Спеціальності, що мають особливу підтримку держави

Спеціальності, що мають особливу підтримку держави
Вступ
Дата: 29.03.2024

У 2024 році особлива підтримка держави надається 64 спеціальностям в 13 галузях знань.

Зарахування вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка, має певні особливості.

Зокрема, при вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Також для зарахування на такі спеціальності вступникам для здобуття ступеня бакалавра може до конкурсного бала додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї.

Визначається кваліфікаційний мінімум державного замовлення закладами вищої освіти. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Крім того, для зазначених спеціальностей застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні місця державного замовлення.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ОСВІТА

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Природничі науки)

Захист України

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Хімія

Науки про Землю

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Математика

Статистика

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Суднобудування

Металургія

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичне машинобудування

Атомна енергетика

Теплоенергетика

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія
ЕЛЕКТРОНІКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ

Електроніка

Електронні комунікації та радіотехніка

Авіоніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Інформаційно-вимірювальні технології

Мікро- і наносистемна техніка

ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Харчові технології

Технології легкої промисловості

Технології захисту навколишнього середовища

Гірництво

Нафтогазова інженерія та технології

Деревообробні та меблеві технології

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Агрономія

Захист та карантин рослин

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Лісове господарство

Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

Агроінженерія

ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Державна безпека

Безпека державного кордону

Військове управління (за видами збройних сил)

Забезпечення військ (сил)

Озброєння та військова техніка

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Пожежна безпека

Цивільна безпека

ТРАНСПОРТ

Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації Навігація і управління морськими суднами)

Авіаційний транспорт

Залізничний транспорт

Автомобільний транспорт

Транспортні технології (крім спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті), Транспортні технології на повітряному транспорті)

 

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: