Науково-методичний вісник № 58

Науково-методичний вісник № 58
Дата: 22.07.2022

Пропонуємо для ознайомлення "Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 58".

Засновник та видавець: КОІППО імені Василя Сухомлинського

Повна версія

Окремі статті з номера:

РОЗДІЛ II. ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ПОВНИЙ ЦИКЛ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

ЦИМБАЛАРУ Анжеліка, КОНДРАТОВА Вікторія, ПАРХОМЕНКО Наталія

Оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти в освітньому проєкті «Світ чекає крилатих»

ЧЕРНЕЦЬКА Олена, ТКАЧУК Олена

Компетентнісний підхід до формування в учнів НПП «Інтелект України» розуміння задач як ключ до розвитку математичної компетентності

ТІХОНОВА Наталія, СТУКАЛЕНКО Ольга

Розвиток навчального співробітництва на уроках в початковій школі за системою розвивального навчання

ПАШАНОВА Тетяна, ЯНОВСЬКА Альона

Ефективність використання ігрових та діяльнісних методів навчання в освітньому процесі початкової школи

ЛУЦЕНКО Марія, ТІХОНОВА Наталія

Використання цеглинок LEGO на уроках української мови

РОЗДІЛ IIІ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У БАЗОВІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ

ГОЛОДЮК Лариса

Зміна освітньої парадигми у Новій українській школі

ФЕДОРОВА Юлія, ПЛЯКА Сергій

Цінності як орієнтир у Новій українській школі

КОТЛЯРЕНКО Наталія

Нова українська школа: конструювання уроків мовно-літературної освітньої галузі (предмети «Українська мова», «Українська література»)

РЕВНИВЦЕВА Олена

Дорожня карта вчителя зарубіжної літератури в контексті реалізації НУШ

КОСА Ірина, ЗАДУБНЯК Юлія

Особливості організації іншомовної освітньої діяльності в 5-6-х класах Нової української школи

ЧЕРТКОВА Наталія, ВІДІБОРЕНКО Інна

Впровадження освітньої реформи «Нова українська школа» на уроках громадянської та історичної освітньої галузі

ГОЛОДЮК Лариса

Навчання математики на засадах компетентнісного підходу (5-6 класи)

ЧАЛА Марина

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках інформатики в контексті Нової української школи

САМОЙЛОВ Сергій, ЦІПЕРКО Тетяна

Діяльнісний підхід в організації освітнього процесу на уроках інтегрованих курсів природничої освітньої галузі (5-6 класи)

ЧЕРНЕНКО Сергій

Як реалізувати компетентнісний підхід на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5 класі НУШ

КОНДРАТОВА Вікторія, ПИЧ Лариса

Формувальне оцінювання в реалізації мистецької освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти

ТАТАРЕНКО Олена

Діяльнісний підхід на уроках трудового навчання (технологій) в контексті Нової української школи

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна

Педагогіка партнерства у впровадженні соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі: крок за кроком до Нової української школи

КОРОБОВ Микола

Методичні особливості впровадження модельної навчальної програми з фізичної культури в 5 класах Нової української школи

ХЛАНЬ Людмила, ЛИТВИНЕНКО Ольга

Особливості викладання предметів математичної та природничої освітніх галузей за науковопедагогічним проєктом «Інтелект України»

ТРУБІНА Валентина

Наскрізний інтегрований курс «Культура добросусідства» в Новій українській школі

ГЕЛЬБАК Анжела

Змістові та методичні аспекти модельної навчальної програми «Культура добросусідства»

ЖОСАН Олександр

Концептуальні засади та методична цінність модельної навчальної програми для 5-6 класів «Духовність і мораль у житті людини і суспільства»

ВОЛОШИНА Ольга

Змістові та методичні аспекти модельних навчальних програм «Етика 5-6 клас» Нової української школи

РОЗДІЛ IV. ЯКІСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – БЕЗПЕКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ

ПОБЕРЕЖЕЦЬ Оксана

Інноваційне освітнє середовище як інтегральний засіб професійного розвитку педагога НУШ

ПОЛОВЕНКО Олена

Сучасні підходи до організації освітнього процесу: управлінський аспект

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна

Інноваційні підходи до формування та розвитку в закладах освіти системи безперервного навчання щодо розбудови безпечного освітнього середовища в Новій українській школі

ЧЕРВОНЕЦЬ Інна

Особливості організації освітньої діяльності в інклюзивних класах відповідно до Концепції «Нова українська школа»

КІРІШКО Людмила

Використання ресурсів ІРЦ для якісної організації інклюзивного освітнього середовища

ПАВЛЮХ Вікторія

Скаффолдинг як стратегія підтримки учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії

ДЯЧЕНКО Надія

Бібліотеки Нової української школи: реалії сьогодення та перспективи розвитку

 

РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ДЗЮБАС Наталія

Шляхи подолання кризи особистості та психосоціальна допомога в умовах воєнних дій

ЗАБОЛОТНЯ Ольга

Соціально-психологічний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах

 

РОЗДІЛ VIІ. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСВІД

МАРЧЕНКО Ірина

Впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти: реалії і перспективи

ВОЙТКО Валентина

Застосування основ мнемотехніки для корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами в педагогічній практиці вчителя-дефектолога Тетяни Лєонової

 

РОЗДІЛ VIІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 6-11 КЛАСАХ

ЛИТВИНЕНКО Ольга

Організація дистанційного навчання у закладі освіти: нормативна база

КОСА Ірина, ЗАДУБНЯК Юлія

Про викладання іноземних мов у 2022/2023 навчальному році

ЧЕРТКОВА Наталія, ВІДІБОРЕНКО Інна

Розвиток професійноїкомпетентності вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін вумовах неперервної освіти

БОГДАНОВА Оксана

Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання при викладанні предметів природничої освітньої галузі

ДРОБІН Андрій, ЛАСКУРИК Павло, САМОЙЛОВ Сергій

Методичні особливості розв’язування окремих типів задач підвищеної складності з механіки

КОРОБОВ Микола

Методичні орієнтири щодо викладання предметів «Фізична культура» та «Захист України» в 6-11 класах у 2022-2023 навчальному році

 

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Як завантажити методичні рекомендації щодо првдення уроків фіз.культури у едення уроків фіз.культури у5_11класах у 2

2022/23 н.р.для 6-11 класів

Додати коментар

Новини:

Поділитися: