Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям
Дата: 13.07.2020
Суспільствознавча освіта: Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Інтегрований курс «Україна і світ» громадянська освіта. Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 216 с. Завантажити
Актуальні питання компетентнісно орієнтованої методики навчання історії та громадянської освіти в ліцеї : методичний посібник [Електронне видання] / Кришмарел В. Ю., Малієнко Ю. Б., Мацейків Т. І., Ремех Т. О. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 334 с. Завантажити
Календарно-тематичне планування уроків з історії України, всесвітньої історії, правознавства, громадянської освіти, курсу «Історія: Україна і світ». 5–11 класи / Ю. Ніраз. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 128 с Завантажити
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. (Інтегрований курс). 6 клас. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 7–9 класи. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7–9 класи. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 10–11 класи. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 10–11 класи. Навчальні програми для закладів загальної середньої освіти. – Київ: HREC PRESS, 2022. – 260 с. Завантажити
Викладання предметів освітньої галузі «ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТА» у 5-6 класах Нової української школи (методичні рекомендації) / Фарбак Т. М. - ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2023. - 31 с. Завантажити
Реалізація завдань громадянської та історичної освітньої галузі в контексті нового Державного стандарту базової середньої освіти (з досвіду роботи вчителів громадянської та історичної освітньої галузі) / укладачі: Н. С. Черткова, І. В. Відіборенко. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023. 70 с. Завантажити
Розвиток громадянської активності та патріотизму учнів на уроках предметів і курсів громадянської та історичної освітньої галузі : методичні рекомендації. [Електронне видання] / Н.Гупан, Т.Ремех, Г.Сєрова. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2024. – 133 с. Завантажити
Історія України. Підсумковий тренажер: посібник для підготовки до НМТ / Середюк Т. - Тернопіль: Вид-во "Астон", 2022. - 70 с. Завантажити
Готуємось до ЗНО. Історія України. Візуалізований посібник / Наталія Харківська, Наталія Морозова, Яні Егве. — Х. : Видавнича група «ОСНОВА», 2021. — 136 с. Завантажити
Практика інтегрованого навчання учнів історії у 5-6 класах : методичні рекомендації. [Електронне видання]. / П.В. Мороз, І.В. Мороз. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2024. – 123 с. Завантажити
Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 208 с. Завантажити
Пометун О. І. Практичні заняття з історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 160 с.  Завантажити
Методика розвитку критичного мислення учнів ліцею на уроках історії: методичний посібник [Електронне видання] /Пометун О., Гупан Н. - Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021 – 250 с. Завантажити
Історія України в джерелах: практикум / П.В.Мороз, І.В.Мороз, В.С.Власов - Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 564 с. Завантажити
Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7-му класі : методичний посібник / Ю. Б. Малієнко. — К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. — 96 с. Завантажити
Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8-х класах : методичний посібник / В. Ю. Кришмарел. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с.
Завантажити
НУШ у базовій середній освіті: громадянська та історична освітня галузь (6 клас) / укладач: Замулко О.І., завідувач координаційного центру професійного розвитку особистості КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради». Черкаси, 2023. - 60 с. Завантажити
Основи інтегрованого навчання учнів громадянської освіти та історії в 5–6 класах:методичний посібник /Пометун О. І., Гупан Н. М., Ремех Т. О., Сєрова Г. В. За загальною редакцією О .І. Пометун.[Електронне видання]. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2024. – 133 с. Завантажити
Проєктне навчання в історичній освіті : методичні рекомендації / В. Долід, П. Долганов. Рівне: РОІППО, 2023. 83 с. Завантажити
Уроки історії культурологічного спрямування : історія України, всесвітня історія. 8 клас : методичний посібник. Харків : Друкарня Мадрид. 2018. 152 с. Завантажити
Техніки декодування російської пропаганди на заняттях з історії та громадянської освіти. Навчально-методичний посібник / Желіба О.В., Мокрогуз О. П., Волошенюк О.В./ За редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2023. — 81 c. Завантажити
«Як працювати з радянським минулим на уроках історії». За матеріалами конкурсу учнівських історичних проєктів «Радянське минуле: (Пере)осмислення історії» Завантажити
Тоталітарна пропаганда. Уроки української історії ХХ-ХХІ ст. Посібник для вчителів та учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. / Автор. колектив: Петро Кендзьор, Людмила Махун, Елла Ситник, за редакцією Петра Кендзьора, 2024, — 68 с. Завантажити
Всесвітня історія. 11 клас. Рівень стандарту / Н. М. Морозова. — Харків : ВГ «Основа», 2019. — 88 с. — (Серія «Мій конспект») Завантажити
Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 кл. / О. С. Марченко, І. М. Скирда. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 128 c. Завантажити
Історія УКРАЇНИ. Збірник тестових завдань. ЗНО 2020. / Воропаєва В., Скирда, І - Харків: Весна, 2019. - 184 с. Завантажити
Практичні рекомендації щодо підготовки до ЗНО з історії України : метод. реком. / уклад. : О. О. Короткова, І. В. Хайло. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2021, 61 с. Завантажити
Повний курс історії України в тестах / О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 464 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»). Завантажити
Історія України: Робочий зошит для 10-го класу суспільно-гуманітарного напряму історичного профілю / О.В.Желіба.-Ніжин: Б.в.,2018 - Частина 1. - 123 с. Завантажити
Компетентнісно зорієнтовані завдання з історії як засіб формування творчої особистості учня. Історія України 9 клас. Методичний посібник / Рудюк В.Є. - Білогір’я, 2017 - 79 с. Завантажити
Становлення української державності. Програма курсу за вибором для учнів 11-х класів / С.М.Луньов, І.Є.Василенко. - Харків: Друкарня "Мадрид", 2015. - 22 с. Завантажити
Колекція пам’яток до пам’ятних дат Української революції 1917–1921 років. Збірка методичних рекомендацій / розроб. і упоряд. : Г. Байкєніч, О. Охрімчук. – К., 2020. – C. 199. : іл Завантажити
Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової / Стяжкіна О. – К.: Дух і літера, 2020. – 272 с. (Сер. «Друга світова») Завантажити
Нариси з історії Криму (2015-2022): додатковий матеріал для вчителів 10 класу загальної середньої освіти, викладачів педагогічних вишів: Навчально-методичний посібник / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2023. — 89. с.  Завантажити
Нариси з історії Криму у ХХ-ХХІ ст.: 1990–2014 рр.: додатковий матеріал для вчителів для 11 класу загальної середньої освіти. Навчально-методичний посібник / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 65 с. Завантажити
Посібник “Нариси з історії Криму XVIII – початку XIX ст.: додатковий матеріал для вчителів” для 7-8 класів загальної середньої освіти / Цалик С.М., Мокрогуз О.П., Волошенюк О.В. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф., Євтушенко Р.І. — Київ : АУП, ЦВП, 2019. —  71 с. Завантажити
Нариси з історії Криму у ХХ ст.: 1939–1990 рр.: додатковий матеріал для вчителів для 10 класу загальної середньої освіти. Навчально-методичний посібник / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Євтушенко Р. І. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2021. — 71 с. Завантажити
Історія Криму першої половини ХХ ст. Нариси. Навчальний посібник 10 клас. / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., Євтушенко Р. І. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 66 с. Завантажити
Історія Криму та кримськотатарського народу. Навчальний посібник. / Бекірова Г., Іванець А., Тищенко Ю., Громенко С., Аблаєв Б. – К.: «Кримська родина»; «Майстер Книг», 2020. – 200 с. з ілюстр. Завантажити
Шляхи підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях суспільствознавчого циклу (з досвіду роботи вчителів суспільствознавчих дисциплін) / укладачі: Наталія ЧЕРТКОВА, Інна ВІДІБОРЕНКО. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 76 с. Завантажити
Розвиток творчого потенціалу педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини): методичний посібник для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / уклад.: Н. ЧЕРТКОВА, І. ВІДІБОРЕНКО. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 100 с. Завантажити
Формування медіаграмотності на уроках суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини): методичні розробки для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / уклад.: Наталія ЧЕРТКОВА, Інна ВІДІБОРЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 84 с. Завантажити
Медіаосвіта в огні. Методичні рекомендації для вчителів курсу «Громадянська освіта»/«Історія». Навчально-методичний посібник / Потапова В. І., Дегтярьова Г. А., Мокрогуз О. П., Желіба О. В, Ковач І. М./ за редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., Євтушенко Р. І. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2023. - 61 c. Завантажити
 Українська історія в кінофільмах: посібник для вчителя / Волошенюк О.В, Мокрогуз О.П., Новікова Л. Є., Тримбач С. В, Черков Г. А. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В.Ф. — Київ : ЦВП, АУП, 2018. — 57 с. Завантажити
Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі : методичний посібник / П. В. Мороз, І. В. Мороз. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с. Завантажити
Уроки більшовицької "коренізації" для України: сплюндроване національне відродження: інформаційно-методичний посібник на допомогу учителям та викладачам суспільних дисциплін / Коропатник М.М. - Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2021. - 50 с. Завантажити
Вивчаючи міжнародне гуманітарне право: навчально-методичний посібник для закладів середньої освіти / М. Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель – Київ, УГСПЛ; Одеса : Фенікс, 2019. - 144 с. Завантажити
Календар прав людини: посібник для педагогічних працівників навчальних закладів. К.:ВАІТЕ, 2016. – 80 с. Завантажити
Компас. Посібник з освіти з прав людини за участю молоді, 2020. - 490 с. Завантажити
Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с. Завантажити
Збірник завдань для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства (9 клас) / Упор.: Л.Руда, - Івано-Франківськ: ІМЦ Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, 2018. - с. 52 Завантажити

 

Вподобайкі:

67
2
0
0
2

Коментарі

Олена Васянович

Дуже дякую.

Олена

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

ВІра

Матеріал просто супер, дякую

Алла

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

Тетяна

є документация щодо предмету основи здоров,я

Лілія

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

Наталя

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

Ольга

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

Лариса

Дуже цінний матеріал. Дякую.

Ірина

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

Ірина

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

Наталія

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

Вікторія

З музичного мистецтва є?

Ольга

А что есть для ассистента учителя?

Ольга

Спасибо!

Інна

Дуже вдячна за корисну інформацію!

Надія

Дякую.

Світлана

Дякую! Дуже корисні посібники!

Оксана

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

Раїса.

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

Людмила

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

Світлана Кодацька

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

Мар'яна

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

Валентина

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

Світлана

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

Світлана

Дякую. Все є для кожного вчителя.

Руслана

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

Ольга

Дякую. Матеріал дуже гарний.

Галина

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

Людмила

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

Оксана

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

Ірина

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

Людмила

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

Олена

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

Людмила

Щиро дякую!

Оксана

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

Наталія

Щиро дякую!!!

Наталія

Дуже вдячна!!!!

Валерія

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

Валерія

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

Любов

Дуже цікавий матеріал

Галина

Щиро дякую!

наталія.

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

Олена

Спасибі!

Вікторія

Дякую,дуже корисний матеріал!

ОКСАНА

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

Марина

Щиро дякую!

Аліна

Щиро вдячна за матеріали!

Тетяна

Щиро дякую!!!

Ірина

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

Ваган Вікторія

Щиро дякую!!!

Людмила

Щиро дякую!

Любов

Прекрасний матеріал для педагогів математики

Олена

Щиро дякую!

Маргарита Іванова

Дякую за посібники

Тетяна

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

ОЛЕНА

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

НІНА

Дякую за матеріал.

НАТАЛІЯ

Щиро дякую за допомогу.

Галина

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

Анна

Щиро дякую за вашу роботу

Світлана

Дякую цікава інформація.

Світлана

Щиро дякую!

Тетяна

Фантастично, корисно.

Софія

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

Галина

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: