Які передумови сприяють розвиткові в учнів відповідального ставлення до навчання?

Які передумови сприяють розвиткові в учнів відповідального ставлення до навчання?
Дата: 22.05.2024

Освітній процес неможливий без мотивації учнів до навчання, яка сприяє інтелектуальному розвиткові дитини, а також є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування відповідального ставлення до навчання відіграє важливу роль у підготовці учнів до самостійного життя, тому що навчання – головна праця школяра.

Однією з ключових компетентностей, якими має володіти випускник середньої школи, є уміння вчитися впродовж життя. Це здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організація навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Які передумови сприяють розвиткові в учнів відповідального ставлення до навчання? 

Це обумовлено характером педагогічного процесу, його організацією. Розвиток відповідального ставлення до навчання здійснюється за умови виконання ряду організаційних та методичних кроків, наприклад:

✔ активізація участі учнів в організації своєї навчальної діяльності;

✔ наявність чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

✔ зосередження освітнього процесу на оволодіння учнями ключовими компетентностями, а не на відтворенні інформації;

✔ можливість вибору учнями власної освітньої траєкторії;

✔ заохочення і позитивне оцінювання роботи учня; 

✔ надання конструктивного відгуку на роботу учня.

У підвищенні мотивації до навчання вчителі мають надавати всебічну допомогу учням. Вчитель має чітко визначити мету навчання, орієнтувати учнів на прикладний характер навчання, ставити проблемні питання, формувати критичне мислення. Мотивує до навчальної діяльності і спільне розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень. У такому разі учні будуть відчувати більшу відповідальність за результати свого навчання. 

Дуже важливим для мотивації до навчання учнів є проведення у закладі освіти профорієнтаційної роботи: викладання спецкурсів і факультативів, які будуть сприяти розвиткові навичок самостійної і кооперативної роботи учнів, запровадження циклів бесід.

Розгляду даного питання можна присвятити засідання педагогічної ради. Для вдосконалення роботи вчителів з даного питання у закладі освіти можна започаткувати роботу семінару, вчителям можна рекомендувати пройти онлайн-курси, відвідати тренінги і майстер-класи. 

Розвиток відповідального ставлення учнів до навчання – це системна взаємопов’язана робота науково-методичного та виховного спрямування.

Корисно:

Абетка для директора 👉 https://nus.org.ua/.../Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURGe.pdf

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: