Право учасника НМТ подати апеляцію

Право учасника НМТ подати апеляцію
Дата: 12.06.2024

Щороку після складання зовнішнього незалежного оцінювання в разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник ЗНО мав право на подання апеляційної заяви, яка подавалась протягом 5 днів з дня оголошення офіційних результатів.

У 2024 році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена.

Предметом апеляції у поточному році може стати лише відмова в реєстрації для участі в НМТ, недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ або порушення процедури проведення НМТ в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату НМТ.

До фактів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів НМТ, належать:

• порушення процедури проходження НМТ;

• дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи в екзаменаційному центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій (виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я учасників НМТ, або через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи);

• відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ.

Апеляційна комісія за результатами розгляду таких фактів приймає рішення про зарахування або ануляцію результатів НМТ.

Розгляд заяв щодо порушення процедури проведення НМТ здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Розгляд заяви про порушення процедури тестування

Подання відповідної заяви здійснюється через відповідального за тимчасових екзаменаційний центр у день проведення НМТ до виходу учасника іспиту з нього.

Розгляд заяви щодо порушення процедури регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.

За результатами розгляду заяви щодо порушення процедури регламентна комісія приймає одне з таких рішень: 

1) відмовити в задоволенні заяви у зв'язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв'язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об'єктивність результату НМТ;

3) вважати виявлене порушення процедури проведення НМТ таким, що впливає на об'єктивність результату НМТ.

У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:

• подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів НМТ через допущення щодо учасника НМТ порушення процедури проведення НМТ;

• допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій у разі задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів НМТ.

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилають на електронну адресу заявника наступного робочого дня після його прийняття.

Клопотання про анулювання результатів НМТ через допущення стосовно учасника НМТ порушення процедури проведення НМТ надсилають до апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Регіональний центр інформує учасника НМТ про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

Оскарження рішення регламентної комісії

Учасник НМТ може оскаржити рішення регламентної комісії за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури, прийняте щодо нього, шляхом подання до апеляційної комісії заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії.

Відповідна заява має бути надіслана в електронній формі на адресу електронної пошти до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочих дні з дати надсилання рішення регіональним центром, що оскаржується (датою її подання вважається дата надсилання вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру), та розглянута протягом п'яти робочих днів з дня її надходження.

У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути зазначено:

• прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника;

• РНОКПП (за наявності), а в разі його відсутності – номер документа, на підставі якого здійснено реєстрацію;

• дату проходження НМТ, процедура проведення якого оскаржується, із зазначенням зміни;

• номери контактних телефонів;

• обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

• дату складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом учасника НМТ, який її подає, та подана разом із копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

Отримання рішення комісії

За результатами розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

• задовольнити заяву та допустити учасника НМТ до проходження НМТ під час додаткових сесій;

• відмовити в задоволенні заяви у зв'язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення НМТ або у зв'язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення НМТ не впливає на об'єктивність результату НМТ.

Інформацію про результати розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії надсилають учаснику НМТ у вигляді витягу з протоколу на електронну адресу.

Складено на підставі Порядку проведення в 2024 році національного мультипредметного тесту.

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
1

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: