Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям Дата: 13.07.2020
 1. Дистанційне навчання
 2. Організаційні
 3. Вчителі БІОЛОГІЇ, ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ
 4. Вчителі ГЕОГРАФІЇ та ЕКОНОМІКИ
 5. Вчителі ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
 6. Вчителі ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. Вчителі ІНОЗЕМНИХ МОВ
 8. Вчителі ІНФОРМАТИКИ
 9. Вчителі ІСТОРІЇ та ПРАВОЗНАВСТВА
 10. Вчителі МАТЕМАТИКИ
 11. Вчителі МИСТЕЦТВА
 12. Вчителі ОСНОВ ЗДОРОВ'Я
 13. Вчителі ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 14. Вчителі ТЕХНОЛОГІЙ
 15. Вчителі УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
 16. Вчителі ФІЗИКИ
 17. Вчителі ФІЗУЛЬТУРИ та предмету "ЗАХИСТ УКРАЇНИ"
 18. Вчителі ХІМІЇ
 19. Вчителі ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
 20. Педагогічні працівники, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами
 21. Вихователі ГПД
 22. Шкільні бібліотекарі
 23. Практичні психологи, соціальні педагоги 
 24. Позашкільна освіта

Дистанційне навчання (1 з 24)

Організація дистанційного навчання у школі: методичні рекомендації/ МОн України, 2020 Завантажити
Особливості програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану: методичні рекомендації. [Електронне видання] / Твердохліб І.А. - Київ: Педагогічна думка, 2023. - 44 с Завантажити
Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації / за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. - 198 с. Завантажити
Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину / під ред. Ю. О. Бурцевої, Д. В. Малєєва. – Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с. – Електрон. аналог друк. вид. Завантажити
Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с. Завантажити
Засоби та інструментарій дистанційного навчання в початковій школі : навчально-методичний посібник. / Олійник Л. М. – Миколаїв : ОІППО, 2021. – 40 с. Завантажити
Спілкуємося на відстані: віртуальний освітній простір закладу загальної середньої освіти [навчально-методичний посібник] / авт.-укл.: М. Є. Смирнова, М. С. Астахова, О. О. Байназарова, Г. Л. Вороніна, Т. С. Китиченко, О. В. Колісник; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2023. – 128 с. Завантажити
Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області) [методичні рекомендації] / за заг. ред. Ольги ЛИТВИНЕНКО — Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 72 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / авторський колектив; за ред. Є. М. Бачинської, О. В. Матушевської. Біла Церква : КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 2020. 109 с.  Завантажити
Методика дистанційного навчання: збірник статей /За редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 с Завантажити
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с. Завантажити
Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1 : Навчально-методичний посібник / Л.Лисогор, С.Берендєєв, Ю.Косенчук. — Київ, 2023. — 117 с. Завантажити
Сучасні підходи і технології Нової Української школи: компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей. Випуск 2 : Навчально-методичний посібник. /  Берендєєв С. Косенчук Ю., Лисогор Л. — Київ, 2023. — 145 с. Завантажити
Концепція створення освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку - 2022, 36 с. Завантажити
Цифрові інструменти для організації змішаного навчання в шкільній природничо-математичній освіті : науково-методичний посібник / Укладачі : Буряк О. О. та ін. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”». 2021. - 122 c. Завантажити
Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. Завантажити

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / упоряд.: С.В. Івашньова, Н.М. Дика, К.О. Линьов, О.В. Хмелєва-Токарєва, І.П. Воротникова; за заг. ред. М.Ф. Войцехівського, С.В. Івашньової, О.Г. Фіданян. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 420 с.

Завантажити

Початкова освіта в нових реаліях: досвід, ризики та перспективи – Ужгород, ЗІППО, 2022. – 81 с.

Завантажити

Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі : навч.-метод. посіб. / [О. О. Трипольська, О. А. Блізнякова, О. В. Вовк та ін.] — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 208 с.

Завантажити

Методичні рекомендації для закладів освіти щодо створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодіїучасників освітнього процесу і збільшення залученості батьків та опікунів / І. Новик, В. Мельничук. УІРО. 2022. - 21 с.

Завантажити

Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 192 с.

Завантажити

 

Організаційно-педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки школярів в Інтернеті : навчально-методичний посібник / Єфіменко С.М. - Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 46 с.

Завантажити

Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян, 2020 - 72 с.

Завантажити

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг / Київ, 2021 - 21 с.

Завантажити

 

Вирішення конфліктів в освітньому середовищі із застосуванням примирних процедур в онлайн-форматі/ Андрєєнкова В. Л., Мотилюк М. О. – К.– 2023. – 44 с.

Завантажити

Формування ключових компетентностей здобувачів освіти на основі впровадження педагогіки партнерства (методичні рекомендації) / укл. Пригодій Т. М. - ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2023. - 47 с.

Завантажити

Педагогіка партнерства або Як простір дитинства заповнити взаєморозумінням та взаємоповагою : навчально-методичний посібник. / Тіхонова Н. Г., Луценко М. П. - Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023. - 136 с.

Завантажити

Нова українська школа: використання цифрових інструментів для організації сучасного освітнього процесу та розвитку ключових компетентностей : оглядовий посібник / уклад. О.В. Литвиненко. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 69 с. 

Завантажити

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с.

Завантажити

Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання: збірник матеріалів / за заг. ред. С. Г. Литвинової., О.М. Соколюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 195 с.

Завантажити

Онлайк: навчально-методичний посібник щодо освіти з безпеки в Інтернеті для професійних спільнот / Черних О.О. - К.: ВАІТЕ, 2020. – 108 с.

Завантажити

Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання / Рогожина О.О. - Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2020 - 16 с.

Завантажити

Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : методичні рекомендації / [О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк, О. О. Гриценчук, О. Є. Кравчина, Н. В. Сороко]. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 64 с.

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.

(LearningApps, Prezi, Loupe, Хмари тегів, Canva, Вlendspace, Padlet, Timeline JS)

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 2 : методичний посібник / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 60 c.

(Mindomo, Popplet, Play Buzz, використання інфографіки, основні типи візуалізації даних, Pictochart, Pearltrees)

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 3: [методичний посібник] / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 76 с.

(Genially, EDpuzzle, Wizer.me, Screencast-O-Matic, Kahoot)

Завантажити

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.

Завантажити

 

 1. Дистанційне навчання
 2. Організаційні
 3. Вчителі БІОЛОГІЇ, ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ
 4. Вчителі ГЕОГРАФІЇ та ЕКОНОМІКИ
 5. Вчителі ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
 6. Вчителі ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. Вчителі ІНОЗЕМНИХ МОВ
 8. Вчителі ІНФОРМАТИКИ
 9. Вчителі ІСТОРІЇ та ПРАВОЗНАВСТВА
 10. Вчителі МАТЕМАТИКИ
 11. Вчителі МИСТЕЦТВА
 12. Вчителі ОСНОВ ЗДОРОВ'Я
 13. Вчителі ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 14. Вчителі ТЕХНОЛОГІЙ
 15. Вчителі УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
 16. Вчителі ФІЗИКИ
 17. Вчителі ФІЗУЛЬТУРИ та предмету "ЗАХИСТ УКРАЇНИ"
 18. Вчителі ХІМІЇ
 19. Вчителі ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
 20. Педагогічні працівники, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами
 21. Вихователі ГПД
 22. Шкільні бібліотекарі
 23. Практичні психологи, соціальні педагоги 
 24. Позашкільна освіта
 • Слідкуйте за новинами:
 • Поділитися:

Коментарі

Дуже дякую.

16 1

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

4 1

Матеріал просто супер, дякую

11 1

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

3 0

є документация щодо предмету основи здоров,я

3 3

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

1 0

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

5 0

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

11 0

Дуже цінний матеріал. Дякую.

5 0

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

4 0

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

1 1

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

0 0

З музичного мистецтва є?

1 1

А что есть для ассистента учителя?

2 0

Спасибо!

2 0

Дуже вдячна за корисну інформацію!

3 0

Дякую.

0 0

Дякую! Дуже корисні посібники!

1 1

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

2 1

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

2 1

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

0 1

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

1 1

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

1 1

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

1 1

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

1 1

Дякую. Все є для кожного вчителя.

1 1

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

1 1

Дякую. Матеріал дуже гарний.

0 1

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

0 1

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

1 1

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

0 1

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

1 1

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

2 1

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

0 1

Щиро дякую!

3 1

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

0 1

Щиро дякую!!!

2 1

Дуже вдячна!!!!

1 1

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

0 2

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

0 1

Дуже цікавий матеріал

0 1

Щиро дякую!

2 0

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

1 1

Спасибі!

1 1

Дякую,дуже корисний матеріал!

1 2

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

1 2

Щиро дякую!

0 1

Щиро вдячна за матеріали!

0 2

Щиро дякую!!!

0 1

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

1 2

Щиро дякую!!!

0 1

Щиро дякую!

0 1

Прекрасний матеріал для педагогів математики

0 1

Щиро дякую!

0 0

Дякую за посібники

0 0

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

0 0

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

1 0

Дякую за матеріал.

1 0

Щиро дякую за допомогу.

0 0

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

0 0

Щиро дякую за вашу роботу

0 0

Дякую цікава інформація.

0 0

Щиро дякую!

0 0

Фантастично, корисно.

0 0

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

0 0

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

0 0

Додати коментар