Освітні програми, розроблені не на основі типових освітніх програм

Освітні програми, розроблені не на основі типових освітніх програм
Дата: 15.05.2024

Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання (ст. 1 Закону України «Про освіту»).

Чинне законодавство України декларує автономію закладів освіти не лише у виборі, а й у створенні освітніх програм.  У статті 33 Закону України «Про освіту» та статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» зазначено про те, що кожен заклад освіти може розробити освітню програму не на основі типових освітніх програм і затвердити її в установленому порядку.

Нормативна база для розроблення «нетипової» освітньої програми:

• Закон України «Про освіту» (ст. 33)

• Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст. 11)

• Державні стандарти загальної середньої освіти

• накази МОН про затвердження Типових освітніх програм

• Санітарний регламент для ЗЗСО

• модельні навчальні програми, навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН України

Вимоги до освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм («нетипових» освітніх програм), процедуру проведення  експертизи та затвердження «нетипових» освітніх програм визначає Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм (наказ МОН України від 03.06.2022 № 520).

«Нетипові» освітні програми дають можливості закладам освіти:

• поширювати напрацьований досвід і новації;

• враховувати стратегію розвитку закладу, специфіку, педагогічний і ресурсний потенціал;

• наближати зміст освітньої програми до запитів учнів, вимог і потреб суспільства;

• формувати компетентності учнів з окремих або всіх освітніх галузей на рівні, вищому за передбачений державним стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти;

• реалізовувати академічну свободу;

• оновлювати зміст освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Авторами таких освітніх програм можуть бути суб’єкти освітньої діяльності — наукові установи, фізичні та юридичні особи. Розроблення програми можуть здійснювати:

• одноосібно — вчитель-практик, науково-педагогічний або науковий працівник;

• колективно:

• педагоги одного закладу загальної середньої освіти;

• педагоги з різних закладів загальної середньої освіти;

• вчителі-практики та науково-педагогічні / наукові працівники;

• науково-педагогічні / наукові працівники.

Якщо освітню програму розробляють для конкретного закладу освіти, необхідно врахувати його специфіку, стратегію розвитку, педагогічний та ресурсний потенціал, провести консультації з усіма зацікавленими сторонами — представниками батьківської громади, педагогами та засновниками закладу освіти тощо. 

Більше інформації про «нетипові» освітні програми у додаткових ресурсах:

• Розділ «Освітні програми» сайту Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/.../zagalna.../navchalni-programi 

• Розділ «Освітні програми» сайту Державної служби якості освіти України https://sqe.gov.ua/diyalnist/osvitni-programi/

• Створення власної освітньої програми: поради для директора школи  https://sqe.gov.ua/stvorennya-vlasnoi-osvitnoi-program/ 

• Як створити освітню програму, розроблену не на основі типових освітніх програм https://sqe.gov.ua/yak-stvoriti-osvitnyu-programu-rozrobl/

• Навчальне відео щодо розроблення освітньої програми у закладі загальної середньої освіти https://youtu.be/4pjD0rxQnDQ

Вподобайкі:

1
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: