Методичні рекомендації МОН: Зарахування до закладу освіти. Переведення на наступний рік навчання. Зарахування результатів навчання

Методичні рекомендації МОН: Зарахування до закладу освіти. Переведення на наступний рік навчання. Зарахування результатів навчання
Дата: 19.05.2023

В умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень та документи про здобуття освіти.

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі — Порядок). Згідно з пунктом 6 Порядку зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1 та 5 класів, здійснюється, як правило, до початку навчального року. В умовах правового режиму воєнного стану рекомендуємо у необхідних випадках приймати заяви батьків та інших законних представників для зарахування дітей, у тому числі до 1 та 5 класів, без дотримання терміну 31 травня.

Усі діти, які вимушені були змінити місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, після повернення в Україну зараховуються до закладів загальної середньої освіти України (у ті, де навчались до вимушеного переміщення, зокрема за межі України, або в інші заклади загальної середньої освіти України).

Зарахування дітей, які вимушено опинилися за межами України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації, до закладу освіти згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 здійснюється на підставі заяви (поданої особисто, електронною поштою або будь-яким іншим зручним для заявника способом) одного з їхніх батьків чи інших законних представників.

При визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, рекомендуємо зараховувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування. Бажано, щоб довідка містила таку інформацію:

• ім’я та прізвище, дата та місце народження учня (учениці);

• назва навчального закладу та період навчання учня в ньому;

• клас навчання;

• перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин і тем, які вивчались;

• результати навчання;

• система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого та найнижчого балів;

• дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти.

Довідку зберігають в особовій справі учня (учениці).

Керуючись абзацом третім частини четвертою статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рекомендуємо учням, які навчались тільки в закладі освіти країни перебування за очною формою, зараховувати результати навчання з тих предметів, що передбачені і навчальним планом закладу освіти країни перебування, і навчальним планом української школи.

Дітям, які, перебуваючи за кордоном, не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них відсутня інформаційна довідка, яка підтверджує навчання, згідно з частиною п’ятою статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає заклад освіти. Річне оцінювання може здійснюватись із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв’язку з дотриманням принципів академічної доброчесності. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року.

У випадку навчання в закладі освіти країни тимчасового перебування й одночасно в закладі освіти України (за дистанційною, сімейною (домашньою) або екстернатною формами), зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа» або в закладі освіти, який є його партнером, визнання результатів навчання (річне оцінювання) не потрібне. Переведення на наступний рік навчання здійснюється в установленому порядку.

Також, відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», не потребують окремого визнання закладом освіти результати навчання, отримані дітьми у закладах освіти країн тимчасового перебування, де впроваджувались українські освітні програми. Після повернення в Україну ці діти зараховуються до закладів освіти і переводяться на наступний рік навчання в установленому порядку на підставі результатів оцінювання, проведеного закладом освіти країни тимчасового перебування, за умови надання інформаційної довідки про підтвердження навчання.

Діти, які проживають або проживали на неконтрольованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованій території і не мали можливості протягом понад шести місяців навчатись за однією з форм здобуття освіти, поновлюються в закладі освіти, учнями якого вони були, або зараховуються до іншого закладу освіти України на підставі заяви одного з батьків / законних представників (пункт 7 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання). Рекомендуємо провести для таких учнів предметні діагностичні роботи за попередній рік навчання і здійснити підсумкове річне оцінювання протягом 1 семестру. Оцінювання діагностичних робіт необов’язкове, водночас, за рішенням закладу освіти оцінювання може здійснюватися як за 12-бальною, так і за 2- бальною («зараховано» / «не зараховано») шкалою. За результатами діагностування заклад освіти розробляє індивідуальні програми коригувального навчання, спрямовані на підготовку дітей до річного оцінювання за попередній рік навчання та організації подальшого освітнього процесу. Для організації коригувального       навчання рекомендуємо використовувати додаткові години, передбачені освітньою програмою закладу.

Учні 1-10 класів можуть бути не переведені на наступний рік навчання та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти в тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників.

Рішення про переведення учня до наступного класу приймається педагогічною радою відповідного закладу загальної середньої освіти.

Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням, яких було зараховано до першого класу в 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень, учням інших класів за рішенням закладу освіти видається табель навчальних досягнень або свідоцтво досягнень.

Вважаємо за необхідне застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня/учениці, гнучко використовувати відповідні процедури в найкращих інтересах дитини для дотримання її права на продовження здобуття освіти.

Джерело: Наказ МОН від 15.05.2023 № 563 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: