Конкурсний бал вступників за результатами ЗНО/НМТ 2021–2023 років

Конкурсний бал вступників за результатами ЗНО/НМТ 2021–2023 років
Дата: 06.06.2024

У 2024 році у Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти передбачено, що випускники минулих років можуть подати для вступу результати тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або результати НМТ 2022 чи 2023 років.

Але цьогоріч учасники НМТ складають чотири предмети, а в минулі роки кількість предметів на тестуванні була меншою – три предмети.

То як же буде розраховуватись конкурсний бал тих вступників, які скористаються для вступу результатами ЗНО/НМТ 2021–2023 років?

Перш за все вступники мають знати, що сертифікати ЗНО/НМТ мають бути з предметів, що були передбачені правилами прийому закладу освіти в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, з ваговими коефіцієнтами, визначеними Порядком прийому.

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, зазначається в правилах прийому закладу освіти.

Конкурсний бал за трьома предметами

Для вступників, які мають результати ЗНО 2021 року або НМТ 2022–2023 року з трьох предметів, конкурсний бал буде розраховуватись за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КТ × TK + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де:

• П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

• ТК – оцінка творчого конкурсу для тих вступників, хто має його складати;

• БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування для вступників, які складали бакалаврське ЄФВВ після коледжу;

• ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3 оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) та ваговий коефіцієнт КТ оцінки творчого конкурсу визначені Порядком прийому, ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 для тих вступників, хто складав бакалаврський ЄФВВ, та дорівнює 0 в інших випадках.

Конкурсний бал за двома предметами

Якщо вступник має результати ЗНО 2021 року з двох предметів, то конкурсний бал буде розраховуватись за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + КТ × TK + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де:

• П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів;

• ТК – оцінка творчого конкурсу для тих вступників, хто має його складати;

• БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування для вступників, хто складав бакалаврське ЄФВВ після коледжу;

• ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2 оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) та ваговий коефіцієнт КТ оцінки творчого конкурсу визначені Порядком прийому, ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 для тих вступників, хто складав бакалаврський ЄФВВ, та дорівнює 0 в інших випадках.

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: