Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям
Дата: 13.07.2020

Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі: метод. рек./ К: КОНВІ ПРІНТ, 2019. — 36 с. Завантажити
Іноземні мови. 1–4 класи: типові освітні програми та методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2019/2020 навчальному році / Укладач. М.Н.Шопулко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 96 с. Завантажити
Іноземні мови. 5–11 класи : навчальні програми та методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2019/2020 навчальному році / Укладач Шопулко М.Н. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 272 с. Завантажити
НУШ. Іноземна мова. Ключі до успіху / Закарпатський ІППО - Ужгород, 2022. - 32 с. Завантажити
Навчання іноземних мов у гімназії : Збірник методичних матеріалів для вчителів іноземних мов / за заг. ред. Редька В. Г. — Тернопіль : "Лібра Терра", 2023. — 92 с.  Завантажити
Activity Pack: навчально-методичний посібник / уклад.: Тарасова О. А. та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2018. 110 с. Завантажити
Перший довідник учня. 1-4 класи / О.Ю. Чекіна. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 128 с. Завантажити
Довідник учня. 1–4 класи / упоряд. М. О. Володарська. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 240 с. — (Серія «Бібліотечка школяра »). Завантажити
Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Карпюк О.Д. - Тернопіль: "Видавництво "Астон", 2020. - 160 с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Карпюк О.Д. - Тернопіль: "Видавництво "Астон", 2020. - 144 с. Завантажити
Англійська мова. Граматичний практикум : збірник граматичних вправ для початкового рівня / І. О. Князєва. — 16-те вид., випр. і доповн. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 336 с. Завантажити
Англійська мова. Граматичний практикум : збірник граматичних вправ для середнього рівня / О. М. Павліченко. — 12-те вид.,випр. і доповн. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 304 с. Завантажити
Англійська мова. Граматичний практикум : збірник граматичних вправ для високого рівня / О. М. Павліченко. — 8-ме вид., випр. і доповн. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 320 с. Завантажити
Англійська мова. Найкращі з 1000 тем із паралельним перекладом для учнів 5—11 класів / Чернишова Ю.Т., Ракітіна Ю.В., Варавіна К.В.- Харків: Вид-во "Ранок", 2018. - 592 с. Завантажити
Іноземні мови: Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 88 с. Завантажити

Підготування методичних рекомендацій з іноземної мови на основі перспективного педагогічного досвіду. Основні вимоги до структури, змісту та оформлення матеріалів: Методичні рекомендації для вчителів іноземної мови / [уклад. Ю. В. Британ]; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. Чернігів: ЧОІППО, 2021. 50 с. Завантажити

Експрес-підготовка до НМТ 2024. Англійська мова / В.Ільченко. - Харків: Видавництво "АССА", 2024. - 128 с. Завантажити

Національний мультипредметний тест. Англійська мова: Тестові завдання у форматі НМТ / О.Валігура, Л.Давиденко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2023. - 48 с. Завантажити

Англійська мова. Комплексне видання / Ю.Т.Чернишова, С.В. Мясоєдова, О.О. Ходаковська. - Київ: Літера ЛТД, 2020. - 496 с. - (Серія "Зовнішнє незалежне оцінювання") Завантажити

Ангійська мова. ЗНО 2021: Збірник тестових завдань / Алла Мартинюк, Ірина Набокова, Ірина Свердлова. - Харків: Видавничий дім Весна, 2020. - 136 с.

Завантажити


Англійська мова: Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА / авт.-упоряд. О.М. Константинова. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2019. - 224 с

Завантажити


Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури / [уклад.: О. П. Лисицька, П61 С. С. Микитюк, Т. В. Мельнікова та ін.]; за заг. ред. В. П. Сімонок. - Харків : Право, 2021. - 236 с.

Завантажити


Англійська мова. 9 клас. Підсумкові контрольні роботи для підготовки до ДПА 2020 / Алла Марченко, Наталия Лесишин - Тернопіль: Вид-во "Підручники і посібники", 2019. - 80 с.

Завантажити

АУДІО


ДПА 2020 Збірник завдань з англійської мови 9 клас. / О.М.Костантинова, Л.Л. Володіна - - К.: Видавничій дім "Освіта", 2020. - 95 с. Завантажити

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови: навч.посіб. для 9-го кл. / С.М. Куриш, С.В. Войтоловська, Н.В. Моспан. - 2-ге вид.. - Київ: Генеза, 2020. - 80 с. Завантажити

Шляхи оптимізації підготовки до ДПА з англійської мови (з досвіду роботи творчої групи вчителів англійської мови) : навчально-методичний збірник /укладачі – Ірина КОСА, Юлія ЗАДУБНЯК. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2021. – 108 с. Завантажити

Англійська мова для ділового спілкування : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / О. С. Пасічник. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96с. Завантажити

Розвиток критичного та креативного мислення учнів на уроках англійської мови (з досвіду роботи творчої групи вчителів англійської мови): навчально-методичний посібник / уклад.: І.Т. Коса, Ю.А. Задубняк. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2023.- 72 с.  Завантажити

Культура і мистецтво Великої Британії : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / Т. К. Полонська. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с. Завантажити

Teaching in Challenging Circumstances / Author: Chris Sowton Consultant and Editor: Scott Thornbury Cambridge University Press, 2021. - 232 p. Завантажити

Німецька мова. Граматичний практикум : збірник граматичних вправ для початкового рівня / С. О. Біда. — 6-те вид., випр. і доповн. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 320 с. Завантажити

Комунікативні завдання та ігри на уроці німецької мови: [навчально-методичний посібник] / Р. А. Гринюкова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 48 с. Завантажити
Казки та оповідання Василя Сухомлинського: «Читаємо німецькою!» [посібник] / Р. А. Гринюкова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 32 с. Завантажити
Завдання для підготовки до ІІ-ІІІ етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови / Д.А Запорожець, Г. І. Савицька. Черкаси, 2017. 72 с. Завантажити

Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder : навчальний посібник елективного курсу з німецької мови для учнів старших класів профільної школи / Басай Н.П.. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с. Завантажити

Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка : навчальний посібник елективного курсу з іспанської мови для учнів старших класів профільної школи / В. Г. Редько, О. В. Басай. – К. : Видавничий дім “Сам”, 2017. – 96 с. Завантажити

Нова українська школа: методика навчання французької мови у 1–4 класах закл. заг. сер. освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / О. І. Рацюк, О. М. Якоб. — К. : Видав ничий дім «Освіта», 2021. — 48 с. Завантажити

Технології формування навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу : метод. посіб. / Надія Бібік, Валентина Мартиненко, Оксана Вашуленко, Наталія Листопад, Тетяна Юношева ; Ін-т педагогіки НАПН України. Відділ початкової освіти ім. О. Я. Савченко. – Київ, 2022. – 408 с. Завантажити

Коди єврейської культури для дітей: Єврейська каліграфія. Робочий зошит для навчання й удосконалення каліграфічної компетентності. /Н. Бакуліна, Р. Гехтман. - Чернівці : «АНТ ЛТД», 2020. 68 с. : іл. Завантажити

Методика роботи з культурологічними текстами на уроках мови іврит у ліцеї : навчально-методичний посібник [Електронне видання] / Бакуліна Н. В.- Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 188 с. Завантажити

Методика компетентнісно орієнтованого навчання новогрецької мови і літератури: робота з культурологічними текстами в 10-11 класах : практичний посібник [Електронне видання]. / Чернухін Є. К. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 161 с. Завантажити

Методика компетентнісно орієнтованого навчання ромської мови в школі : методичний посібник [Електронне видання] / Кондур З. А. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 53 с. Завантажити

Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій : методичний посібник. [Електронне видання] / Редько В. Г., Полонська Т. К., Горошкін І. О., Пасічник О. С., Коваленко О. М., Яковчук М. В. ; за наук ред. Валерія Редька ; відп. за вип. Тамара Полонська. Київ : Педагогічна думка, 2022. 312 с. Завантажити

Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій : методичні рекомендації / за наук. ред. Валерія Редька ; відп. за вип. Тамара Полонська. [Електронне видання]. /Полонська Т., Пасічник О., Горошкін І. - Київ : Педагогічна думка, 2022. 60 с. Завантажити

 

Вподобайкі:

30
2
0
0
2

Коментарі

Олена Васянович

Дуже дякую.

Олена

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

ВІра

Матеріал просто супер, дякую

Алла

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

Тетяна

є документация щодо предмету основи здоров,я

Лілія

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

Наталя

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

Ольга

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

Лариса

Дуже цінний матеріал. Дякую.

Ірина

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

Ірина

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

Наталія

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

Вікторія

З музичного мистецтва є?

Ольга

А что есть для ассистента учителя?

Ольга

Спасибо!

Інна

Дуже вдячна за корисну інформацію!

Надія

Дякую.

Світлана

Дякую! Дуже корисні посібники!

Оксана

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

Раїса.

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

Людмила

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

Світлана Кодацька

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

Мар'яна

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

Валентина

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

Світлана

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

Світлана

Дякую. Все є для кожного вчителя.

Руслана

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

Ольга

Дякую. Матеріал дуже гарний.

Галина

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

Людмила

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

Оксана

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

Ірина

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

Людмила

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

Олена

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

Людмила

Щиро дякую!

Оксана

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

Наталія

Щиро дякую!!!

Наталія

Дуже вдячна!!!!

Валерія

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

Валерія

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

Любов

Дуже цікавий матеріал

Галина

Щиро дякую!

наталія.

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

Олена

Спасибі!

Вікторія

Дякую,дуже корисний матеріал!

ОКСАНА

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

Марина

Щиро дякую!

Аліна

Щиро вдячна за матеріали!

Тетяна

Щиро дякую!!!

Ірина

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

Ваган Вікторія

Щиро дякую!!!

Людмила

Щиро дякую!

Любов

Прекрасний матеріал для педагогів математики

Олена

Щиро дякую!

Маргарита Іванова

Дякую за посібники

Тетяна

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

ОЛЕНА

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

НІНА

Дякую за матеріал.

НАТАЛІЯ

Щиро дякую за допомогу.

Галина

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

Анна

Щиро дякую за вашу роботу

Світлана

Дякую цікава інформація.

Світлана

Щиро дякую!

Тетяна

Фантастично, корисно.

Софія

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

Галина

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: