Шаблон характеристики на учня загальної середньої школи

Шаблон характеристики на учня загальної середньої школи
Вчителям
Дата: 21.02.2024

Характеристика на учня - це документ, який являє собою оцінку соціальних, психологічних та інших особистих якостей, рис характеру школяра.

Характеристика учня складається для нового викладача з метою знаходження індивідуального підходу до нього і налагодження роботи з ним чи для надання в інший навчальний заклад.

Основні вимоги до написання характеристики учня.

Характеристика – це офіційний документ, який дозволяє отримати відомості про психологічний портрет, особисті якості, навчальні досягнення та перспективи розвитку школяра.

Завдяки їй можна швидко проаналізувати індивідуальні особливості дитини та обрати оптимальну модель подальшої взаємодії з нею. Враховуючи серйозне практичне значення, відгук-характеристика на учня має бути чітким, інформативним та структурованим. Виходячи з цього, розроблені основні вимоги до написання такого документу. А саме:

✔ Загальні відомості про учня (особисті дані, інформація про освітні потреби та сім’ю дитини, житлові умови та стан здоров’я).

✔ Опис пізнавальних особливостей школяра (розвиток пам’яті, уваги, мислення й уяви, рівень сприйняття інформації та працездатності).

✔ Характеристика особистих якостей та емоційного стану (характерні риси темпераменту, особливості характеру дитини, сильні та слабкі сторони поведінки, педагогічні аспекти емоційно-вольових якостей та самооцінки).

✔ Розгляд навчальних і професійних інтересів (зацікавленість певними предметами, мотиви навчання, особливості взаємин із учителями, розвиток навчальних та професійних інтересів, вміння брати позитивний приклад).

✔ Розгляд комунікативних навичок (особливості взаємодії з однолітками, іншими школярами та педагогами, вміння співпрацювати з іншими, знаходити порозуміння).

✔ Формування висновків та рекомендацій для інших учителів.

Види характеристик, які може писати вчитель.

Для успішного складання характеристики замало знати її структуру. Потрібно розуміти, який з видів цього документу потрібно підготувати. Адже його призначення може бути досить різноманітним. Для цього вчителю потрібно знати, на які аспекти розвитку учня чи учениці варто звернути додаткову увагу. Тож існує декілька видів характеристик:

Детальна психолого-педагогічна (має розкривати якомога більше аспектів навчання та повсякденного життя дитини).

Для випускника 4 класу (повинна допомогти педагогам скорегувати роботу учня у 5, 6, 7, класах, звернути додаткову увагу на проблемні аспекти навчання).

Для випускника школи (має професійне спрямування, що допоможе учням 9 чи 11 класу зробити правильний вибір для подальшого здобуття освіти).

Для дитини, яка пропускає заняття (ключова мета такого документу – встановити основні причини прогулів, а якщо ситуація має місце у початковій школі – детально розглянути благополучність сім’ї школяра).

Для школяра, який має низьку успішність (психолого-педагогічна характеристика учня має акцентувати увагу на сильних сторонах розвитку дитини, розкрити психологічні аспекти проблем із успішністю).

Для соціальної служби (має допомогти соціальним працівникам оперативно реагувати для вирішення проблеми та покращення ситуації, що надзвичайно важливо насамперед для учнів 1 та 2 класу).

Шаблони, зразки характеристик на учнів:

Шаблон характеристики на учня загальної середньої школи.

Характеристика 

Іванова Петра Івановича,

12.03.20… року народження,

учня ______ класу ЗОШ № ___

Іванов Петро навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навчальні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано).Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше). Характеристика видана для подання       

Директор школи ------ (підпис)

Класний керівник ------- (підпис)

 

 

Характеристика учня 4 класу випускника початкової школи.

Характеристика

Іванова Петра Івановича, 2005 року народження

учня  4-А класу

навчально –виховного  комплексу №36 м. Дніпродзержинська ,

який мешкає за адресою вул. .Медична, 34-69 .

Іванов Петро навчається  в НВК № 36 з першого класу. Має навчальні досягнення достатнього та середнього рівня. Має довільну зорову та слухову пам’ять. Виявляє логічне та образне мислення. На уроках  не завжди уважний і активний ,іноді не виконує домашні завдання. Має добрий загальний  розвиток. Читає цілими словами,правильно інтонуючи кінець речення,але допускає помилки у вимові слів,повтори,емоційне забарвлення тексту недостатньо виразне. Уміє  будувати зв язне висловлювання ,спираючись на допоміжні матеріали,при цьому не завжди враховує співвідношення основної та другорядної  інформації .На середньому рівні засвоїв  знання з мови. Орфографічні й пунктуаційні уміння засвоєні недостатньо , допускає помилки на вивчені орфограми,не завжди ставить розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.

Письмові роботи виконуєповільно ,не досить  акуратно і каліграфічно, не дотримується правил письма.

Основний матеріал з математики засвоїв  на середньому рівні. Виконує завдання в межах вивченого матеріалу за алгоритмами з частковою допомогою вчителя.

На уроках буває незібраним і неорганізованим ,через що не встигає закінчувати завдання. Виявляє активність тільки під час тієї роботи,яка йому подобається. Співпрацює у групі,але рідко висловлює власні ідеї.

Врівноважений, розсудливий.. Правила поведінки не  завжди свідомо виконує .  Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. Відповідально виконує доручення . 

Батьки приділяють увагу вихованню сина. Систематично відвідують батьківські збори .

30 травня 201 ... р.

Класний керівник  -------------------------------------------------  

 

      

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: