Процедура коригування підсумкової оцінки. Що необхідно знати учням, батькам, педагогам

Процедура коригування підсумкової оцінки. Що необхідно знати учням, батькам, педагогам
Дата: 03.04.2024

Основні види оцінювання результатів навчання учнів визначаються частиною 2 статті 17 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Видами підсумкового оцінювання є тематичне, семестрове та річне. 

Наприкінці семестру або навчального року кожен учень має право на коригування підсумкової оцінки. Водночас є види підсумкового оцінювання, які дозволяється відкоригувати, а є ті, які коригуванню не підлягають. Наприклад, не підлягає коригуванню тематична оцінка, а через розбіжності в нормативній базі виникають питання щодо права учня коригувати річну оцінку. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-их класів загальноосвітніх навчальних закладів забороняє коригування річної оцінки. Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання дозволяє коригувати річну оцінку. Також виникає суперечність, чи можна коригувати оцінку за два семестри, чи лише за один. Служба освітнього омбудсмена готує лист до Міністерства освіти і науки України щодо розв’язання цього питання.

Також звертаємо увагу, що в разі коригування оцінки учень не має права на медаль та свідоцтво з відзнакою.

Навчальний семестр і рік поступово наближаються до завершення, тож пропонуємо учасникам освітнього процесу своєчасно ознайомитися з докладним роз’ясненням:

✔ які види підсумкового оцінювання учень може коригувати, а які – ні

✔ коли та в які терміни можна подавати заяву на коригування відповідної оцінки

✔ як відбувається коригування оцінки: створення спеціальної комісії, розробка завдань

✔ у чому полягають розбіжності щодо коригування річної оцінки

яка оцінка виставляється в результаті, якщо отримана скоригована оцінка менша, ніж була до того.

КОРИГУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти зазначають, що основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання дитини. За 10-15 днів до кінця навчального року вчителеві рекомендується узагальнити результати навчання учнів.

І, за узагальненими результатами, якщо учень чи його батьки бажають покращити отримані результати, вчитель може запропонувати учневі індивідуалізовану діагностувальну роботу, щоб виявити стан сформованості тільки тих результатів, які учень хоче покращити. Таку роботу учні зазвичай виконують в межах індивідуальної роботи під час уроку. Підсумкову (річну) оцінку рекомендується визначати з урахуванням індивідуалізованої діагностувальної роботи за умови, якщо виконання такої роботи покращило результат навчання. 

КОРИГУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У 5-11-Х КЛАСАХ

Процедуру та особливості коригування тематичної, семестрової та річної оцінок визначає Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-их класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Інструкція). Цей документ був затверджений ще 2008 року і, на нашу думку, не відповідає сучасним вимогам, тому потребує оновлення.

Особливості коригування річної оцінки встановлює Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання (далі – Порядок).

ТЕМАТИЧНА ОЦІНКА КОРИГУВАННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ

Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Інструкції, тематична оцінка коригуванню не підлягає. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що оцінювалися протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. 

КОРИГУВАННЯ СЕМЕСТРОВОЇ ОЦІНКИ

Процедура коригування семестрової оцінки встановлюється пунктом 3.2 розділу 3 Інструкції. Відповідно до цього пункту, семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня чи учениці з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом I семестр, II семестр. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом “Скоригована” поруч із колонкою I семестр або II семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. 

Чи можна коригувати оцінку за два семестри, чи лише за один

Увага! Різні нормативні документи дають різне роз’яснення щодо цього.  З Інструкції, можна зробити висновок, що скоригувати у II семестрі оцінку за I семестр неможливо. Адже скоригована семестрова оцінка за I семестр виставляється до початку II семестру, а за підсумками II семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Але відповідно до пункту 10 Порядку коригування результатів річного оцінювання здійснюється шляхом повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів). Це викликає суперечність щодо того, чи можна коригувати оцінку за два семестри, чи лише за один.

Терміни для коригування семестрової оцінки

Згідно з пунктом 3.2 розділу 3 Інструкції, у триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання, звертаються до директора школи із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня або учениці чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

До освітнього омбудсмена надходили скарги про те, що учням та батькам вчасно не повідомляли про виставлення семестрових оцінок, тому вони втрачали шанс на коригування. Адже триденний термін необхідно відраховувати  після виставлення та повідомлення учнів і батьків про таку оцінку.   

Створення спеціальної комісії для проведення оцінювання

Керівник закладу загальної середньої освіти має створити наказом комісію у складі голови (керівник закладу або його заступник) та членів комісії, серед яких, зокрема, вчитель, котрий викладає предмет у цьому класі, також керівник затверджує графік проведення оцінювання. Члени комісії готують завдання, що  затверджуються керівником закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку “Скоригована” не робиться.

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника закладу. 

ЧИ МОЖЛИВЕ КОРИГУВАННЯ РІЧНОЇ ОЦІНКИ? ОДИН НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЗАБОРОНЯЄ, А ІНШИЙ — ДОЗВОЛЯЄ 

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-их класів загальноосвітніх навчальних закладів забороняє коригування річної оцінки

Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Інструкції, річна оцінка коригуванню не підлягає. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.  У разі коригування учнями оцінки за II семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

Крім того, у наразі чинних Методичних рекомендаціях щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні МОН звертає увагу, що річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки може враховуватися динаміка особистих результатів навчання здобувача з предмета та сформованість у нього вміння застосовувати набуті знання.

Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання дозволяє коригувати річну оцінку

Водночас відповідно до пункту 9 Порядку, для розв’язання питань, пов’язаних із коригуванням результатів річного оцінювання, один із батьків або інші законні представники учня або сам учень (у разі досягнення повноліття) можуть подати відповідне звернення до закладу загальної середньої освіти.

Для розгляду звернення у закладі загальної середньої освіти може створюватися комісія, порядок діяльності, чисельність і персональний склад якої затверджує керівник закладу загальної середньої освіти.

І, відповідно до пункту 10 Порядку, комісія за наслідками розгляду звернень може прийняти рішення про надання рекомендацій щодо проведення коригування результатів річного оцінювання учня. Результати розгляду звернення та рекомендації оформлюються протоколом засідання комісії. Відповідно до рекомендацій комісії здійснюється коригування результатів річного оцінювання шляхом повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів). Повторне семестрове оцінювання проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст усіх тем, вивчених протягом відповідного семестру, та графіка, що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти. Результати коригування результатів річного оцінювання оформлюються відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти.

У відповіді МОН, яку знаходимо на сайті “Доступ до правди”, читаємо, що річна оцінка коригуванню не підлягає. Водночас у своєму відеороз’ясненні за 2022 рік Державна служба якості освіти України зазначає, що існують два накази, які дозволяють коригувати як семестрову оцінку, так і річну. 

Служба освітнього омбудсмена готує лист до Міністерства освіти і науки України щодо розв’язання цього питання.

КОРИГУВАННЯ СЕМЕСТРОВОЇ ОЦІНКИ НЕ ДАЄ ПРАВА НА СВІДОЦТВО З ВІДЗНАКОЮ ТА МЕДАЛЬ

Нагадуємо, що підвищення результатів семестрового оцінювання через коригування не дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медаллю. Це визначає пункт 2.5 розділу 2 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

Пункт 3.2 розділу 3 Інструкції також визначає, що підвищення семестрової оцінки учнями 9-х класів не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою, а 10-11(12)-их класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою та срібною медалями.

Тобто якщо з усіх предметів у дитини відмінні оцінки, а з одного предмету було скориговано семестрову оцінку – отримати медаль вона не зможе.

Докладно про золоті та срібні медалі – у нашому окремому дописі

Новини:

Поділитися:

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар