Стандарт вищої освіти з педагогічних спеціальностей: що з ним не так?

Стандарт вищої освіти з педагогічних спеціальностей: що з ним не так?
Дата: 04.05.2024

Автор: Сергій Терно, професор кафедри давньої і нової історії України та методики навчання історії, завідувач лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій  Запорізького національного університету.

17 квітня 2024 року на сайті Міністерства освіти і науки України було оприлюднено проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціальностями)" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Пропоную проаналізувати запропонований проєкт Стандарту.

Кількість загальних, професійних компетентностей та результатів навчання у Стандарті вищої освіти визначаються наказом МОН № 584 від 30.04.2020 року.

Відповідно до затверджених методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, кількість загальних компетентностей має становити 3–10 позицій; кількість спеціальних (фахових, предметних) компетентностей має становити 5–20; кількість результатів навчання має становити 10–25 позицій.

Запропонований проєкт стандарту складений із порушенням наказу МОН № 584 від 30.04.2020, оскільки загальних компетентностей передбачено 17 (на 7 більше від установленої кількості); фахових компетентностей 24 (на 4 більше від установленої кількості); результатів навчання 40+ (щонайменше на 15 позицій більше від установленої кількості).

Резонно постають запитання:

1. Укладачі стандарту знайомі із методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів вищої освіти?

2. Як так могло статися, що міністерство пропонує до громадського обговорення проєкт стандарту, що суперечить його ж наказам?

У зв'язку із тим, що проєкт стандарту перевантажений компетентностями та результатами навчання, всі розробники освітніх програм апріорі потрапляють у пастку: скільки треба освітніх компонентів, щоби забезпечити 40+ результатів навчання? Як це узгодити із чинними нормативами щодо кількості дисциплін та екзаменів на семестр?

Таким чином, розробники освітніх програм поставлені в ситуацію, коли вони просто не зможуть реалізувати цей стандарт на своїх освітніх програмах. А відтак, матимуть проблеми із акредитацією через невиконання стандарту.

Виникає резонне питання: чому проєкт стандарту вищої освіти спеціальності 014 настільки ускладнений у порівнянні із чинним Професійним стандартом? Адже укладачі Професійного стандарту вмістилися у 20 компетентностей, а укладачі стандарту вищої освіти ледве-ледве обмежилися 41 компетентністю? Перевищення кількості компетентностей вдвічі!

Неправильно у проєкті Стандарту зазначено предметну спеціальність 014.03. У проєкті написано «014.03 Середня освіта (Історія)», натомість треба: «014.03 Середня освіта (історія та громадянська освіта)» (наказ МОН № 260 від 04.03.2024 року).

Побіжно зауважимо, що до перейменування предметної спеціальності 014.03 теж є зауваги. Приміром, чому у нас спеціальність 014.01 не називається «українська філологічна освіта»? Чому 014.04 не називається «математична освіта»? Чому спеціальність 014.06 не називається «хімічна освіта» і т. ін.?

Мабуть тому, що освіта – це процес набуття знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень. А сферою знань є громадянознавство, українська мова, математика, хімія тощо.

Взагалі-то, варто було б виправити й цю логічну помилку та подати назву спеціальності 014.03 у такій редакції: «014.03 Середня освіта (історія та громадянознавство)».

Отже, оскільки проєкт стандарту вищої освіти складений із порушенням чинного законодавства та апріорі ставить невиконувані вимоги перед розробниками освітніх програм, необхідно направити проєкт на доопрацювання. Ухвалювати цю редакцію неправомірно.

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: