Науково-педагогічний журнал "Освітні обрії" №2/2023

Науково-педагогічний журнал "Освітні обрії" №2/2023
Дата: 23.04.2024

Науково-педагогічний журнал "Освітні обрії" №2 (57) 2023

Засновники, редакція

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Повна версія

Окремі статті з номера:

ЧАСТИНА 1

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Ірина БОНДАР, Галина АДАМОВИЧ. Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах воєнного часу

Оксана КОНДУР, Ірина ДІДУХ, Наталія КИРСТА, Руслана ПАЛІЙ. Особливості психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в умовах змішаного навчання

Михайло МАТКОВСЬКИЙ. Погляди митрополита Андрея Шептицького на морально-світоглядне виховання молоді

Інна ЧЕРВІНСЬКА, Ярослава АТАМАНЮК, Андрій ЧЕРВІНСЬКИЙ, Назарій ПІНЧУК. Професійний імідж менеджера освіти як психолого-педагогічний феномен та предмет наукових студій

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Галина РОЗЛУЦЬКА, Віталіна КУРИЦЯ, Василь КУРУЦ. Патріотичне виховання дітей засобами театрального мистецтва

Наталія СКОМОРОВСЬКА. Методика метафоричного аналізу епічного твору

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Юлія БАБИНІНА. Особливості виховання естетичного смаку майбутніх учителів музичного мистецтва засобами поліфонії мистецтв

Віталій КОЗІНЧУК, ТАРАС КОТИК. Вплив творів сакрального мистецтва на виховання молоді

Вероніка ОДАРЧЕНКО. Управління особистісно-професійним розвитком науково-педагогічних працівників: теоретико-методологічне обґрунтування проблеми

Марія ОЛІЯР, Лариса НАКОНЕЧНА. Розвиток soft skills майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки

Оксана САГАЧ. Ретроспективний аналіз досліджень проблеми формування мотивації навчальної діяльності

Оксана ЦЮНЯК. Формування рефлексивної культури майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

Олена АКІМОВА. Принципи підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації різноманітних ролей в інклюзивному освітньому просторі

Ольга БАРАБАШ. Професійний розвиток учителів початкових класів в умовах реалізації концепції "Нова українська школа"

Аліна ДРОКІНА. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання STEM-технологій у фаховій діяльності

Олена КАПУСТІНА. Понятійно-категоріальний апарат розвитку фахової компетентності магістрів-олігофренопедагогів у системі професійної підготовки

Оксана КУЗНЕЦОВА. Особливості підготовки майбутніх учителів до формування національної ідентичності учнів початкових класів

Оксана Мариновська. Використання освітніх інновацій як засіб самореалізації педагога у професійній роботі

ЧАСТИНА 2

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Тетяна ДУДКА. Траєкторія розвитку фахової підготовки здобувачів гуманітарних спеціальностей в умовах воєнного часу

Оксана КУПІНА. Структура інформаційної культури майбутнього фахівця освітньої галузі

Мар'яна СОКОЛ. Парадигма функціональної комунікації сучасного вчителя в умовах глобалізаційного суспільства

Тетяна НОСОВА. Теорія і практика застосування ігрових технологій у закладах позашкільної освіти

Микола ЧУМАК, Василь ЄФИМЕНКО. Педагогічні основи використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні учнів з особливими освітніми потребами

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Галина ОСТРОВСЬКА. Інфомедійний урок чи урок з елементами медіа: про впровадження медіаосвіти у шкільну практику

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Оксана МАРИНОВСЬКА. Реалізація андрагогічної компетентнісно зорієнтованої моделі навчання засобами інновацій

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

ДМИТРО БІЛОВУС. Особливості підвищення кваліфікації викладачів у закладі післядипломної освіти

Жанна СИРОТКІНА, Людмила ЧЕБОТАР. Використання штучного інтелекту у фаховому становленні майбутнього вчителя-музиканта

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: