Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників
Вчителям
Дата: 13.07.2020
Організація дистанційного навчання у школі: методичні рекомендації/ МОн України, 2020 Завантажити
Особливості програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану: методичні рекомендації. [Електронне видання] / Твердохліб І.А. - Київ: Педагогічна думка, 2023. - 44 с Завантажити
Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації / за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. - 198 с. Завантажити
Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину / під ред. Ю. О. Бурцевої, Д. В. Малєєва. – Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с. – Електрон. аналог друк. вид. Завантажити
Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с. Завантажити
Засоби та інструментарій дистанційного навчання в початковій школі : навчально-методичний посібник. / Олійник Л. М. – Миколаїв : ОІППО, 2021. – 40 с. Завантажити
Спілкуємося на відстані: віртуальний освітній простір закладу загальної середньої освіти [навчально-методичний посібник] / авт.-укл.: М. Є. Смирнова, М. С. Астахова, О. О. Байназарова, Г. Л. Вороніна, Т. С. Китиченко, О. В. Колісник; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2023. – 128 с. Завантажити
Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області) [методичні рекомендації] / за заг. ред. Ольги ЛИТВИНЕНКО — Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 72 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / авторський колектив; за ред. Є. М. Бачинської, О. В. Матушевської. Біла Церква : КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 2020. 109 с.  Завантажити
Методика дистанційного навчання: збірник статей /За редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 с Завантажити
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с. Завантажити
Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1 : Навчально-методичний посібник / Л.Лисогор, С.Берендєєв, Ю.Косенчук. — Київ, 2023. — 117 с. Завантажити
Сучасні підходи і технології Нової Української школи: компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей. Випуск 2 : Навчально-методичний посібник. /  Берендєєв С. Косенчук Ю., Лисогор Л. — Київ, 2023. — 145 с. Завантажити
Концепція створення освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку - 2022, 36 с. Завантажити
Цифрові інструменти для організації змішаного навчання в шкільній природничо-математичній освіті : науково-методичний посібник / Укладачі : Буряк О. О. та ін. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”». 2021. - 122 c. Завантажити
Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. Завантажити

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / упоряд.: С.В. Івашньова, Н.М. Дика, К.О. Линьов, О.В. Хмелєва-Токарєва, І.П. Воротникова; за заг. ред. М.Ф. Войцехівського, С.В. Івашньової, О.Г. Фіданян. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 420 с.

Завантажити

Початкова освіта в нових реаліях: досвід, ризики та перспективи – Ужгород, ЗІППО, 2022. – 81 с.

Завантажити

Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі : навч.-метод. посіб. / [О. О. Трипольська, О. А. Блізнякова, О. В. Вовк та ін.] — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 208 с.

Завантажити

Методичні рекомендації для закладів освіти щодо створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодіїучасників освітнього процесу і збільшення залученості батьків та опікунів / І. Новик, В. Мельничук. УІРО. 2022. - 21 с.

Завантажити

Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 192 с.

Завантажити

 

Організаційно-педагогічні умови формування навичок безпечної поведінки школярів в Інтернеті : навчально-методичний посібник / Єфіменко С.М. - Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 46 с.

Завантажити

Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян, 2020 - 72 с.

Завантажити

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг / Київ, 2021 - 21 с.

Завантажити

 

Вирішення конфліктів в освітньому середовищі із застосуванням примирних процедур в онлайн-форматі/ Андрєєнкова В. Л., Мотилюк М. О. – К.– 2023. – 44 с.

Завантажити

Формування ключових компетентностей здобувачів освіти на основі впровадження педагогіки партнерства (методичні рекомендації) / укл. Пригодій Т. М. - ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2023. - 47 с.

Завантажити

Педагогіка партнерства або Як простір дитинства заповнити взаєморозумінням та взаємоповагою : навчально-методичний посібник. / Тіхонова Н. Г., Луценко М. П. - Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023. - 136 с.

Завантажити

Нова українська школа: використання цифрових інструментів для організації сучасного освітнього процесу та розвитку ключових компетентностей : оглядовий посібник / уклад. О.В. Литвиненко. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023 - 69 с. 

Завантажити

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с.

Завантажити

Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання: збірник матеріалів / за заг. ред. С. Г. Литвинової., О.М. Соколюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 195 с.

Завантажити

Онлайк: навчально-методичний посібник щодо освіти з безпеки в Інтернеті для професійних спільнот / Черних О.О. - К.: ВАІТЕ, 2020. – 108 с.

Завантажити

Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання / Рогожина О.О. - Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2020 - 16 с.

Завантажити

Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : методичні рекомендації / [О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк, О. О. Гриценчук, О. Є. Кравчина, Н. В. Сороко]. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 64 с.

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.

(LearningApps, Prezi, Loupe, Хмари тегів, Canva, Вlendspace, Padlet, Timeline JS)

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 2 : методичний посібник / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 60 c.

(Mindomo, Popplet, Play Buzz, використання інфографіки, основні типи візуалізації даних, Pictochart, Pearltrees)

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 3: [методичний посібник] / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 76 с.

(Genially, EDpuzzle, Wizer.me, Screencast-O-Matic, Kahoot)

Завантажити

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.

Завантажити

 

Вподобайкі:

136
8
0
0
2

Коментарі

Олена Васянович

Дуже дякую.

Олена

Скажіть будь ласка, а є документація щодо предмету музичне мистецтво? Дякую.

ВІра

Матеріал просто супер, дякую

Алла

Щодо предметів художньо- естетичного циклу, є документація???

Тетяна

є документация щодо предмету основи здоров,я

Лілія

Цінний, корисний і практичний мвтеріал для роботи. А з української мови та літ.-ри б додоти...

Наталя

Матеріал чудовий!Дякую!Хай щастить!

Ольга

Дуже вдячна. Це інформаційний скарб для вчителя

Лариса

Дуже цінний матеріал. Дякую.

Ірина

Як, щодо, дошкільних закладів. А саме, посібники для методистів, психологів, вихователів.

Ірина

Матеріали корисні та дуже вчасні!!!!!! А як, щодо закладів позашкільної освіти?

Наталія

Скажіть будь ласка чи є виховна робота та інформатика для початкових класів?

Вікторія

З музичного мистецтва є?

Ольга

А что есть для ассистента учителя?

Ольга

Спасибо!

Інна

Дуже вдячна за корисну інформацію!

Надія

Дякую.

Світлана

Дякую! Дуже корисні посібники!

Оксана

Дуже корисно. Чи можна посібник для роботи з дітьми з дислексією, дискалькулією, дизграфією. Цікавлять форми роботи Дякую

Раїса.

Дякую. Дуже потрібні, цікаві посібники для управлінців, педагогів.

Людмила

Доброго дня. для вчителів з основ здоров'я також хотілось би чогось цікавого. Дякую

Світлана Кодацька

Дуже вдячна за Вашу ґрунтовну системну роботу.

Мар'яна

Дякую! Можливо є зразки документації асистента вчителя?

Валентина

Матеріал супер. Дуже вдячна Вам за плідну і копітку роботу.

Світлана

Спасибі за чудовий матеріал. Корисно для всі педагогів та з різних спрямувань. Супер!

Світлана

Дякую. Все є для кожного вчителя.

Руслана

Чи є матеріали з фізичної культури для 11 класу.

Ольга

Дякую. Матеріал дуже гарний.

Галина

Гарно дякую за посилання. Збірники із зарубіжної літератури дуже цікаві, актуальні. Актуальна підборка для організація дистанційного навчання, програмне забезпечення.

Людмила

Дякую за прекрасний матеріал, який можна використати як на уроках, так і на заняттях гуртків.

Оксана

Скажіть, будь ласка, 4 клас фізкультура мій конспект є 2 семестр, образотворче мистецтво 2 семестр зошит ?

Ірина

Дякую за чудову підбірку матеріалів. Потрібні " Ранкові зустрічі" 4 клас , 2 семестр. Дякую.

Людмила

Дякую за матеріали. Неоціненна допомога вчителям.

Олена

Дякую. Все є для кожного вчителя, але з технічної праці для 5- 7 класів мало інформації.

Людмила

Щиро дякую!

Оксана

Чи є щось новеньке та цікаве для роботи педагога-організатора . Дякую.

Наталія

Щиро дякую!!!

Наталія

Дуже вдячна!!!!

Валерія

Потрібні плани конспекти уроків з української мови і літератури Понамарьова, математика Скворцова, ЯДС Будна , фізична культура за програмою Савченко 3клас

Валерія

Тільки 1 частини. Дуже прошу! Дякую!

Любов

Дуже цікавий матеріал

Галина

Щиро дякую!

наталія.

Підтримую колег і приєднуюся до слів вдячності за надані матеріали.

Олена

Спасибі!

Вікторія

Дякую,дуже корисний матеріал!

ОКСАНА

ЧУДОВІ МАТЕРІАЛИ!!!ЩИРО,ЩИРО ДЯУКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!МИРУ НАМ УСІМ!!!

Марина

Щиро дякую!

Аліна

Щиро вдячна за матеріали!

Тетяна

Щиро дякую!!!

Ірина

Дуже гарна інформація. Матеріал дуже гарний.

Ваган Вікторія

Щиро дякую!!!

Людмила

Щиро дякую!

Любов

Прекрасний матеріал для педагогів математики

Олена

Щиро дякую!

Маргарита Іванова

Дякую за посібники

Тетяна

Дякую за такий систематизований, корисний, практичний матеріал!

ОЛЕНА

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ

НІНА

Дякую за матеріал.

НАТАЛІЯ

Щиро дякую за допомогу.

Галина

Потрібні плани -конспекти уроків фізкультури для 6 класу - НУШ

Анна

Щиро дякую за вашу роботу

Світлана

Дякую цікава інформація.

Світлана

Щиро дякую!

Тетяна

Фантастично, корисно.

Софія

Дуже вчасно, щира подяка за такі чудові матеріали!

Галина

Щиро дякую за матеріали. Натхнення й успіхів творчим педагогам.

Додати коментар

Новини:

Поділитися: