"Український педагогічний журнал" №1/2023

Пропонуємо для ознайомлення 1 номер часопису «Український педагогічний журнал».

Засновник та видавець: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Повна версія

Окремі статті з номера:

Наукові статті

Олег Топузов, Микола Головко, Олена Локшина

Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації

Ганна Дем’янчук, Наталія Станкевич

Розвиток творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства

Олександр Малихін, Наталія Арістова, Віра Рогова

Застосування онлайн-дошки Miro в закладах загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання

Світлана Алєксєєва

Особливості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення: сучасні онлайн-ресурси

Тамара Пушкарьова, Марія Коваль-Мазюта

Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості

Петро Саух

Філософсько-педагогічна думка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості парадигмальних зрушень

Наталія Бакуліна

Провідні ідеї лінгводидактичної спадщини І. П. Ґудзик у контексті дидактики багатомовності

Валерій Редько

Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій

Лілія Рябовол, Тетяна Ремех

Системний аналіз оновленої навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас)

Наталія Димань, Олена Данілова, Єлизавета Бадран

Інтерактивні прийоми викладання української мови як іноземної: від теорії до практики

Надія Павловська, Юрій Павловський

Особливості вивчення основ електротехніки на заняттях з технологій в умовах дистанційного навчання

Надія Стецула, Леонід Оршанський

Практичні аспекти методики підготовки майбутніх учителів до формування екологічної компетентності учнів на уроках географії

  • Слідкуйте за новинами:
  • Поділитися:

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар