Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям
Дата: 13.07.2020
Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 208 с. Завантажити
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: порадник для вчителя (навчально-методичний посібник) / Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 2018. - 126 с. Завантажити
ПОРАДНИК з питань організації освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти. Матеріали інструктивно-методичної наради «Початкова освіта в нових реаліях: досвід, ризики та перспективи». – Ужгород, ЗІППО, 2022. – 81 с. Завантажити
Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Кірик М. Ю., Данилова Л. І. - Львів: Світ, 2019. - 136 с. Завантажити
Діагностика та механізми подолання втрат у навчанні молодших школярів. Методичні рекомендації [Електронне видання]/ кол. автор. ; за загальною редакцією О.М. Топузова ; укл. О. В. Онопрієнко - Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2023. - 146 с.  Завантажити
Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник/Онопрієнко О. В. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. - 72 с. Завантажити
Технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичний кейс: метод. посіб. / О.Онопрієнко, О.Петрук, Т.Павлова ; Ін-т педагогіки НАПН України. Відділ початкової освіти ім. О. Я. Савченко. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 247 с. Завантажити
Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : монографія / Онопрієнко О.В. — Київ: Педагогічна думка, 2020. — 400 с. Завантажити
Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. / Онопрієнко О. В. - Харків, 2021. - 208 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи у 2020/2021 навчальному році / КЗ «Центру професійної підготовки педагогічних працівників Куп’янської міської ради», 2020. - 61 с. Завантажити
Інтегративний підхід : актуальність, сутність, особливості впровадження в умовах початкової школи : навчально-методичний посібник / уклад. : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 76 с. Завантажити
Педагогічна майстерність учителя початкових класів: візуалізація навчальної інформації в початковій школі : методичний посібник / Малихін О., Ліпчевська І.  – Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 74 с. Завантажити
Посібник "Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови" / К. І. Пономарьова. – 131 с. Завантажити
Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі: збірник матеріалів учителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМ (В. В. Давидова, В. В. Рєпкіна, С. Д. Максименка та ін.) / упорядник Наталія ТІХОНОВА. - Кропивницький, 2021. - 68 с Завантажити
STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку. І. Потапенко; за заг. ред. О. Елькін, О. Масалітіна; упорядкув. К. Ремез. — Електронне видання. — Київ: ГО «EdCamp Ukraine», 2023. — 300 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / Фідкевич О. Л., Бакуліна Н. В. - Київ: Генеза, 2019. - 64 с. Завантажити
Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти» для педагогічних працівників / Фідкевич О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. - Київ: Генеза, 2020. - 96с. Завантажити
Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навч.-метод.посіб. / Д.В.Ротфорт, О.М.Гезей; за заг.ред. Л.Д.Покроєвої. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 144 с. Завантажити
Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи : навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 83 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо проведення оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи у 2020/2021 навчальному році / КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міської ради Харківської області» - 2020 р. - 61с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / Вашуленко М. С. - К.: Видавничій дім "Освіта", 2019. - 192 с. Завантажити
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі Навчально-методичний посібник / І. П. Старагіна / За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020 — 58 с. Завантажити
Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу :методичний посібник. / Прищепа О. Ю. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с. Завантажити
Концепція створення освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку - 36 с. Завантажити
Нова українська школа: український правопис у системі формування орфографічної компетентності в учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. / Н.О. Воскресенська, М.В. Коновалова, І.М. Літвінова, О.О. Якименко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 160 с Завантажити

Букви-пазли. Наочно-дидактичний посібник для формування комунікативної компетентності молодших школярів / Г.А.Іваниця. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 72 с.

Методичний коментар до наочно-дидактичного посібника

Завантажити

 

Завантажити

Посібник з української мови. 1 клас. / Захаренко О. А. – Кривий Ріг, 2020. - 32 с. Завантажити
Нестандартні уроки позакласного читання в початковій школі (з досвіду роботи вчителів початкових класів Кіровоградщини) : методичні розробки для вчителів початкових класів / упорядник Н.Г. Тіхонова. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2024. 132 с.  Завантажити
Швидкочитаночка. 1 кас. Сучасні оповідання та вправи для вдосконалення навички швидкого читання / Л.А. Антонова, С.В. Крупчан. - Київ: Літера ЛТД, 2018. - 48 с. Завантажити
Швидкочитаночка. 3 клас. Сучасні оповідання та вправи для вдосконалення навички швидкого читання / Л.А. Антонова. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 48 с. Завантажити
«Промоції та інноваційні мотивації учнів початкових класів НУШ до читання сучасної української дитячої літератури: підходи й можливості» (Практичний посібник до Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для 1,2 класів серії «Шкільна бібліотека»). - Славута, 2023. – 124с. Завантажити
Першокласні страшилки. Читанка для самостійного читання. 1 - 4 класи / Г.Малик. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 64 с. Завантажити
Першокласнi казки. Читанка для самостiйного читання. 1–2 класи / текст читає О. М. Коваленко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 64 с. Завантажити
Орфографічний словник. 1-4 класи / Н.С.Леонова. - Х.: ПП Українське літературне агентство "УЛА", 2014. - 96 с. Завантажити
Вивчаємо словникові слова 2 клас / Крупська В.А. - Кам’янка, 2019. – 74 с., 2021. – 72 с. Завантажити
У світі словникових слів. Система нетрадиційних завдань для словникової роботи в 2 класі: навч. посіб. — К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2016. — 96 с. Завантажити
Збірник диктантів з української мови. 1-4 класи / Н.П.Кидисюк.- Харків: Вид-во "Ранок", 2017. - 224 с. Завантажити
Збірник переказів з української мови. 1-4 класи / Н.П.Кидисюк, Т.Б.Хомуленко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 224 с. Завантажити

Говоримо українською. Українська мова. 2 кл. Демонстраційні матеріали до уроків - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 34 с.

Методичні поради щодо використання комплекту карток "Говоримо українською"

Завантажити

 

Завантажити

Українська мова та читання. 2 клас. Діагностичні роботи / Д.В.Ротфорт. - Харків: Вид-во "Ранок", 2022. - 48 с. Завантажити
Українська мова та читання. 3 клас. Діагностичні роботи / Д.В.Ротфорт. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 48 с. Завантажити
Українська мова та читання. 4 клас. Діагностичні роботи / Д.В.Ротфорт. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 48 с. Завантажити
Усі діагностичні роботи. 3-й клас / авт.-упоряд. С.Г.Мельник. - Х.: Вид. група "Основа", 2023. - 126 с. Завантажити
Усі діагностичні роботи. 4-й клас / авт.-упоряд. С.Г.Мельник. - Х.: Вид. група "Основа", 2021. - 126 с. Завантажити
Українська мова. Тестові завдання : 4 клас : посібник-практикум / Будна Н.О., Головко З.Л. — Вид. 5-те, переробл. і доп. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. — 36 с. Завантажити
Літературне читання. Навичка читання мовчки: діагност. карт.: 4 кл. / Н.О.Будна, Л.Ф. Левчук. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2021. - 48 с. Завантажити
Літературне читання. Навичка читання мовчки: діагност. карт.: 4 кл. / Н.О.Будна, Л.Ф. Левчук. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2017. - 48 с. Завантажити
Позакласне читання. 4 клас / Упорядкування: Кордуба Н., Стрихар М. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 128 с. Завантажити
Українська мова : посібник-практикум : 4 кл. / Н.Б. Шост. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. — 64 с. Завантажити
Українська мова. Тестові завдання : 4 клас : посібник-практикум / Будна Н.О., Головко З.Л. —  Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. — 36 с. Завантажити
Українська мова. Літературне читання. 4 клас. Збірник завдань до підсумкових контрольних робіт для закл. заг. серед. освіти / К.М. Шевченко, Д.В. Ротфорт, Г.В. Щербак, Н.В. Діптан, А.А. Назаренко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 80 с. Завантажити
2000 вправ та завдань. Українська мова. 2 клас / В.М.Яцина - К.: Час майстрів, 2015. - 48 с. Завантажити
3000 вправ та завдань. Українська мова. 2 клас / К.П. Скрипник - К.: Час майстрів - 63 с. Завантажити
1000 вправ та завдань. Українська мова. 3 клас / К.П. Скрипник, В.М. Яцина - К.: Видавництво "Майстер-клас", 2013. - 48 с. Завантажити
1000 вправ та завдань. Українська мова. 4 клас / К.П. Скрипник, В.М. Яцина - К.: Видавництво "Майстер-клас", 2013. - 48 с. Завантажити
Універсальний комплексний словник-довідник молодшого школяра / упоряд. Н.О.Воскресенська, К.О. Воскресенська. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 464 с. Завантажити
Система вправ і завдань для формування в учнів 1–4 класів усного мовлення на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин : методичні рекомендації. [Електронне видання]. / Хорошковська-Носач Т. П. -  Київ : Педагогічна думка, 2022. 69 с. Київ : Педагогічна думка, 2022. 69 с. Завантажити
Компетентнісний підхід до формування в учнів 1-2 класів усного мовлення на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин: методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. [Електронне видання] / Караман С., Караман О., Ліпчевська І. - Київ : Педагогічна думка, 2022. 94 с. Завантажити
Компетентнісний підхід до збагачення в учнів 3-4 класів словникового запасу з української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин : методичний посібник. [Електронне видання] / Шевчук Л. М. - Київ : Педагогічна думка, 2022. 125 с. Завантажити
Літні вправи на кожний день. Я йду в 2-й клас / І.В. Єфімова, Н.В. Курганова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2015. - 96 с. Завантажити
Літні вправи на кожний день. Я йду в 3-й клас / І.В. Єфімова, Н.В. Курганова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 96 с. Завантажити

Відпочиваємо весело і з користю. Інтегрований посібник для 2-3 класів Нової української школи. Київ: УОВЦ "Оріон", 2024. 80 с. Завантажити

Літня школа майбутнього третьокласника НУШ. Щоденні завдання на 6 літніх тижнів / Бугор Л.І. - 2020 р. - 34 с. Завантажити
Літні вправи на кожний день. Я йду в 4-й клас / І.В. Єфімова, Н.В. Курганова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 96 с. Завантажити
Зимові вправи на кожний день канікул. 3 клас / І.  В. Єфімова  — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 64 с. Завантажити
Зимові вправи на кожний день канікул. 4 клас / І.В.Єфімова - Х.: Вид-во "Ранок", 2016. - 64 с. Завантажити
Літні вправи на кожний день. Я йду в 5-й клас / І.В. Єфімова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 96 с. Завантажити
Права дитини. Розробки уроків варіативного курсу. 4-й клас / Г. О. Артамонова, О. Д. Семикіна.— Х. : Вид.група «Основа», 2014. — 176 c. Завантажити
Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання : методичні рекомендації/Вашуленко О. В. - [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 71 с.
Завантажити

Розум на кінчиках пальців. 1 клас: альбом з іграми та вправами для синхронного розвитку обох півкуль мозку. Частина 1 / І.С.Панасюк. - Харків: Вид-во "Ранок", 2018. - 24 с.

Методичні рекомендації до альбому з іграми та вправами для синхронного розвитку обох півкуль мозку

Завантажити

 

Завантажити

Мальовнича Україна. Квіти на вишиванках. Розвиваючі прописи в клітинку. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 16 с. Завантажити
Мальовнича Україна. Символи вишиванок. Розвиваючі прописи в клітинку. 1 клас / уклад. І.В.Цепова - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 16 с. Завантажити
Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів: методичний посібник. / Мартиненко В. О. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 104 с. Завантажити
Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Терещенко В. М., Панченков А. О. — Харків : Соняшник, 2020. — 176 с., іл.
Завантажити
Календарне планування (відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко). 2 клас (ІІ семестр) / І. Жаркова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 80 с. Завантажити
Календарне планування (відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко). 3 клас (1 семестр) / І.Жаркова. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. - 80 с. (скан) Завантажити
Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 144 с.  Завантажити
Вивчення величин на уроках математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу : методичні рекомендації /Листопад Н. П. [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 72 с.
Завантажити
Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник / Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 352 с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 320 с. Завантажити
Збірник задач з математики. 1-4 класи. / Л.С.Сухарева. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019.- 192 с. Завантажити
Математика. 2 клас: діагностичні роботи / К.М.Шевченко, Г.В. Щербак. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 32 с. Завантажити
Математика. 3 клас: діагностичні роботи / К.М.Шевченко, Г.В. Щербак. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 32 с. Завантажити
Математика. 4 клас: діагностичні роботи / К.М.Шевченко, Г.В. Щербак. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 48 с. Завантажити
Діагностувальні роботи з математики. 3-4 класи (за підручником Н. Листопад): навчально-методичний посібник / О. М. Гезей; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2023. – 127 с. Завантажити
2000 вправ та завдань. Математика. 1 клас / В.М.Яцина - К.: Час майстрів, 2014. - 48 с. Завантажити
2000 вправ та завдань. Математика. 2 клас / В.М.Яцина - К.: Час майстрів, 2015. - 48 с. Завантажити
3000 вправ та завдань. Математика. 2 клас / В.М.Яцина - К.: Час майстрів, 2019. - 65 с. Завантажити
3000 вправ та завдань. Математика. 3 клас / В.М.Яцина - К.: Час майстрів, 2021. - 64 с. Завантажити
2000 вправ та завдань. Математика. 4 клас / В.М.Яцина - К.: Час майстрів, 2014. - 48 с. Завантажити
Математичні родзинки вчителю початкових класів (з досвіду роботи вчителів Кіровоградської області) : [навчальний посібник] / упорядник Олена ЧЕРНЕЦЬКА. – Кропивницький, 2022. – 60 с. Завантажити
Планета Міркувань: Навч. посіб. з розвитку мислення для 3 кл. загально-освітн.навч.закл. / О.Гісь. - К.: Ін-т сучасн.підручн., 2020. - 160 с. Завантажити
Природнича освіта у початковій школі: історія, теорія, практика: навч. посіб. для вчителів початкових класів / уклад. А. М. Мартін, Н. В. Тарапака. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 60 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Гільберт Т. Г., Тарнавська С. С, Павич Н. М.- Київ: Генеза, 2019. - 256 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Хитра З.М., Павич Н. - Київ: Генеза, 2020 - 240 с. Завантажити
Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / Волощенко О., Козак О. — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 36 с. Завантажити
Формування екологічної грамотності молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» / [Електронне видання] : методичні рекомендації/ Андрусенко І.В. — Київ: Педагогічна думка, 2020 — 75 с. Завантажити
Основи екології. 2 клас: робочий зошит / І.А.Гусельнікова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 48 с. Завантажити
Основи екології. 3 клас: робочий зошит / І.А.Гусельнікова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 52 с. Завантажити
Медіаграмотність в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Навчально-методичний посібник / О. П. Мокрогуз / За редакцією В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 36 с. Завантажити
Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Волошенюк О. В., Мокрогуз О. П., Ганик О. В. — Київ : ПРОПАПІР, 2021. — 160 с Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інформатики у 1–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу»: для пед. працівників / Суховірський О. В. - Київ: Генеза, 2021. - 160 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу» / Масол Л. М. - Київ: Генеза, 2019. - 208 с.: іл. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 класах закладах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Масол Л.М. - Київ: Генеза, 2020. - 160 с. Завантажити
Мистецтво : особливості викладання в початковій школі : навчально-методичний посібник / автор-уклад. В. П. Мартинова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 111 с. Завантажити
Мистецтво. Нова українська школа. Моделі уроків : 2 клас : навчально-методичний посібник / автор-уклад. В. П. Мартинова. Лисичанськ : ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2021. 192 с. Завантажити
Мистецтво у Новій українській школі. 2 клас (за новим Державним стандартом). Книжка для вчителя./ Н.А. Лємешева, І.В.Субота - Черкаси: КНЗ "ЧОІПОПП ЧОР" - 70с. Завантажити
Мистецтво. Ілюстрований довідник. 1-4 класи / Л.В.Сєрих, В.Г. Чуркіна, С.А. Мельник. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 128 с. Завантажити
Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Навчально-методичний посібник. / О. В. Волошенюк, О.В. Чорний — Київ: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2020. — 54. с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. : – Київ. : Видавництво «Алатон», 2019. — 128 с. Завантажити
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / Антонова О. П. - Київ: Генеза, 2019. - 96 с. Завантажити

Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Гущина Н.І. - К.: Видавничій дім "Освіта", 2020. - 112 с.

Завантажити

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: технологічна освіта у початковій школі» : для пед. працівників / Тетяна Гільберг [та ін.]. – Київ : Генеза, 2021. – 160 с.

Завантажити

Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти;

типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні

 

коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 160 с.

Завантажити

Початкова освiта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освiтньої програми для 2 класiв закладiв загальної середньої освiти;

типова освiтня програма для закладiв загальної середньої освiти (колективу авторiв пiд керiвництвом О. Я. Савченко);

методичнi коментарi провiдних науковцiв lнституту педагогіки НАПН України щодо впровадження iдей Нової української школи в початковiй освiтi;

орієнтири для календарно-тематичного планування (2 клас НУШ). - К.: УОВЦ «Орiон», 2019. - 192 с.

Завантажити
Абетка літературознавства для учнів початкової школи Нової української школи / В.Шуляр. - Миколаїв: «Іліон», 2018. 30 с. Завантажити
Нова українська школа: Дидактичні основи STREAMосвіти в початковій школі : Навчально-методичний посіб. / Сергій Вакарін. — Київ : Саміт-книга, 2021. — 144 с. Завантажити
Зошит-спостережень учителя 1 класу / упоряд. О.М.Мірошникова - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 58 с. Завантажити
Зошит-спостережень учителя 2 класу / упоряд. О.М.Мірошникова - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 76 с. Завантажити
Зошит-спостережень учителя 3 класу / упоряд. О.М.Мірошникова - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 100 с. Завантажити
Зошит-спостережень учителя 4 класу / упоряд. О.М.Мірошникова - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 108 с. Завантажити
Тематичні фізкультхвилинки. 2 клас. / Л.Л.Шалімова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2018. - 96 с. Завантажити
Тематичні фізкультхвилинки. 3 клас. / Л.Л.Шалімова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2018. - 96 с. Завантажити
Тематичні фізкультхвилинки. 4 клас. / Л.Л.Шалімова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2018. - 96 с. Завантажити
Рухливі ігри: найкращі ідеї для активного відпочинку та ефективного закріплення вивченого матеріалу в позаурочний час. 1–4 класи. / Н.О.Косовцева. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 80 с. Завантажити
Читаємо та граємо в театр. Перший випуск. 1-4 класи / О.В.Джежелей, А.А.Ємець, О.М.Коваленко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 80 с. Завантажити
Читаємо та граємо в театр. Другий випуск. 1-4 класи / О.В.Джежелей, А.А.Ємець, О.М.Коваленко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 80 с. Завантажити
Щоденник класного керівника 1-4 класи / Данчук Ю.В. Кохан Т.О. – Київ: Видавництво "Основа", 2018.– 160с. Завантажити
Запитання, які змушують мене діяти / [Беркут В. Л., Білик С. В., Верчик Л. В. та інші]; під ред. Дубенець Н. В., Поліванової Т. І. – Золотоноша, 2020. – 135 с. Завантажити
Нова українська школа: формування у молодших школярів навичок конструктивного спілкування : навч.-метод. посіб. / Т.М.Костенко, К.С.Довгопола. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 176 с. Завантажити
Нова українська школа: дидактичні особливості організації навчально-ігрової діяльності учнів 1-2 класів: навч.-метод. посіб. / П. Г. Копосов. — Харків : Вид-во «Фабула», 2021. — 160 с. Завантажити
Буквені головоломки «Дивовижний світ професій» : дидактичні матеріали / уклад. : О. В. Коган, О. А. Манукян. Лисичанськ, 2021. 56 с. Завантажити
Нова українська школа: психолого-педагогічна підтримка молодших школярів із труднощами в навчанні: навч.-метод. посіб. / Лоліта Малініна. — Київ : Грамота, 2021. — 64 с. Завантажити
Нова українська школа: діагностична та корекційно-розвивальна робота з молодшими школярами : навчально-методичний посібник / С. Л. Коробко, О. І. Коробко. — Київ : Літера ЛТД, 2021. — 160 с. Завантажити
Нова українська школа: формування соціальної компетентності учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. / Лоліта Малініна. — Київ : Грамота, 2021. — 72 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності з 1 класу / Під заг. ред. Бібік Н. М., Араджионі М.А. — К.: ФОП «Парашин К. С.», 2018. — 880 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 1. Зміни / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 26 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 2. Способи пізнання / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 26 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 3. Територія / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 31 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 4. Спільнота / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 23 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 5. Вартість і цінність / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 21 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 6. Хочу, можу, треба / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 21 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 7. Ідеї - винаходи - відкриття / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 39 с. Завантажити
Розвиваємо громадянські компетентності: другий клас. Тема 8. Рух і час / За ред. Н.М. Бібік, Н.З. Софій. – Київ: 2019. - 29 с. Завантажити
Тематичні дні у 1-му класі. І семестр / авт.-упоряд. Н.А.Жиганюк, О.В. Кирилова та інші. - Х: Вид.група "Основа", 2018. - 142 с. Завантажити
Тематичний тиждень “Моє довкілля”. 1 клас: дидактичні матеріали / Л. Роговська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 70 с. Завантажити
#Щоденні "5". Тексти для слухання. 1 клас / В.І. Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 128 с. Завантажити
#Щоденні "5". Тексти для слухання. 2 клас / В.І. Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 128 с. Завантажити
Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у початковій школі (1–2 класи) : [навчально-методичний посібник] / упорядник: Наталія ТІХОНОВА. Кропивницький, 2021. 100 с. Завантажити
Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» під час роботи над текстом у початковій школі (3-4 класи) : [навчально-методичний  посібник] / Упорядник Наталія ТІХОНОВА. – Кропивницький, 2022. – 96 с. Завантажити
#Щоденні "5". Тексти для слухання. 4 клас / В.І. Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2022. - 144 с. Завантажити
Нові години спілкування. 4 клас / О. Є. Білецька, І. І. Димченко, О. М. Жукова, Н. О. Ковальчук, Н. Л. Радченко, А. О. Рудакова. — Х. : Вид. група «Основа», 2016. —127 с.  Завантажити
Банк моїх досягнень. 2 клас. Портфоліо / Л. М. Шелкова — Х. : Вид. група «Основа», 2019. — 32 с. Завантажити
Банк моїх досягнень. 3 клас. Портфоліо / Л. М. Шелкова. — Х. : Вид. група «Основа», 2020. — 32 с. Завантажити
Банк моїх досягнень. 4 клас. Портфоліо / Л. М. Шелкова. — Х. : Вид. група «Основа», 2021. — 32 с. Завантажити
Терапевтична книга і робочий зошит для дітей 7-11 років “Привіт! Давай дружити?” - 2022. - 25 с. Завантажити
Радість пізнання в навчанні та грі: методичні рекомендації. - 2018. - 64 с. (Розробки ранкових зустрічей для учнів 1 класу.) Завантажити
Крокуємо до успіху: ранкові зустрічі: навчально-методичний посібник / уклад.: Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова, М. О. Банник. Харків: Друкарня Мадрид, 2018. 114 с. Завантажити

ПОСІБНИК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ «РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ»

Як зробити день веселим, 2020 - 28с.

Завантажити
"Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!". Посібник для педагогів про проведення ранкових зустрічей / ВФ «Крок за кроком» - Київ: 2016, 54 с. Завантажити
Розробки ранкових зустрічей для учнів 2 класу. – Вітове, 2018. –  94 с. Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 1 клас. 1 семестр / В.І.Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 96 с. Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 1 клас. 2 семестр / В.І.Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 112 с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 1 клас. I семестр. / авт.-упоряд. Н.Ю.Бабіченко, О.А. Нечипоренко, С.М. Хівренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018.— 141, [3] с. Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 2 клас. 1 семестр / В.І. Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 112 с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 1 клас. II семестр. / авт.-упоряд. Н. Ю. Бабіченко, О. А. Нечипоренко, С. М. Хівренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018.— 143, [1] с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 2 клас. I семестр. / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2019.— 141, [3] с.
Завантажити
Ранкові зустрічі. 2 клас. II семестр. / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2019.— 156, [4] с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 3 клас. I семестр. / авт.-упоряд. С. В. Сигида. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 140 с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 3 клас. II семестр. / авт.-упоряд. С. В . Сигида. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 157, [3] с. — (Серія «Посібник для вчителя»). Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 3 клас. 1 семестр / В.І. Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 112 с. Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 3 клас. 2 семестр / В.І. Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 128 с. Завантажити
Ранкові зустрічі. 4 клас. I семестр / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2021.— 159, [1] с. — (Серія «Посібник для вчителя»). Завантажити
Ранкові зустрічі. 4 клас. II семестр / авт.-упоряд. С. В. Си-гида. — Х. : Вид. група «Основа», 2021.— 158, [2] с. — (Серія «Посібник для вчителя»). Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 4 клас. 1 семестр / В.І.Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 112 с. Завантажити
#Ранкові зустрічі. Лайфхаки для вчителя НУШ. 4 клас. 2 семестр / В.І.Лиженко. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 112 с. Завантажити
Нова українська школа. Ранкові зустрічі, 4 клас (посібник для вчителя) ІІ семестр / Сигида С.В., Брежата О.М., Кравченко Т.А. та ін. - Сміла, 2021 р. - 205 с. Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 2 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. - Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 35 с. Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. - Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 46 с. Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 4 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. - Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 48 с. Завантажити
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 5 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. - Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 48 с. Завантажити
Збірник діагностичних робіт з української мови, математики, предмету «Я досліджую світ» для учнів 2 класу НУШ. – Первомайськ, 2020. – 179 с. Завантажити
Збірник діагностувальних робіт з природничої, мовнолітературної, математичної освітніх галузей, 4 клас - Первомайськ, 2022 р. - 177 с. Завантажити
Я досліджую світ. 3 клас. Діагностичні роботи / Д.В.Ротфорт. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 32 с. Завантажити
Я досліджую світ. Діагностичні роботи: Методичний посібник / Бездітна Т.Г. – Рокитне, 2019.− 34 с. Завантажити
Олімпіади в початковій школі. Завдання, розв’язання, відповіді./ Володарська М. О., Охрій Л. І.— Х. : Вид. група «Основа», 2014.— 349, [3] с. Завантажити
Українська мова в таблицях та схемах для учнів початкових класів. / Курганова Н.В. - Х.: Торсінг Плюс, 2011. - 64 с. Завантажити
Словникові слова. Книга для вчителя. 1—2‑х класи / М. Пристінська, М. Большакова. — Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2015. — 176 с. Завантажити
Початкова освіта. Дидактичні матеріали. Словникові слова. 3 клас / упоряд. Пристінська М. — Київ : «Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 112 с.
Завантажити
Словникові слова. Посібник для вчителя. 3—4 класи / Большакова І.; упоряд. Пристінська М. — Київ : «Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 226 с. Завантажити
Дизайн і технології. 1 клас. Навчально-методичний посібник для вчителя / Мачача Т.С.- Київ: Видачний дім "Освіа", 2018. - 64 с. Завантажити
Альбом-посібник "Маленький трудівничок". Трудове навчання. 1 клас / Роговська Л.І. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2018 - 96 с. Завантажити
Маленький художник: альбом-посібник з образотворчого мистецтва. 1 клас / Демчак С., Чернявська Т. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. - 64 с. Завантажити
Умілі ручки. Дизайн і технології. Я досліджую світ. 1 клас: Альбом-посібник з трудового навчання / А.А.Назаренко, В.І.Хорунжий. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 80 с. Завантажити
Маленький трудівничок: альбом-посібник з дизайну та технологій. 2 клас / Роговська Л.І. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. - 96 с. Завантажити
Умілі ручки. Дизайн і технології. Я досліджую світ. 2 клас: Альбом-посібник з трудового навчання / А.А.Назаренко, В.І.Хорунжий. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 80 с. Завантажити
Альбом-посібник "Маленький художник". Образотворче мистецтво. 2 клас / Демчак С., Чернявська Т. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2019 - 64 с. Завантажити
Альбом-посібник "Маленький художник". Образотворче мистецтво. 3 клас / Демчак С., Чернявська Т. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. - 64 с. Завантажити
Маленький трудівничок: альбом-посібник з дизайну та технологій. 3 клас / Роговська Л. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. - 96 с. Завантажити
Умілі ручки. Дизайн і технології. Я досліджую світ. 3 клас: альбом-посібник з трудового навчання / А. А. Назаренко, В. І. Хорунжий. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 80 c. Завантажити
Альбом-посібник з образотворчого мистецтва Маленький художник 4 клас (до підручника Масол Л. за програмами О. Савченко та Р. Шияна) - Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. - 64 с. Завантажити
Маленький трудівничок: альбом-посібник з дизайну і технологій. 4 клас / Л.Роговська - Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. - 72 с. Завантажити
Умілі ручки. Дизайн і технології. Я досліджую світ. 4 клас: Альбом-посібник з трудового навчання / А. А. Назаренко, В. І. Хорунжий. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 80 c. Завантажити
Електронні освітні ігрові ресурси в освітньому процесі початкової школи: науково‐методичний посібник./ Ларіонова Н. - Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 96 с. Завантажити
Інтегрований розвиток наскрізних умінь молодших школярів/Крамар Н.П., Голоцукова Л.М.: - Маріуполь: Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 64, 2019. - 80 с. Завантажити
Формування вмінь візуалізації навчальної інформації майбутніх учителів початкової школи: методи діагностики : метод. посіб. / Малихін О. В., Ліпчевська І. Л. - Київ : "Вид-во Людмила", 2023. - 72 с. Завантажити
Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с. Завантажити
Нова українська школа: розвиток критичного мислення в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Пометун О.І. - К: Видавничий дім "Освіта", 2020. - 192 с. Завантажити
Розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах Нової української школи : методичний посібник / автор-уклад. Н. Б. Ларіонова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 64 с. Завантажити
Уроки креативності. Практичний досвід розвитку креативного мислення дітей 7-10 років: посібник для вчителів, педагогів та батьків / За ред. Т. О. Пушкарьової // Київ: ТОВ «Росток А.В.Т.», 2022 - 60 с. Завантажити
Розвиток креативності в учнів різного віку : навч.-метод. посіб. / Павлюх В.В. - КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 2023. - 72 с. Завантажити
Методичний посібник "Критичне мислення на уроках української мови і літературного читання"/ О.Д.Городнюк – Хмельницький: Хмельницький навчально-виховний комплекс №10, 2016. – 26 с. Завантажити
Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник / Цимбалару А.Д. - К: Видавничий дім "Освіта", 2020. - 160 с. Завантажити
Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності: методичний посібник. / Бібік Н. М.- Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020. 104 с. Завантажити
Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу : навч.-метод. посіб. / Н. І. Гущина, Т. Г. Орлова, Л. Г. Кондратова. — К. : Видав ничий дім «Освіта», 2021. — 160 с. Завантажити
Партнерська взаємодія між школою та сім’єю як необхідна умова формування системи цінностей дитини (з досвіду роботи) : навч.-метод. посіб. / уклад. Г. М. Стеценко, Н. Г. Тіхонова - Кропивницький, 2023 - 48 с.   Завантажити
Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Котик Т.М.- Тернопіль: Астон, 2020 - 192 с. Завантажити
Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Бабко Т.М., Банах О.В., Вознюк А.В., Коломоєць Г.А., Кудрик Л.Г., Мельник О.М. - К.: Видавничій дім "Освіта", 2020. - 208 с. Завантажити
Батьківські збори : шляхи до партнерства та співпраці : методичний посібник для вчителів початкових класів / уклад. : О. В. Пагава, Я. О. Чернишова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 96 с. Завантажити
Культура добросусідства. «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» Програма і методичні рекомендації / (редактори-укладачі: О.В.Аніщенко, М.А.Араджионі, А.І.Гусєв, В.І.Потапова). - К.: ТОВ "Прометей", 2019. - 544 с.  Завантажити
Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник / Упорядник О.Рома - The LEGO Foundation, 2018. - 44 с. Завантажити
Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник О.Рома - The LEGO Foundation, 2018. - 32 с. Завантажити
Шість цеглинок – сходинки успішного вивчення математики у початковій школі: [методичні рекомендації] / Пашанова Т. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 44 с. Завантажити
Квести в початковій школі. / Большакова І.,Пристінська М.,Ареф’єва В.— Київ: Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 136 с. Завантажити
Система міжпредметних завдань на уроках літературного читання: методичний посібник/ Савченко О. Я.: - Київ : КОНВІ ПРІНТ,2020. - 104 с. Завантажити
Початкова школа: виховання на цінностях. Частина I. Національно-патріотичне виховання на уроках літературного читання: методичний посібник / упорядники: Л.Ткаченко, О.Романюк, А.Ткаченко. – Біла Церква, 2017. – 183 с. Завантажити
Початкова школа: виховання на цінностях: збірник виховних справ / упорядники : Л.П. Ткаченко, А.О. Ткаченко, О.В. Романюк. – Біла Церква. – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. – 88 с. Завантажити
Особливості формування громадянина-патріота в Новій українській школі. Методичний посібник. - Кам’янець-Подільський, 2022.- 65 с. Завантажити
Ми-українці. 1 клас: зошит з патріотичного виховання / І.А.Гусельнікова, Н.В.Печериця. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 48 с. Завантажити
Ми-українці. 2 клас: зошит з патріотичного виховання / І.А.Гусельнікова, Н.В.Печериця. - Харків: Вид-во "Ранок", 2018. - 48 с. Завантажити
Ми-українці. 3 клас: зошит з патріотичного виховання / І.А.Гусельнікова, Н.В.Печериця. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 48 с. Завантажити
Ми-українці. 4 клас: зошит з патріотичного виховання / І.А.Гусельнікова, Н.В.Печериця. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021. - 48 с. Завантажити
Творчі завдання з української мови патріотичного спрямування. 3 клас / Жуховська Т.В., Макеєва С.О. – Кам’янець-Подільський, ЗОШ І-ІІІ ступенів №10, 2017 – 37 с. Завантажити
Нова українська школа: методика навчання української мови в класах з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник/ Михайловська Н.А., Фонарюк Т. І., Морараш А.К., Димашок Г.В., Рошка А.Р. - Чернівці: Букрек, 2019. - 392 с., іл.
Завантажити
Фінансова арифметика. 3 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / О.Б.Рябова та ін. - К.: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016. - 136 с. Завантажити

 

Вподобайкі:

19
1
0
0
2

Коментарі

Олена Васянович

Дуже дякую.

Олена

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

ВІра

Матеріал просто супер, дякую

Алла

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

Тетяна

є документация щодо предмету основи здоров,я

Лілія

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

Наталя

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

Ольга

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

Лариса

Дуже цінний матеріал. Дякую.

Ірина

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

Ірина

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

Наталія

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

Вікторія

З музичного мистецтва є?

Ольга

А что есть для ассистента учителя?

Ольга

Спасибо!

Інна

Дуже вдячна за корисну інформацію!

Надія

Дякую.

Світлана

Дякую! Дуже корисні посібники!

Оксана

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

Раїса.

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

Людмила

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

Світлана Кодацька

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

Мар'яна

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

Валентина

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

Світлана

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

Світлана

Дякую. Все є для кожного вчителя.

Руслана

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

Ольга

Дякую. Матеріал дуже гарний.

Галина

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

Людмила

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

Оксана

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

Ірина

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

Людмила

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

Олена

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

Людмила

Щиро дякую!

Оксана

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

Наталія

Щиро дякую!!!

Наталія

Дуже вдячна!!!!

Валерія

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

Валерія

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

Любов

Дуже цікавий матеріал

Галина

Щиро дякую!

наталія.

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

Олена

Спасибі!

Вікторія

Дякую,дуже корисний матеріал!

ОКСАНА

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

Марина

Щиро дякую!

Аліна

Щиро вдячна за матеріали!

Тетяна

Щиро дякую!!!

Ірина

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

Ваган Вікторія

Щиро дякую!!!

Людмила

Щиро дякую!

Любов

Прекрасний матеріал для педагогів математики

Олена

Щиро дякую!

Маргарита Іванова

Дякую за посібники

Тетяна

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

ОЛЕНА

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

НІНА

Дякую за матеріал.

НАТАЛІЯ

Щиро дякую за допомогу.

Галина

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

Анна

Щиро дякую за вашу роботу

Світлана

Дякую цікава інформація.

Світлана

Щиро дякую!

Тетяна

Фантастично, корисно.

Софія

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

Галина

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: