підвищення посадового окладу за педагогічні та інші звання?

Відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2021 р. N1391 педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання “вчитель-методист”, “викладач-методист”, “вихователь-методист”, “майстер виробничого навчання I категорії” - 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання “старший вчитель”, “старший викладач”, “старший вихователь”, “керівник гуртка - методист”, “педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “старший вожатий-методист”, “майстер виробничого навчання II категорії” - 10 посадового окладу (ставки заробітної плати).

Майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно- технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально- виробничих комбінатах, які мають звання “Майстер-кухар”, “Майстер-кондитер” і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за звання “Народний майстер” - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

9. Як атестувати педагога, який не має відповідної освіти?

Педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, продовжують працювати у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту (пп.2 п.3 Наказу МОН Про затвердження Положення "Про атестацію педагогічних працівників" від 09.09.2022 року N805).

Отже, якщо працівники до набрання чинності Положення No 805 працювали в закладах освіти, маючи вищу освіту, але таку, що не відповідає займаній посаді, вважаються такими, що мають відповідну освіту.

Завантажити одним файлом

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Володимир

Положення про атестацію дозволяє присвоєти другу категорію пед працівнику який має початкову вищу освіту при цьому ,як підтвердити пед звання Старший вчитель,яке вже є?

Маргарита

Чи правомірно зняти звання "старший вчитель" при черговій атестації з "молодшого спеціаліста" (с/спец. освіта) зі педагогічним стажем 32 роки? Чи можна присвоїти І кваліфікаційну категорію "молодшому спеціалісту" (с/спец. освіта) з педагогічним стажем 21 рік?

Людмила

Учитель викладає два предмети. Атестується з одного. Скільки годин курсової підготовки має бути з другого предмета?

Наталія

Якщо маю спеціальну педагогічну освіту ( Коледж) і стаж роботи 3 роки,чи потрібно мені атестуватись на спеціаліста?Чи можна було отримати іншу категорію?

Інна

Чи можна атестуватися позачергово без вищої освіти та якщо ти не є переможцем Всеукраїнських фахових конкурсів, немає освітньо наукового ступеня, та немає сертифікації( бо у вихователів її немає) ,а є тільки ініціатива працівника та стаж роботи більше 30 років

Олена

Як атестують асистентів вчителів? На розряд чи мають право на категорію?

Додати коментар

Новини:

Поділитися: