Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям
Дата: 13.07.2020
Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 1 / авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 138 с. Завантажити
Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 2 / авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2020. 106 с
Завантажити
Особливості ведення службової документації соціального педагога закладу освіти / Гавриленко С.О. – Суми : НВВ КЗ СОІППО – 2022. – 48 с.
Завантажити
ЖУРНАЛ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА (СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА) / Автори-упорядники: О. Є. Марінушкіна, М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 36 с.
Завантажити
Розвивальні програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / уклад. Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 44 с.
Завантажити
Діяльність психологічної служби закладу освіти в умовах воєнного стану: порадник / Інститут післядипломної освіти Університету Грінченка - 2022. - 25 с.
Завантажити
Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни : практ. посіб. / В. Г. Панок; В. В. Рибалка, С. К. Шандрук та ін.; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. 212 с.
Завантажити
ЯК ТИ? Уроки з психології для школярів (10–14 років) : навч.-метод. посіб. для педагогів і психологів / Алексєєва О., Антощенко Я., Базима Н., Беженова С., Бесчастна Л., Вініцька М., Гондюл І., та ін. — Київ, 2024. — 347 с
Завантажити
Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення : навчально-методичний посібник. / Гарькавець С. О., Волченко Л. П. - Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 91 с.
Завантажити
Психологічний супровід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів : [методичний посібник] / Д.Г. Кравченко, О.М. Кокун, Н.М. Панасенко [та ін.] за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – 106 с. 
Завантажити
Психологічний супровід формування демократичних засад та профілактики і розв’язання конфліктів у закладі освіти / авт. кол.: В. М. Горленко, І. В. Марухина, В. Г. Панок, В. В. Предко, В. В. Рибалка, Д. Д. Романовська, Н. В. Сосновенко; за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : Ніка-Центр, 2021. – 168 с.
Завантажити
Арттерапія  в  роботі  психолога:  інноваційні  підходи :  зб. матер.  V  Всеукр.  наук.-практ.  конференції,  23–27.10.2023  / уклад. О.Е. Жосан. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023. 140 с.
Завантажити
Просвітницькі програми (з досвіду роботи): [збірник матеріалів] / упорядн. Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 60 с.
Завантажити
Соціально-педагогічний супровід в освітньому закладі : навч.-метод. посібник / уклад. : В. В. Байдик та ін. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021. - 95 с.
Завантажити
Технології психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (з досвіду роботи) / авт. кол: В. В. Байдик, Ю. С. Бондарук, Ю. П. Гопкало, Т. Б. Гніда, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, І. І. Ткачук; за наук. ред. В. Г. Панка, І. І. Ткачук. Київ : Ніка-Центр, 2021. 118 с.
Завантажити
Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (досвід упровадження) / [авт. кол. В. В. Байдик, Ю. С. Бондарук, Ю. П. Гопкало, Т. Б. Гніда, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко,Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, І. І. Ткачук] ; заг. ред. В. Г. Панка, І. І. Ткачук. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 122 с.
Завантажити
Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу. Навчально-методичний посібник./ Андрєєнкова В. Л., Войцях Т. В., Гриців І. П., Мельничук В. О., Сабліна Н. О., Флярковська О. В., Харьківська Т. А. – К., 2023. – 149 с.
Завантажити
Методика діагностики практичного інтелекту учнівської молоді: методичний посібник / В. П. Тименко, А. В. Малиношевська, М. Ю. Мельник, О. Г. Грицан. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2017. – 156 с.
Завантажити
Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. /авт.-упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 132 с.
Завантажити
Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностики обдарованості дітей та молоді: методичні рекомендації / О. Л. Сухий, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 52 с.
Завантажити
Стратегії дослідницького пошуку: навчальний посібник / Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, К. Г. Постова, Л. В. Горбань; за заг. ред. М. С. Гальченка. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с.
Завантажити
Основи наукових досліджень: робочий зошит / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова,Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 72 с.
Завантажити
Психопедагогічні рекомендації для роботи з дітьми 6–11 років (для вчителів початкової школи, які у час війни проводять уроки офлайн та онлайн; психологів; молодших школярів та їхніх батьків): У рамках міжнародного волонтерського мініпроєкту «Урок для дітей України» (під час і після війни). Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», 2022. - 41 с.
Завантажити
Психологічна безпека освітнього середовища : навчально-методичний посібник/упоряд. : В. В. Байдик, Н. О. Столбун. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 100 с. Завантажити
Первенція суїцидальної поведінки підлітків: методичні рекомендації / Анищенко Л.О., Молочко Т.М. - Чернігів, 2021. - 87 с.
Завантажити
Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.
Завантажити
Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція). Практичний посібник. / авт. кол.: В. Г. Панок, І. В. Марухина, В. В. Рибалка, В. М. Горленко, Д. Д. Романовська, В. В. Предко, С. К. Шандрук, М. В. Саврасов, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Панка. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 2022. - 192 с.
Завантажити
Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій/ авт. кол.; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. - 144 с.
Завантажити
Досвід надання допомоги дітям і сім’ям – жертвам військового конфлікту: практ. посіб. / І. О. Корнієнко, І. М. Лісовецька, Ю. А. Луценко, Д. Д. Романовська. – Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 152 c.
Завантажити

Онлайк: навчально-методичний посібник / Черних О.О.- К.: ВАІТЕ, 2020. – 108 с.

Оновлене видання навчально-методичного посібника «Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті»

Завантажити
Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях - Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017. - 66 с.
Завантажити
Перша психологічна допомога: посібник фасилітатора з орієнтації працівників на місцях. — Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. — 104 с.
Завантажити

 

Вподобайкі:

67
2
0
0
2

Коментарі

Олена Васянович

Дуже дякую.

Олена

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

ВІра

Матеріал просто супер, дякую

Алла

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

Тетяна

є документация щодо предмету основи здоров,я

Лілія

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

Наталя

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

Ольга

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

Лариса

Дуже цінний матеріал. Дякую.

Ірина

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

Ірина

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

Наталія

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

Вікторія

З музичного мистецтва є?

Ольга

А что есть для ассистента учителя?

Ольга

Спасибо!

Інна

Дуже вдячна за корисну інформацію!

Надія

Дякую.

Світлана

Дякую! Дуже корисні посібники!

Оксана

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

Раїса.

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

Людмила

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

Світлана Кодацька

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

Мар'яна

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

Валентина

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

Світлана

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

Світлана

Дякую. Все є для кожного вчителя.

Руслана

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

Ольга

Дякую. Матеріал дуже гарний.

Галина

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

Людмила

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

Оксана

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

Ірина

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

Людмила

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

Олена

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

Людмила

Щиро дякую!

Оксана

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

Наталія

Щиро дякую!!!

Наталія

Дуже вдячна!!!!

Валерія

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

Валерія

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

Любов

Дуже цікавий матеріал

Галина

Щиро дякую!

наталія.

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

Олена

Спасибі!

Вікторія

Дякую,дуже корисний матеріал!

ОКСАНА

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

Марина

Щиро дякую!

Аліна

Щиро вдячна за матеріали!

Тетяна

Щиро дякую!!!

Ірина

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

Ваган Вікторія

Щиро дякую!!!

Людмила

Щиро дякую!

Любов

Прекрасний матеріал для педагогів математики

Олена

Щиро дякую!

Маргарита Іванова

Дякую за посібники

Тетяна

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

ОЛЕНА

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

НІНА

Дякую за матеріал.

НАТАЛІЯ

Щиро дякую за допомогу.

Галина

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

Анна

Щиро дякую за вашу роботу

Світлана

Дякую цікава інформація.

Світлана

Щиро дякую!

Тетяна

Фантастично, корисно.

Софія

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

Галина

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: