Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям
Дата: 13.07.2020
Нова українська школа: путівник для вчителя 5–6 класів / за ред. А. Л. Черній ; відп за вип. В. М. Салтишева. Рівне : РОІППО, 2022. 168 с.
Завантажити
Нова українська школа у базовій середній освіті: впевнені кроки Запорізької області: науково-методичний посібник / відп. ред. Т.Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. - Запоріжжя : ЗОІППО, 2022. - 303 с. - (Наукова книга).
Завантажити
Путівник «Освітній навігатор: перехід від початкової до базової освіти» [методичні рекомендації щодо проведення серпневих педагогічних рад – 2022] / укладачі Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Валентина ТРУБІНА – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022
Завантажити
Застосування професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: звіт за результатами дослідження / [Софій Н., Новик І., Стягунова О., Венгловська О., Борисенко Ю.,Порфірян І.]; за заг.ред. Н.Софій. УІРО. 2024. - 54 с.
Завантажити
Путівник онлайн-курсу «НУШ:базова середня освіта» - 2023, 91 с.
Завантажити
Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична, інформатична, технологічна, соціальна і здоров'ябережувальна галузі: [Навчально-методичний посібник]./ [кол. авт.: І. Воротникова, В. Заплатинський, Л. Рак, І. Філоненко, та ін.]: за заг. ред. І.П. Воротникової – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 188 с.
Завантажити
Інноваційний простір учителя НУШ: кейси методичних матеріалів для 5-6 класів НУШ / за заг. ред. Світлани Гарної та Юлії Бурцевої.- Київ-Краматорськ, 2023.
Завантажити

Нова українська школа: як реалізувати новий зміст базової середньої освіти : навчально-методичний посібник для тренерів-педагогів / за ред. А. Черній ; відпов. за вип. : О. Лютко, М. Люшин. Рівне : РОІППО, 2024. - 207 с.

Завантажити

Діагностичне тестування: як працювати з тестами та їхніми результатами: методичний посібник / Берендєєв С., Косенчук Ю., Лисогор Л. - Київ, 2023. - 35 с.

(громадянська та історична, мовно-літературна (в частині англійської мови), природнича освітні галузі)

Завантажити
Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. у 2-х ч. Ч. 1. / Упоряд.: Фіданян О.Г., Войцехівський М.Ф., Дідур О.О. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023 . – 664 с.
Завантажити
Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. у 2-х ч. Ч. 2. / Упоряд.: Фіданян О.Г., Войцехівський М.Ф., Дідур О.О. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023 . – 416 с.
Завантажити
Незламне прагнення до волі. Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2022/2023 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 184 с.
Завантажити
Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького; відпов. за вип. О.А. Кошка. – Хмельницький, 2021. – 288 с.
Завантажити
Освіта в умовах воєнного стану: виклики, розвиток, повоєнні перспективи. Інформаційно-аналітичний збірник / Київ: МОН, 2023. - 64 с.
Завантажити
Інформаційно-аналітичний збірник “Освіта України в умовах воєнного стану”. Київ, 2022. 358 с.
Завантажити
Ключові аспекти організації освітньої діяльності в умовах воєнного стану. – Методичні рекомендації / Донецький облІППО; за заг. ред. Г. О. Щербиніної. – Краматорськ, 2022. – 20 с
Завантажити
Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового 2023–2024 навчального року : методичні рекомендації / за заг. ред. Олега Топузова, Тетяни Засєкіної : Ін-т педагогіки НАПН України. — [Електронне видання]— Київ : Педагогічна думка, 2023. — 192 с.
Завантажити
Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року : методичні рекомендації / за заг. ред. Олега Топузова, Тетяни Засєкіної : Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2022. - 296 с.
Завантажити
Педагог у викликах воєнного часу. Збірник статей / Уклад. Л. П. Ходанич. – Ужгород: ЗІППО, 2022. – 131 с.
Завантажити
Організація діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану. Порадник ІІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Фіданян О.Г., Войцехівський М.Ф., Івашньова С.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. — 600 с.
Завантажити
Активності для учнів та учениць у бомбосховищах шкіл. Порадник для вчителів.
Завантажити
Розвиток закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації: методичний посібник для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / за заг. ред. А. В. Аносової. Київ: Центр інноваційної освіти “Про.Світ”, 2022. 146 с. 
Завантажити
Розробляємо освітню програму: Методичні рекомендації для авторів та замовників експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм / Державна служба якості освіти України. — Київ : Педагогічна думка, 2023. — 40 с.
Завантажити
30 років – 30 уроків : Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 навчальному році / авт.- уклад. : Федорова Ю. В., Качуровська О. М., Колісніченко С. В., Коломоєць С. Д., Пляка С. М., Сіланть‘єва Є. Е.; за заг. ред. Федорової Ю. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 116 с.
Завантажити
Конструктор уроку “Україна #30ua: життя у мрії” / ГО “Едкемп Україна”, 2021. - 37 с.
Завантажити
Крокуємо разом. Дослідужуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с. Завантажити
Правила організації діловодства у закладах освіти відповідно до нових вимог: методичний посібник. / за заг. ред. В. М. Блажиєвської - Хмельницький: ХОІППО, 2023. - 108 с.
Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. ‑ 20 с. Завантажити
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с. Завантажити
Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с.
Завантажити
Управління закладом освіти в умовах карантину : збірник методичних рекомендацій / В. В. Стойкова, Т. В. Деміракі, Т. Ю. Бурлака, Т. О. Сливінська; за ред. В. В. Стойкової. – Миколаїв : ОІППО, 2020. – 40 с.
Завантажити
Управління школою в час кризи: методичні рекомендації - ГО "Про.Світ.", 2021. - 92 с.
Завантажити
Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] / Л. А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с
Завантажити
Правові аспекти освітньої діяльності в умовах законодавчих змін: у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник; вид. 2-ге, доповнене/ Гуменюк В. В., Зазуліна Л. В., Блажиєвська В. М.- Хмельницький: ХОІППО, 2023 - 157 с.
Завантажити
Економічно-правові умови державно-партнерської взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти: практичний посібник / О.М. Онаць, Г.М. Калініна, М.М. Малюга, В.В. Мелешко, Л.М. Попович, М.О. Топузов, Б.Г. Чижевський. / за ред. О. М. Онаць [Електронне видання] - Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021 - 97 с.
Завантажити
Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні /  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018 р. - 78 с.
Завантажити
Настільна книга заступника директора закладів загальної середньої освіти (документи для власноручного друкування і заповнення) - Х.: Вид.група "Основа", 2020.
Завантажити
#лайфхаки для завуча. Навчально – методичні матеріали інноваційного проекту «Вінницький освітній ресурс НУШ» / Мельник Т.С.- Вінниця, 2019. - 110 с.
Завантажити
Створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти. Методичні рекомендації / Новик І.М - Київ: 2022. - 30 с.
Завантажити
Педагогічна інтернатура: разом до професійного зростання : методичний посібник / за ред. А. Черній ; відпов. за вип. : О. Лютко, М. Люшин. Рівне : РОІППО, 2023. - 105 с.
Завантажити
Google Sites (Сайти) як засіб узагальнення професійного досвіду педагогічного працівника : практичний посібник / К. Р. Колос. – Житомир : Видавництво «О. О. Євенок», 2016. – 99 с. Завантажити
Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р.
Завантажити
Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 - 240 с. Завантажити
Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. / Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Ліннік О. О. - 2-ге видання – Київ, Державна служба якості освіти, 2021 - 350 с.
Завантажити
Впроваджуємо інклюзію в закладі освіти / Державна служба якості освіти - 2023. - 86 с.
Завантажити
Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі / Посібник. Київ, 2020. - 125 с.
Завантажити
Ефективні комунікації для освітніх управлінців / Посібник. Київ, 2019. - 72 с.
Завантажити
Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020. Завантажити
Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / Посібник-путівник, Київ, - 60 с.
Завантажити
Розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації : [Електронне видання] / Осадчий І.Г – Дніпро: Середняк Т. К., 2019, –73 с.
Завантажити
Педагогіка якості освіти: планування роботи закладу загальної середньої освіти: науково-практичний коментар у запитаннях та відповідях [Електронне видання] / І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». – 65 с. Завантажити
Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с. Завантажити
Самооцінювання: як скласти пазли? [методичні рекомендації] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2021. – 40 с.
Завантажити
Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти/ В.В. Громовий рекомендації:[Електронне видання]/— Дніпро: Середняк Т. К., 2019. – 87 с.
Завантажити
Упровадження інноваційних форм методичої роботи у діяльність закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації / Ігнатенко Н.М. - Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. - 55 с. Завантажити
Професійне зростання та емоційна підтримка педагогів. Методичний посібник / С.О.Богданов, О.В.Залеська та ін., – Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2021. – 56 с.
Завантажити
Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації [Електронне видання] / Л. М. Бабченко — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, — 21 с
Завантажити
Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога: [навчально-методичний посібник] / А.А. Кендюхова. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с.
Завантажити
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, Г.І. Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с.
Завантажити
Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації: з досвіду роботи вчителя [навчально-методичний посібник]. / Карявка Сергій – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 100 с.
Завантажити
Наставництво: професійна підтримка та розвиток педагогів. Навчально-методичний посібник / Новик І., Венгловська О. - Київ. УІРО. - 2023, 111 с.
Завантажити
Кейс для педагога-наставника / Новик І., Венгловська О. - Київ. УІРО -2023, 30 с.
Завантажити
Концепція моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин з урахуванням завдань європейської інтеграції України / О. Л. Фідкевич, В. В. Снєгірьова, Н. В. Бакуліна; НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України. Відділ навчання мов нац. меншин та зарубіж. літ. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 44 с.
Завантажити
Науково-методичні засади реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин : методичний посібник. [Електронне видання] / Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Бакуліна Н. В., Давидюк Л. В. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 145 с
Завантажити
Тлумачний словник освітянських термінів / Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 2022. - 50 с.
Завантажити
Професійне мовлення вчителя. Короткий словник термінів / Ходанич Л.П., Палько Т.В. Ужгорол, 2018. - 84 с. 
Завантажити
Методика інтеграції в проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»: збірник матеріалів / Редкол.: В. Ф. Іванов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ: Академія української преси, IREX, Центр вільної преси, 2022.– 160 с.
Завантажити
Про вакцини для учителів: теорія та медіаграмотність / М. С. Каліберда. — К: Академія української преси, 2021. — 78 с.
Завантажити
Успішні практики багатомовної освіти в Україні / кол. авт., за ред. А. О. Панченкова – К. : Ваіте, 2020, 134 c.
Завантажити
Діалог, переговори та дебати: посіб. для вчителя / Павленко Ольга, Сизенко Анастасія, Декшна Тетяна, Лобойко Мирослава, МакМюррей А. та ін.; British Council. – Київ : Симоненко О. І., 2021. – 114 с.
Завантажити
Майстерність учителя / За книгами Д.Лемова «Майстерність учителя», А.Гіна «Прийоми педагогічної техніки», А.Кроуфорда «Технології розвитку критичного мислення учнів» - zno.ua, 2017. - 68 с.
Завантажити
Сертифікація вчителів НУШ. Усе для підготовки / упоряд. О. М. Юрченко. — Харків : Вид. група «Основа», 2021. — 128 с.
Завантажити
Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1 : Навчально-методичний посібник. / Л. Лисогор, С. Берендєєв, Ю.Косенчук. — Київ, 2023.— 117 с.
Завантажити
Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник / Л. А. Онищук, А. Д. Цимбалару, Д. О. Пузіков, К. В. Гораш, І. О. Климчук, О. В. Мушка, О. О. Прохоренко, О. І. Мезенцева, Н. Є. Пархоменко, Ю. М. Люлькова / за наук. ред. Д. О. Пузікова. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 160 с.
Завантажити
Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання : методичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 150 с.
Завантажити
Формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей : практичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 324 с.
Завантажити
Методи, засоби і процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії : практичний посібник / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко, С. Г. Головко, А. В. Гривко, С. О. Науменко ; за заг. ред. Ю. О. Жука [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 177 с.
Завантажити
Творчість як фактор мотивації досягнень: навчальний посібник / Сергеєва Л.М., Просіна О.В., Ілляхова М.В.- Київ, 2023. - 124 с.
Завантажити
Цифрові інструменти для впровадження STEM-освіти: Методичний посібник/ О.І. Когут, Л.Є. Кривокульський, Н.М. Німко – Тернопіль: ТАЙП, 2023. 101с.
Завантажити
Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії: методичний посібник/ Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с. Завантажити
STEAM – середовище, яке виховує дослідників… Реалізація міжпредметних навчально-дослідницьких проєктів (з досвіду роботи) : [посібник] / укладачі – Жанна ФЕДІРКО, Лілія ТИТАРЕНКО, Наталія ДУНЯШЕНКО. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 68 с.
Завантажити
STEM – світ інноваційних можливостей : науково-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О. та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 64 c.
Завантажити
Мобільні технології в школі: посіб. для вчителів / І. А. Патрушева, О. М. Гера, Н. В. Діденко, Л. А. Павлюк, О. Л. Сафроненко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2019. — 175 с.
Завантажити
Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті : навчально-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 194 c.
Завантажити
Громадянська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії “громадянська відповідальність” в оновлених шкільних програмах для 5-9 класів. / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Європейський центр ім. Вергеланда – Київ, 2017 – 136 с.
Завантажити
Медіаосвіта в Державному стандарті базової середньої освіти (5–6 класи) : Навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз (розділи 1, 2, 3, підрозділ 4.2), О. В. Волошенюк (розділ 1, підрозділи 4.1, 4.3), Г. А. Дегтярьова (підрозділ 4.1), І. П. Старагіна (розділ 4.1), Р. В. Шаламов (підрозділ 4.2.); за заг. ред. В. Ф. Іванова., О. В. Волошенюк., Р. І. Євтушенко. Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. 63 с.
Завантажити
Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с.
Завантажити
Практична медіаосвіта: медіаграмотність в освітньому просторі : навч.-метод. посібник / уклад. : В. В. Байдик, О. В. Проніна; за заг. ред. В. В. Байдик. Лисичанськ, 2021. - 66 с.
Завантажити
Медіаграмотність: технології і практичне застосування / Войтович Н.О., Імбіровська-Сиваківська Л.А. За заг. ред. В. Ф. Іванова. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2024. 57 с
Завантажити
Інформаційна гігієна та медіаосвіта: що нового в умова воєнного часу. Навчально-методичний посібник / Рудь О.В. за редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., Євтушенко Р. І. — Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2023. — 44 c.
Завантажити
Як створити медіаосвітній комікс: Навчально-методичний посібник / Шаповал О. В., Шаповал Ю. П. Волошенюк О.В. / За редакцією Волошенюк О. В., — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2023. — 56 с.
Завантажити
Модельна навчальна програма інтегрованого міжгалузевого курсу «Основи медіаграмотності» (7–8 класи) для закладів загальної середньої освіти  / О. П. Мокрогуз , О.В. Желіба/ За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова, Р. І. Євтушенко — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 28 с.
Завантажити
Основи медіаграмотності, 7–8 класи. Посібник для вчителя / Мокрогуз О. П. / за загал. ред. В. І. Іванова. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2024. — 159 с Завантажити
Навчальна програма «Основи візуальної медіаграмотності» для 9 класів закладів загальної середньої освіти / О. П. Мокрогуз , О.В. Желіба/ За редакцією О. В. Волошенюк, Р. І. Євтушенко, В. Ф. Іванова,— Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 14 с.
Завантажити
Інтеграція медіаграмотності в навчальні предмети основної та старшої школи. Частина 1 : матеріали творчої групи медіапедагогів Миколаївської області / Упоряд. М. В. Запорожченко. – Миколаїв : ОІППО, 2023. – 154 с.
Завантажити
Медіаграмотність для освітян в умовах війни: інформаційно-аналітичні матеріали / У. Кірієнко - К: ДНІПБ України ім. В.О.Сухомлинського, 2023. - 15 с.
Завантажити
Медіаграмотність та критичне мислення в процесі викладання дисциплін комунікаційного циклу: навчальний посібник / за загал. ред. В. Іванова. Київ: Центр вільної преси, 2024. 178 с.
Завантажити
Стаємо сильнішими разом : методичний порадник з використання ресурсів ОДГ/ОПЛ у роботі з дитячими спільнотами задля сприяння інтеграції дітей, які опинилися в умовах війни / укладачі: М. Гриньова, Д. Карпенко, О. Солнцева; за заг. ред.: Н. Г. Протасової, В. В. Полторак, Ю. О. Молчанової. — Київ, 2023. — 165 с.
Завантажити
Як створити цифровий освітній центр у школі - 2023. - 39с.
Завантажити
Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України : методичні рекомендації / кол. автор.; за загальною редакцією О. М. Топузова; укл. М. В. Головко.  — [Електронне видання]. — Київ : Педагогічна думка, 2023. — 187 с.
Завантажити
Майстерність відновлення: методичні рекомендації щодо подолання освітніх втрат / За заг. ред. В. І. Шуляра. – Миколаїв : Центр редакційно-видавничої діяльності ОІППО, 2023. – 100 с.
Завантажити
Індивідуалізація навчання як засіб компенсації освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнний час: методичні рекомендації / Малихін О. В., Арістова Н. О., Алєксєєва С. В. - Київ: Інститут педагогіки НАПН України - 2023, 59 с.
Завантажити
Індивідуалізація навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу у профільній старшій школі: методичний посібник. [Електронне видання] / Топузов О. М., Малихін О. В., Алєксєєва С. В., Арістова Н. О. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2024. – 99 с.
Завантажити
Індивідуалізація навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу у базовій школі: методичний посібник. [Електронне видання] / Топузов О. М., Алєксєєва С. В., Малихін О. В., Арістова Н. О. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2024. – 113 с.
Завантажити
#НМТ на 200 балів: інформаційно-методичні матеріали / уклад.: Вареха А.Г., Курілін О. М., Ципочкін А. В. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 172 с.
Завантажити
Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах загальної середньої освіти» (з досвіду роботи вчителів німецької мови закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області) / укл.: Кендюхова А. А., Гринюкова Р. А.; за загальною редакцією Кендюхової А. А. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 50 с.
Завантажити
Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. - Київ, 2020
Завантажити
УРОКИ PISA-2018 : методичні рекомендації / кол.авт. : Васильєва Д.В., Головко М.В., Жук Ю.О. та ін / Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2020. — 96 с.
Завантажити
Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В., 2020. - 66 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Л.М. Калініна [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2022. - 124 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. - 120 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Ч. 2/ Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 78 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 1 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладачі : О. Г. Козленко і проф. Л. М. Калініна [Електронне видання]. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 114 с.
Завантажити
  Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 2 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладачі: проф. Л.М. Калінінаі О. Г.Козленко [2-ге електронне видання, доповнене] – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 107 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 3 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладач : проф. Л.М. Калініна. (електронне видання) – Київ : Педагогічна думка, 2023. – 126 с.
Завантажити

Збірник завдань для розвитку природничо-наукової компетентності учнів у вимогах PISA. Частина 4 / Авторський колектив. За заг. ред. професора О. М. Топузова. Укладач : проф. Л.М. Калініна.(Електронне видання) – Київ : Педагогічна думка, 2023.– 110 с.
Завантажити

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 1 / Авторський колектив; уклад.: проф.Олена Локшина та проф. Оксана Заболотна; за заг. ред. професора Олега Топузова; (2-ге електронне видання, доповнене). – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 77c.
Завантажити

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 2 / Авторський колектив; уклад.: проф.Олена Локшина та проф. Оксана Заболотна ; за заг. ред. професора Олега Топузова ; (2-ге електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. - 81 c.
Завантажити

Збірник завдань у форматі PISA для розвитку читацької грамотності учнів. Частина 3 / Авторський колектив; уклад.: Олена Локшина і Оксана Заболотна ; за заг. ред. Олега Топузова (2-е електронне видання, доповнене). Київ: Педагогічна думка, 2023. 76 c.
Завантажити
Завдання олімпіад предметів природничо-математичного циклу / [Укладач Людмила ХЛАНЬ]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинского», 2021. – 198 с.
Завантажити
Сучасні методи групової роботи з учнями : науково-методичний посібник / укладачі : Буряк О. О., Кечик О. О. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 103 c.
Завантажити
Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи : збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 72 с.
Завантажити
Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі гімназії : методичні рекомендації / Голуб Н. Б., Васильєва Д. В., Засєкіна Т. М., Науменко С. О., Туташинський В. І., Яценко Т. О. [Електронне видання]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 48 с.
Завантажити
Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії: методичні рекомендації / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук, Л. С. Ващенко, С. Г. Головко, А. В. Гривко, С. О. Науменко ; за заг. ред. Ю. О. Жука [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ 2021. - 83 с.
Завантажити
Науково-методичне забезпечення проектування освітнього середовища гімназії : практичний посібник. [Електронне видання] / Трубачева С. Е., Гораш К. В., Чорноус О.В., Мезенцева О. І., Климчук І. О. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 148 с.
Завантажити
Проектування освітнього середовища гімназії: теорія і практика: практичний посібник. [Електронне видання] / Трубачева С. Е., Цимбалару А. Д., Пузіков Д. О. Гораш К. В., Мезенцева О. І., Климчук І. О. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 142 с.
Завантажити
Медіаосвіта на заняттях з фінансової грамотності. Навчальне видання / за редакцією Волошенюк О., Іванова В. — Київ : АУП, ЦВП, 2021. — 76 с.
Завантажити
Збірник матеріалів «STEM-тиждень — 2020» / укладачі: Василашко І. П., Патрикєева О. О., Булавська Л.Г. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 335 с. 
Завантажити
Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 66 с.
Завантажити
Бомбезна українська. Як спланувати та провести мовний табір. У двох частинах. Частина 1. Весняні мовні табори для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / О. Питюр. — Київ, 2021. — 192 с.
Завантажити
Бомбезна українська. Як спланувати та провести мовний табір. У двох частинах. Частина 2. Весняні мовні табори для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури / О. Питюр. — Київ, 2021. — 113 с.
Завантажити
Чорнобиль не має минулого часу...: посібник з підготовки та проведення загальноукраїнського уроку до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи [відп. за вип. Л. М. Живець; уклад. О. М. Мандровний]. — Славутич : Управління освіти і науки, 2021. — 76 с .
Завантажити
Гуманне та відповідальне ставлення до тварин: методичний посібник / О. М. Спектор, Л. М. Єнжеєвська, Е. А. Москалик, А. О. Хайленко. - К. : ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. - 88 с .
Завантажити
Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Лукіна Т.О. - Київ.: Педагогічна думка, 2020. - 230 с.
Завантажити
Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій : методичні рекомендації / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука [електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 134 с. Завантажити
Методика здійснення внутрішнього контролю та оцінювання якості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації [Електронне видання] / Ващенко Л. С., Головко С. Г., Гривко А. В., Жук Ю. О., Лукіна Т. О., Науменко С. О., Радкевич О. П. ; за наук. ред. Жука Ю. О. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2024. – 140 с. 
Завантажити
Посібник із питань організації внутрішнього моніторингу якості освіти з використанням процедур освітніх вимірювань, анкетування, кваліметрії: методичний посібник / за ред. А. Черній ; відпов. за вип.: О. Лютко, І. Опольський, І. Панчук, О. Холод, І. Шишко. Рівне : РОІППО, 2023. - 88 с.
Завантажити
Інформаційно-комунікативні технології для якісної сучасної освіти. Методичний посібник : Українсько-польський досвід у програмі «Класна школа» / Ред. Вербицька П., Лучинська А., Магерський І. Педан-Слєпухіна О. — Львів, 2016. — 178 с. Завантажити
Нова українська школа: формуємо продуктивну комунікацію  в контексті демократизації освіти. Ужгород. ЗІППО, 2022. - 123 с.
Завантажити
Практичний посібник «Демократична школа» /  Європейський центр імені Вергеланда, 2017. – 34 с. 
Завантажити
Інструмент демократичного розвитку школи: практ. посіб. / Мажена Рафальска та ін. - Європейський центр імені Вергеланда, 2019. - 36 с.
Завантажити
Наскрізні компетентності для демократії. 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань - Європейський центр ім. Верґеланда, 2019 - 328 с.
Завантажити
Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов - К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. - с. 96.
Завантажити
Інтелектуально-творчий потенціал педагога: структура, зміст, шляхи діагностики та розвитку: [навчально-методичний посібник] /С.М. Єфіменко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 104 с.
Завантажити
Академічна доброчесність у середній освіті. Методичні рекомендації / Ю.Бреус, Ю. Боловацька, О.Заплотинська. - Київ, 2021. - 105 с.
Завантажити
Світлофор освітньої доброчесності для освітян. Як розпізнати корупцію, недоброчесність та неетичну поведінку в освіті. - Київ, 2020. - 51 с.
Завантажити
Посібник "Нариси про доброчесність" Методичні рекомендації щодо проведення уроків про доброчесність серед учнів 5-9 класів
Завантажити
Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності  / авторський колектив. Київ. 2021. 104с.
Завантажити
Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні вказівки для вчителя/ Наталя Шліхта, Ірина Шліхта - Київ, 2019 - 82 с.
Завантажити
Виховуємо академічну доброчесність в школі: робочий зошит/ Наталя Шліхта, Ірина Шліхта - Київ, 2019 - 82 с.
Завантажити
Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 1–4 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 448 c.
Завантажити
Бесіди з безпеки життєдіяльності в школі. 5–11 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 192 c.
Завантажити
Абетка з безпеки школяра середньої школи / Міністерство внутрішніх справ України, 2022. - 20 с.
Завантажити
Відпрацювання навиків із домедичної допомоги під час проведення Дня цивільного захисту в закладах освіти : збірник / Укл. С. М. Учень. – Миколаїв : ОІППО, 2019. – 24 с.
Завантажити
Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Желєзнова Тетяна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені  Василя Сухомлинського», 2022. – 44 с.
Завантажити
Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с. Завантажити
Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 07-10 лютого 2022 року / уклад. С.М. Єфіменко; за заг. ред. Г.В.Скрипки. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 36 с.
Завантажити
Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : 2018. – 56 с.
Завантажити
Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання / Олена Локшина, Оксана Глушко, Аліна Джурило, Світлана Кравченко, Оксана Максименко, Ніна Нікольська, Оксана Шпарик ; за заг. ред. Олега Топузова, Олени Локшиної ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2022. – 66 с.
Завантажити
Як говорити про російсько-українську війну в школі. Уроки стійкості, боротьби та перемог / МОН, 2023. - 69 с.
Завантажити
Дитинство під час війни. Які навички ми маємо дати дітям для їхньої безпеки? - 2022. - 27 с.
Завантажити

Навчальне видання "Діти та війна: навчання технік зцілення"

Робочий зошит для посібника "Діти та війна"

Завантажити

Завантажити

«Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни» — посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти, розроблений Громадською організацією «GoGlobal» спільно з Центром «Розвиток КСВ» та експертною платформою Career Hub у рамках програми «Мріємо та діємо».
Завантажити
"Коли світ на межі змін: школа чутлива до психічного здоров`я" — посібник для освітян закладів загальної середньої освіти, розроблений Громадською організацією «ГО ГЛОБАЛ» у межах проєкту гуманітарного реагування, що впроваджується в Україні міжнародною неурядовою організацією Finn Church Aid (FCA)
Завантажити
"Коли світ на межі змін: впровадження моделі школи, чутливої до психічного здоров’я" — посібник для освітян закладів загальної середньої освіти, розроблений Громадською організацією «ГО ГЛОБАЛ» у межах проєкту гуманітарного реагування, що впроваджується в Україні міжнародною неурядовою організацією Finn Church Aid (FCA)
Завантажити
Як допомогти учням і батькам у часи війни. Керівництво для тренерів / О.Руда, Т.Гніда - Київ, 2023. - 200 с.
Завантажити
Даємо собі раду. Запитання і відповіді з досвіду психологічних консультацій педагогів (для вчительок і вчителів) - 50 с.
Завантажити
Ми скоро повернемося: комікс / сценарій О.В. Шаповал; художник Ю.П. Шаповал, за заг. ред. О.В. Волошенюк, Київ: АУП, ЦВП, 2022. – 24 c., іл.
Завантажити
Дім на долоньках. Ми скоро повернемося: комікс /сценарій О.В. Шаповал, художник Ю.П. Шаповал, елементи медіаосвіти О.В. Волошенюк / за заг. ред. О.В. Волошенюк, Київ: АУП, ЦВП, 2023. - 32 с.
Завантажити
Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с. Завантажити
Попередження насильства в закладах освіти: методичний посібник для педагогічних працівників. Видання друге, доповнене та оновлене. - Київ: Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 2020
Завантажити
Методичні рекомендації «Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в загальноосвітньому навчальному закладі» / Соловйова О.Д., Дубровська Є.В. - К: 2016, 82 с.
Завантажити
Рекомендації щодо виявлення та реагування на випади жорстокого поводження з дітьми у умовах воєнного стану - 8 с.
Завантажити
Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.
Завантажити
Впровадження моделі «Школа вільна від насильства» в закладах освіти / Андрєєнкова В. Л., Бондар В. І., Войцях Т. В. та ін. – К.– 2023. – 160 с.
Завантажити
Як захиститися від кібербулінгу / ВГЦ «Волонтер», 2021 - 12 с.
Завантажити
Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с
Завантажити
Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах. Навчально-методичний посібник / Богданов С.О., Гірник А.М., Зелеська О.В. та ін. - 2-ге видання. - К.: Університетське видавництво "ПУЛЬСАРИ", 2021. - 282 с.
Завантажити
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів. Практичне керівництво для навчальних закладів». Авторський колектив: Василашко І., Гущина Н., Демура О., Деркач Т., Зінченко А., Козловська Т., Патрикеєва О., Саприкіна М. - К.: Видавництво «Юстон», 2019 - 54 с.
Завантажити
Особливості просвітницької роботи щодо запобігання захворюванню на туберкульоз та подолання соціально-психологічних наслідків: методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти: [навчально-методичний посібник]. Частина 1,2 / Косенчук О.Г., Новик І.М. - Київ, 2022.

Частина 1

Частина 2

Спілкування в педагогічному процесі : навчальний посібник / Гарькавець С. О., Волченко Л. П. - Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021, 100 с.
Завантажити
100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення: Навч. посіб. для майбут. вчителів. – 6-е вид. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 80 с.
Завантажити
Впровадження відновного підходу, посередництва, медіації та практики функціонування служб порозуміння в закладах освіти / Андрєєнкова В. Л., Байдик В. В., Войцях Т. В. та ін. – Київ: видавництво ФО-П Буря О.Д., 2023 – 188 с. 
Завантажити
Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків. Навчально-методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М., Дацко О.В. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 200 с
Завантажити
Шкільна медіація. Посібник для шкільних служб медіації / Автори-упорядники: О.Дацько, В.Боченкова, В.Якименко. - Черкаси, 2019. - 24 с. Завантажити
Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с.  Завантажити
Путівник з найкращих практик чутливості до багатоманіття в "Мирній школі". - К. - 2022. - 54с.
Завантажити
ЯК НЕ СТАТИ ГЕЙМІФІКАТОРОМ: методики і технології проведення ігор із медіаграмотності : навчальний посібник / Іванова Т . / за загал . ред .  В . Іванова . — К . : Центр вільної преси, 2021 . — 96 с.
Завантажити
Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі. Посібник для батьків / І.В.Литовченко, С.Д. Максименко та ін. – К.: Видавництво: ТОВ «Видавничий Будинок “Аванпост-Прим”, 2010.–48 с.
Завантажити
Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с
Завантажити
Проєктна діяльність в освітньому процесі: сучасні підходи. Збірник матеріалів із досвіду роботи Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради Кіровоградської області / укладач Наумова М.Й.; за заг. ред. Жосана О.Е. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020 – 96 с.
Завантажити
Формуємо екологічну компетентність школярів:[посібник для вчителів] / О.Л.Пруцакова, Н.А. Пустовіт. - К.: - Київ, 2020.- 164 с.
Завантажити
Граючи, змінимо світ: Посібник екологічних ігор з тематики змін клімату - Київ, 2016. - 44 с.
Завантажити
Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін: план уроку
Завантажити
Робочий зошит до уроку з екології та кліматичних змін
Завантажити
Розвиток емоційного інтелекту в закладі загальної середньої освіти / автор-укладач Г. І. Савонова. Лисичанськ, 2021. - 70 с.
Завантажити
Упровадження компонентів розвитку емоційного інтелекту в учнівства: практичний порадник педагогам закладів загальної середньої освіти / Венгловська О. А., Елькін О. Б., Марущенко О. А., Федоренко О. Ф. — УІРО, 2023. — 18 с.
Завантажити
Духовно-моральне виховання особистості : теорія та практика : науково-методичний посібник / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Л. М. Михайлової. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 250 с.
Завантажити
Виховання смисложиттєвих цінностей підлітків: досвід і практика виховання. Методичні рекомендації / [Журба К. О., Бех І. Д., Докукіна О. М., Федоренко С. В., Шкільна І. М.]. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 143 с.
Завантажити
Програма виховання смисложиттєвих цінностей підлітків в умовах євроінтеграційного поступу України / укл. Журба К. О., Бех І. Д., Докукіна О. М., Федоренко С. В., Шкільна І. М. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 27 с.
Завантажити
Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації: навчально-методичний посібник / Остапенко О.І., (ред.), Тимчик М.В., Зубалій М.Д., Журба К.О., Бінецький Д.О., Касіч Н.П., Кузора І.В. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 165 с.
Завантажити
Методика військово-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації / Тимчик М. В. (ред.), Остапенко О. І., Бінецький Д. О., Касіч Н. П. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 91 с.
Завантажити
Трудове виховання учнів у контексті реалізації ідей концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукраїнського круглого столу, присвяченого 105-й річниці від дня народження Івана Ткаченка / уклад. О. Жосан. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2024. 130 с.
Завантажити
Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників / #stop_sexтинг, 2020. - 34 с. Завантажити
Створюємо онлайн-простір разом з дітьми / #stop_sexтинг, 2020. - 61 с.
Завантажити
Емоційно-вольова саморегуляція як важлива умова збереження психічного та фізичного здоров'я педагога. Збірник матеріалів обласної науково-практичної інтернет-конференції / укладач І.М.Руденко. Черкаси, 2020. 95 с. 
Завантажити
Взаємодія в школі: 6 прикладів змін через партнерство
Завантажити
Путівник школою / Громадське об'єднання «БАТЬКИ SOS» - 2021. - 39 с.
Завантажити
Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівнарівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с.  Завантажити
Реалізація технологій профільного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичний посібник / О. В. Малихін, Н. О. Арістова, Л. В Шелестова, О. В Барановська, В. І. Кизенко, О. П. Кравчук, С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 197 с.
Завантажити
Старша профільна школа: кроки до становлення. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 52 с.
Завантажити
Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»: навчальний посібник / Доротюк В.І., Левченко Ф. Г., Рогоза В.В., Доротюк О.Г., Піддячий М.І., Чудакова В.П., Васьківський М.В./. — К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. — 112 с
Завантажити
Обираємо професії типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ» : навчальний посібник / В. І. Доротюк, В. В. Рогоза та ін. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 112 с.
Завантажити
Реекспозиція музеїв та музейних кімнат закладів освіти: методичні рекомендації / укладачі: Сергій КОЛІСНІЧЕНКО, Олег КРАВЧЕНКО, Олександра БИКОВА. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені В. Сухомлинського», 2021. – 32 с.
Завантажити

Інтелектуальна вікторина-конкурс «Відун» (збірка завдань)

для керівників гурткової роботи за напрямом національно-патріотичного виховання та керівників гуртків (роїв)козацько-лицарського виховання "Джура"

Завантажити
Національно-патріотичне виховання у контексті сучасних викликів: методичні рекомендації / Бондаренко Н. В., Косянчук С. В. - Київ: Фенікс, 2022. 64 с. 
Завантажити
Виховання громадянина-патріота: моделі соціального партнерства: методичний посібник / Харченко Н. В., Окушко Т. К., Шпиг Н. О., Коновець С. В., Сокол Л. М.,Пащенко О. В.; наук. ред. Н. В. Харченко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. – 322 с.
Завантажити
Формування в учнів основної школи національнокультурної ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів: посібник / [І. Д. Бех, О. М. Докукіна, С. Д. Федоренко та ін.]. – Київ, 2019. – 114 с.
Завантажити
Формування в учнів основної школи національнокультурної ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів : посібник / [І. Д. Бех, О. М. Докукіна, С. Д. Федоренко та ін.]. – Київ, 2019. – 114 с.
Завантажити
10 точних фактів про нарктотики які ваші друзі можуть не знати.- Нарконон, Київ - 16 с.
Завантажити
Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
Завантажити
Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах / Є.Клопотенко - Львів: Літопис, 2019. - 144 с.
Завантажити

 

Вподобайкі:

77
4
0
0
2

Коментарі

Олена Васянович

Дуже дякую.

Олена

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

ВІра

Матеріал просто супер, дякую

Алла

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

Тетяна

є документация щодо предмету основи здоров,я

Лілія

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

Наталя

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

Ольга

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

Лариса

Дуже цінний матеріал. Дякую.

Ірина

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

Ірина

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

Наталія

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

Вікторія

З музичного мистецтва є?

Ольга

А что есть для ассистента учителя?

Ольга

Спасибо!

Інна

Дуже вдячна за корисну інформацію!

Надія

Дякую.

Світлана

Дякую! Дуже корисні посібники!

Оксана

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

Раїса.

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

Людмила

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

Світлана Кодацька

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

Мар'яна

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

Валентина

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

Світлана

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

Світлана

Дякую. Все є для кожного вчителя.

Руслана

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

Ольга

Дякую. Матеріал дуже гарний.

Галина

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

Людмила

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

Оксана

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

Ірина

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

Людмила

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

Олена

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

Людмила

Щиро дякую!

Оксана

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

Наталія

Щиро дякую!!!

Наталія

Дуже вдячна!!!!

Валерія

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

Валерія

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

Любов

Дуже цікавий матеріал

Галина

Щиро дякую!

наталія.

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

Олена

Спасибі!

Вікторія

Дякую,дуже корисний матеріал!

ОКСАНА

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

Марина

Щиро дякую!

Аліна

Щиро вдячна за матеріали!

Тетяна

Щиро дякую!!!

Ірина

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

Ваган Вікторія

Щиро дякую!!!

Людмила

Щиро дякую!

Любов

Прекрасний матеріал для педагогів математики

Олена

Щиро дякую!

Маргарита Іванова

Дякую за посібники

Тетяна

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

ОЛЕНА

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

НІНА

Дякую за матеріал.

НАТАЛІЯ

Щиро дякую за допомогу.

Галина

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

Анна

Щиро дякую за вашу роботу

Світлана

Дякую цікава інформація.

Світлана

Щиро дякую!

Тетяна

Фантастично, корисно.

Софія

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

Галина

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: