Науково-методичний журнал "Освіта Закарпаття" №32

Науково-методичний журнал "Освіта Закарпаття" №32
Дата: 15.04.2024

23-24 листопада 2023 року в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася традиційна ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта: актуальні дискурси». Основною метою традиційного наукового форуму було осмислення стану, досвіду й перспектив неперервної освіти в умовах війни та в повоєнний період, ретроспекції і прогнозування розвитку післядипломної педагогічної освіти України в контексті євроінтеграції. По результатах роботи цієї конференції видано новий випуск журналу «Освіта Закарпаття».

32 число науково-методичного журналу  також висвітлює актуальні проблеми і досягнення сучасної української та зарубіжної педагогічної теорії і практики: досліджує теоретико-методологічні засади вищої і загальної середньої освіти; теорію освіти і навчання; історію педагогіки; порівняльну педагогіку; якість освіти; управління розвитком освіти; методику шкільного навчання тощо, а також подає окремі матеріали конференції і науковий доробок викладачів, учителів, аспірантів та педагогічних працівників освітніх закладів України і близького зарубіжжя.

Повна версія видання

Окремі статті

Ходанич Л. П.

ГУМАНІСТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Ліпчеї І.

MULTICULTURALISM IN PRESCHOOLS AND ELEMENTARY SCHOOLS (МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ У ДОШКІЛЛІ ТА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ)

Грабовська Т. І., Грабовський В. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Романовська Д.Д.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Гнаткович Т. Д.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Січка В. І.

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА

Марко М. М.

НАВЧАЛЬНО-ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Крикун Л. В.

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЯК СКЛАДОВА ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Ломага В. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В ПРОФІЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ

Фізер Л. І.

УВАГА ЯК РЕГУЛЯТОР СВІДОМОСТІ В ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ

Машкаринець-Бутко А. І.

ДІЯЛЬНІСТЬ РІЗНИХ ТИПІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Шестипалова Г.Л.

РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ З ДИСЛЕКСІЄЮ

ДУХОВНІСТЬ В ОСВІТІ: АКТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС СЬОГОДЕННЯ

Баяновська М. Р.

МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕНТ ЯК РЕСУРС ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Ходанич П. М.

ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА ЗАКАРПАТТЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

Пилип Р. І.

ДОМІНАНТНІ ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ ТРАДИЦІЙНОЇ ПИСАНКИ ЗАКАРПАТТЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Шимон Ю. Ю.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА)

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: