"Український педагогічний журнал" №3/2023

Пропонуємо для ознайомлення 3 номер часопису «Український педагогічний журнал».

Засновник та видавець: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Повна версія

Окремі статті з номера:

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ

Олег Топузов, Антоніна Данко

СИСТЕМА ОСВІТНЬОГО ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Марина Чикалова, Наталія Юхно

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Олександра Котеньова, Марія Максименко

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

АКТУАЛЬНІ ТЕОРІЇ – ЕФЕКТИВНА ПРАКТИКА

Оксана Максименко

ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ У НАУКОВОМУ ПОЛІ НОРВЕГІЇ

Микола Головко

КОНЦЕПЦІЯ БАЗОВОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Юрій Жук, Лідія Ващенко, Світлана Науменко

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ КАУЗАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Антоніна Гривко

ВИВЧЕННЯ УЯВЛЕНЬ УЧИТЕЛІВ ПРО ВЛАСНУ МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНУ ГРАМОТНІСТЬ

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ІДЕЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Тамара Пушкарьова

ФЕНОМЕН ДЕКАПЛІНГУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Тетяна Підгорна, Ігор Твердохліб

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Дмитро Пузіков

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОЄКТУВАННЯ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ГІМНАЗІЇ ТА/АБО ЛІЦЕЮ У ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ

Раїса Мартинова

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРАЦІ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ

МЕТОДИКА, ДОСВІД, РЕЗУЛЬТАТИ

Валерій Редько

ОСВІТНЄ ІНШОМОВНЕ КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГІМНАЗІЇ МЕХАНІЗМІВ СПІЛКУВАННЯ І ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КУЛЬТУРОЮ КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ

Надія Бібік

ГРА В НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Петро Мороз, Ірина Мороз

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ І СУСПІЛЬСТВО.  5–6 КЛАСИ»

Світлана Скворцова, Катерина Нєдялкова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ У ПІДРУЧНИКУ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСІВ

Михайло Яковчук

НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 7–9 КЛАСІВ ГІМНАЗІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Слідкуйте за новинами:
  • Поділитися:

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар